Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  324/T

Business name: 
Dron Agro, s.r.o.
  (from: 11/23/1999)
Registered seat: 
Hlavná 65
Blahová 930 52
  (from: 07/22/2010)
Identification number (IČO): 
31 408 761
  (from: 02/25/1992)
Date of entry: 
02/25/1992
  (from: 02/25/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/25/1992)
Objects of the company: 
poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 11/23/1999)
prenajímanie motorových vozidiel
  (from: 08/08/2001)
účtovnícke práce
  (from: 02/26/2004)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 02/26/2004)
administratívne služby
  (from: 02/26/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/24/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/24/2004)
prevádzkovanie závlahových zariadení
  (from: 04/24/2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/26/2005)
poskytovanie služieb poľnohospodárom
  (from: 07/23/2005)
poskytovanie služieb stavebnými a poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 07/23/2005)
vykonávanie analýz a rozborov poľnohospodárskych produktov
  (from: 07/23/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/23/2005)
reklamná činnosť
  (from: 07/23/2005)
skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/23/2005)
výroba a predaj organického hnojiva
  (from: 03/15/2006)
záhradnícke a sadovnícke práce - úprava terénov, kosenie trávy, pomocné práce pri výsadbe a ošetrovaní, zberačské práce
  (from: 03/15/2006)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 03/15/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 03/15/2006)
nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
  (from: 03/15/2006)
organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích kurzov, školení a konferencií
  (from: 03/15/2006)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 03/15/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/15/2006)
propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2006)
prípravné práce pre stavbu - zemné a výkopové práce bez použitia výbušnín
  (from: 03/15/2006)
ťažba, úprava a spracovanie štrku, piesku a kameňa v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2006)
výroba a predaj transportného betónu
  (from: 03/15/2006)
baliaca činnosť
  (from: 03/15/2006)
čistenie a sušenie obilia
  (from: 03/15/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 03/15/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 03/15/2006)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/15/2006)
výroba, predaj a spracovanie osív
  (from: 09/26/2015)
Partners: 
DAN-FARM, s.r.o.
Hlavná 65
Blahová 930 52
Slovak Republic
  (from: 11/08/2006)
Contribution of each member: 
DAN-FARM, s.r.o.
Amount of investment: 66 388 EUR Paid up: 66 388 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel v prospech Nordjyske Bank, Jernbanedance 4-8, 9900 Frederikshavn, Dánske kráľovstvo, IČO: 30 828 712, zriadené Zmluvou o záložnom práve k obchodným podielom zo dňa 2.7.2007.
  (from: 06/16/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/22/1994)
Per Lykkegaard Christensen
Tryvej 14
Hjallerup 9320
Dánske kráľovstvo
From: 06/09/2007
  (from: 04/21/2017)
Carsten Christiansen
Vejbyvej 179
Hjoerring 9800
Dánsko
From: 06/09/2007
  (from: 04/21/2017)
Jens Peter Gadensgaard
Oestkystvejen 4
Saeby 9300
Dánsko
From: 06/09/2007
  (from: 04/21/2017)
Gunnar Laden
Stendalvej 431
Taars 9830
Dánske kráľovstvo
From: 06/20/2008
  (from: 04/21/2017)
Leo Thomsen
Trintvedvej 4
Dronninglund 9330
Dánske kráľovstvo
From: 09/24/2014
  (from: 04/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/10/2007)
Capital: 
66 388 EUR Paid up: 66 388 EUR
  (from: 06/16/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.1.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.5.1994. Stary spis: S.r.o. 971
  (from: 06/22/1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.07.1998. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom zo dňa 24.07.1998. Zmena sídla spoločnosti z: biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda na: Cukrovarská 152/25, 929 01 Dunajská Streda.
  (from: 07/12/1999)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.08.1999. Zmena sídla spoločnosti z: Cukrovarská 152/25, 929 01 Dunajská Streda na: Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda dodatkom spoločenskej zmluvy zo dňa 24.08.1999.
  (from: 09/28/1999)
Dodatok k zakladateľskej listine formou notárskej zápisnice č. N98/99, Nz 95/99 zo dňa 06.10.1999. Zmena obchodného mena z Insel, spol. s r.o. na Dron Agro, s.r.o.
  (from: 11/23/1999)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 19.12.2002 formou notárskej zápisnice č. N 242/2002, Nz 238/2002.
  (from: 02/03/2003)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 08.04.2003. Úplné znenie zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 91/2003, Nz 30730/2003.
  (from: 05/14/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.01.2004 o zmene a úplnom znení spoločenskej zmluvy (doplnenie predmetu podnikania spoločnosti).
  (from: 02/26/2004)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Spoločnosť Dron Agro, s.r.o. predala spoločnosti ATAIR, s.r.o. so sídlom Gazdovský rad 1587, Šamorín, IČO: 36 256 978 na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 29.03.2010 časť podniku pozostávajúcu z Agroturistického zariadenia HUBERT v Dunajskom Klátove 120.
  (from: 04/29/2010)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person