Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  193/P

Business name: 
A - TIS, a.s. Prešov
  (from: 07/09/1997)
Registered seat: 
Strojnícka 1
Prešov 080 06
  (from: 02/10/1999)
Identification number (IČO): 
31 699 928
  (from: 12/01/1994)
Date of entry: 
12/01/1994
  (from: 12/01/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/01/1994)
Objects of the company: 
výroba malých prefabrikátov
  (from: 12/01/1994)
výkon inžinierskej činnosti
  (from: 12/01/1994)
výkon prác celoplošnej prípravy pôdy /meliorácie, rekultivácie/
  (from: 12/01/1994)
oprava motorových vozidiel
  (from: 12/01/1994)
obchodná činnosť - pohonné hmoty, mazadlá
  (from: 12/01/1994)
obchodná činnosť - stavebný materiál, priemyselný materiál
  (from: 12/01/1994)
prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov
  (from: 12/01/1994)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 12/01/1994)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 12/01/1994)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/01/1994)
revízia elektrických zariadení
  (from: 12/01/1994)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000 V
  (from: 12/01/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/01/1994)
verejná cestná hromadná osobná doprava nepravidelná
  (from: 12/01/1994)
neverejná cestná osobná doprava pre rezort stavebníctva
  (from: 12/01/1994)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 12/01/1994)
výstavba a prevádzka malých vodných elektrárni
  (from: 06/04/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, vodohospodárskych stavieb, úprava tokov, hradenie bystrín
  (from: 06/04/1997)
činnosť stavbyvedúceho: pozemné stavby dopravné stavby - lesné komunikácie činnosť stavebného dozoru pozemné stavby dopravné stavby
  (from: 06/04/1997)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 06/04/1997)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 06/04/1997)
prípravné práce pre stavby
  (from: 06/04/1997)
prieskumné a pozemné práce
  (from: 06/04/1997)
demolácia a zemné práce
  (from: 06/04/1997)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 06/04/1997)
obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 06/04/1997)
obchodná činnosť s poľnohospodárskymi zák- ladnými produktami a živými zvieratami, obilím, osivom a krmivom, kvetmi, rastlinami, surovými kožkami a kožami a výrobkami z kože, potravinami, alkoholickými a neal- koholickými nápojmi, tabakom, kávou, zeleninou, ovocím, mäsom /baleným/ a mäsovými výrobkami, mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi, textilom, odevami, obuvou, kozmetikou, drogériovým tovarom /okrem jedov a žieravín/, farbami a lakmi, čistiacimi prostriedkami /okrem jedov a žieravín/, chemickými výrobkami /okrem jedov a žieravín/
  (from: 06/04/1997)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 06/04/1997)
obchodná činnosť s potrebami pre domácnosť, nábytkom, svietidlami, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, sklom, porcelánom, výrobkami zo skla, keramiky, kancelárskymi potrebami, papierenskými výrobkami, knihami, novinami a časopismi, suvenírmy, fotografickými a kinematografickými výrobkami, kovmi a kovovými rudami, hnojivami, nerastnými palivami so spotrebným tovarom, spotrebnou elektronikou, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, výpočtovou technikou, drevom, výrobkami z dreva, obkladacím materiálom, nábytkom, dvojstopovými a jednostopovými motorovými vozidlami a náhradnými dielmi, predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel, obrábacími strojmi, bicykle
  (from: 06/04/1997)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 06/04/1997)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 06/04/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/04/1997)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (from: 02/10/1999)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 02/10/1999)
úprava a zušlachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 02/10/1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/10/1999)
píliarska výroba
  (from: 11/26/2003)
pilčícke práce
  (from: 11/26/2003)
upratovacie služby
  (from: 11/26/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/1994)
Ing. arch. Rudolf Bicek - člen
L. Novomeského 4
Prešov
From: 02/20/1997
  (from: 05/22/2022)
Ing.arch. Vladimír Kačala - člen
Opavská 5
Prešov
From: 12/12/2002
  (from: 05/22/2022)
Ing.arch. Martin Oravec - člen
Slovenská 47
Prešov
From: 12/12/2002
  (from: 05/22/2022)
Ing. František Petrán - predseda
Jána Kostru 72
Ľubotice
From: 12/12/2002
  (from: 05/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/01/1994)
Capital: 
967 270,79966 EUR Paid up: 967 270,79966 EUR
  (from: 12/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 29140
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/22/2009)
Supervisory board: 
Ing.arch. Elena Biceková - člen
L. Novomeského 4
Prešov
From: 12/12/2002
  (from: 05/22/2022)
Mgr. Erika Petránová - člen
Jána Kostru 72
Ľubotice
From: 12/12/2002
  (from: 05/22/2022)
Gabriela Kačalová - člen
Opavská 5
Prešov
From: 12/12/2002
  (from: 05/22/2022)
Ľubica Oravcová - člen
Slovenská 47
Prešov
From: 12/12/2002
  (from: 05/22/2022)
JUDr. Ondrej Petrán - predseda
Fučíkova 10
Prešov 080 01
From: 11/16/2023
  (from: 11/28/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.10.1994 osvedčenou notárskou zápisnicou č. N 262/94, Nz 259/94 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave na základe rozhodnutia č. 22 MSPNM SR zo dňa 20.6.1994 o privatizácii podniku LESOSTAV, š.p. Prešov so sídlom v Prešove.
  (from: 12/01/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.6.1995. Stary spis: Sa 550
  (from: 09/13/1995)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1996 o znížení základného imania z 29,555.000,- Sk na 29,140.000,- Sk. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 7.6.1996. Stary spis: Sa 550
  (from: 07/16/1996)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 20.2.1997. Znížené základné imanie 29.140.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 13.5.1997.
  (from: 05/13/1997)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1997
  (from: 07/09/1997)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 4.2.1999.
  (from: 02/10/1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 12.12.2002.
  (from: 07/29/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/12/2020)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/12/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DOMICIL, s.r.o. 31728375 ,
Strojnícka
1
  (from: 06/12/2020)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person