Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  58655/B

Business name: 
ABexpressions s. r. o.
  (from: 08/02/2014 until: 09/22/2014)
ABexpressions s. r. o. v likvidácii
  (from: 01/17/2014 until: 08/01/2014)
ABexpressions s. r. o.
  (from: 06/02/2009 until: 01/16/2014)
Registered seat: 
Osadná 16
Bratislava 831 03
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
Identification number (IČO): 
44 777 752
  (from: 06/02/2009)
Date of entry: 
06/02/2009
  (from: 06/02/2009)
Person dissolved from: 
1. 1. 2014
  (from: 09/23/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 09/23/2014)
Date of deletion: 
09/23/2014
  (from: 09/23/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/23/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/02/2009)
Objects of the company: 
prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
prekladateľské a tlmočnícke služby - maďarský jazyk
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - maďarský jazyk
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
Partners: 
Mgr. Beáta Szalayová
Čenkovce 81
Čenkovce 930 39
Slovak Republic
  (from: 06/02/2009 until: 07/27/2009)
Mgr. Beáta Ágošton Szalay
Čenkovce 81
Čenkovce 930 39
Slovak Republic
  (from: 07/28/2009 until: 09/22/2014)
Mgr. Anita Mezei
Rybný trh 331/2
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
Contribution of each member: 
Mgr. Beáta Szalayová
  (from: 06/02/2009 until: 07/27/2009)
Mgr. Beáta Ágošton Szalay
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 07/28/2009 until: 09/22/2014)
Mgr. Anita Mezei
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
Mgr. Beáta Ágošton Szalayová
Čenkovce 81
Čenkovce 930 39
From: 06/02/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/27/2009)
Mgr. Beáta Szalayová
Čenkovce 81
Čenkovce 930 39
From: 06/02/2009
  (from: 06/02/2009 until: 07/10/2009)
Mgr. Beáta Ágošton Szalay
Čenkovce 81
Čenkovce 930 39
From: 06/02/2009
  (from: 07/28/2009 until: 09/22/2014)
Mgr. Anita Mezei
Rybný trh 331/2
Dunajská Streda 929 01
From: 06/02/2009
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2014
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 31.12.2013
  (from: 08/02/2014)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2014
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 31.12.2013
  (from: 01/17/2014 until: 08/01/2014)
 Liquidators:
Mgr. Anita Mezei
Rybný trh 331/2
Dunajská Streda 929 01
From: 01/01/2014
  (from: 01/17/2014 until: 08/01/2014)
 Liquidators:
Mgr. Anita Mezei
Rybný trh 331/2
Dunajská Streda 929 01
From: 01/01/2014 Until: 06/30/2014
  (from: 08/02/2014 until: 08/01/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí samostatne v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasL Obchodného zákonníka.
  (from: 01/17/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2014
  (from: 08/02/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2014
  (from: 08/02/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.07.2014, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 26.08.2014, Colného úradu Bratislava zo dňa 05.08.2014, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 06.08.2014 a Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 11.08.2014. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť ABexpressions s. r. o., so sídlom Osadná 16, 831 03 Bratislava, IČO: 44 777 752, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 58655/B.
  (from: 09/23/2014)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.05.2009 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2014 o schválení mimoriadnej účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
  (from: 08/02/2014 until: 09/22/2014)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person