Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13678/B

Business name: 
ATRIV, s.r.o.
  (from: 05/30/2006)
GIDRA, s.r.o.
  (from: 07/15/1993 until: 05/29/2006)
Registered seat: 
Kovácsova 59
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
  (from: 05/30/2018)
Korytnická 3
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
  (from: 08/04/2016 until: 05/29/2018)
Strojnícka 8
Bratislava 821 05
  (from: 05/17/2012 until: 08/03/2016)
Strojnícka 8
Bratislava 827 01
  (from: 01/26/2008 until: 05/16/2012)
Korytnícka 3
Bratislava 821 07
  (from: 07/26/2005 until: 01/25/2008)
Píla 900 89
  (from: 07/15/1993 until: 07/25/2005)
Identification number (IČO): 
31 440 266
  (from: 07/15/1993)
Date of entry: 
07/15/1993
  (from: 07/15/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/1993)
Objects of the company: 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/15/1993)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 07/15/1993)
sprostredkovateľsko-obstarávateľská činnosť
  (from: 07/15/1993)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/30/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/30/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/30/2006)
sprostredkovateľská a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2006)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 05/30/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/30/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/30/2006)
vedenie účtovníctva a vykonávanie administratívnych prác
  (from: 05/30/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/30/2006)
prenájom priemyselného, spotrebného a hnuteľného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a prenájom týchto zariadení
  (from: 05/30/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2006)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to : a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 05/11/2012)
počítačové služby
  (from: 05/11/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/11/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/11/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/11/2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/11/2012)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 05/11/2012)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/11/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/11/2012)
Partners: 
Ing. arch. Peter Veleba
Kovácsova 59
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Obecný úrad
Hlavná 70
Píla
Slovak Republic
  (from: 07/15/1993 until: 07/25/2005)
Juraj Váňo
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/15/1993 until: 07/25/2005)
Karol Veleba
Latorická 45
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 01/26/2008 until: 04/19/2012)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/15/1993 until: 01/25/2008)
Ing. arch. Peter Veleba
Kovácsova 59
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Slovak Republic
  (from: 04/20/2012 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Peter Veleba
  (from: 05/30/2018 until: 05/23/2022)
Ing. arch. Peter Veleba
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/24/2022)
Obecný úrad
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 07/25/2005)
Karol Veleba
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 07/25/2005)
Juraj Váňo
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 07/25/2005)
Karol Veleba
  (from: 07/26/2005 until: 01/25/2008)
Karol Veleba
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/26/2008 until: 09/21/2009)
Karol Veleba
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 09/22/2009 until: 04/19/2012)
Ing. arch. Peter Veleba
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/20/2012 until: 05/29/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/15/1993)
Ing. arch. Peter Veleba
Kovácsova 59
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 04/20/2012
  (from: 05/30/2018)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava
  (from: 07/15/1993 until: 01/25/2008)
Karol Veleba
Latorická 45
Bratislava 821 07
From: 07/15/1993
  (from: 01/26/2008 until: 04/19/2012)
Karol Veleba
Latorická 45
Bratislava 821 07
From: 07/15/1993 Until: 04/19/2012
  (from: 04/20/2012 until: 04/19/2012)
Ing. arch. Peter Veleba
Korytnícka 3
Bratislava 821 07
From: 04/20/2012
  (from: 04/20/2012 until: 05/29/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ v plnom rozsahu samostatne. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis konateľa pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti.
  (from: 04/20/2012)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 07/15/1993 until: 04/19/2012)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/20/2012)
6 638,783775 EUR
  (from: 09/22/2009 until: 04/19/2012)
200 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 09/21/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.5.1993, v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10193 Stary spis: S.r.o. 20669
  (from: 07/15/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2005.
  (from: 07/26/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.01.2008.
  (from: 01/26/2008)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 11.04.2012.
  (from: 04/20/2012)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 23.04.2012 a 03.05.2012.
  (from: 05/11/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.5.2018.
  (from: 05/30/2018)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person