Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1222/V

Business name: 
Záhorské strojárne a.s. v likvidácii
  (from: 07/04/2002 until: 12/02/2004)
Registered seat: 
Palackého 14
Košice 040 01
  (from: 07/04/2002 until: 12/02/2004)
Identification number (IČO): 
31 412 467
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Date of deletion: 
12/03/2004
  (from: 12/03/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/03/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Capital: 
33 489 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 12/02/2004)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: Záhorské strojárne a.s. v likvidácii Sídlo: Palackého 14, Košice IČO: 31 412 467 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 3K 47/04-17 zo dňa 29.10.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2004 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Záhorské strojárne a.s. v likvidácii, Palackého 14, Košice, IČO: 31 412 467 pre nedostatok majetku zamietol.
  (from: 12/03/2004)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person