Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  196/P

Business name: 
HERCULES investičný fond, a.s. v likvidácii
  (from: 02/27/1996 until: 11/23/2021)
HERCULES investičný fond, a.s.
  (from: 01/11/1995 until: 02/26/1996)
Registered seat: 
Vihorlatská 1429
Snina 069 01
  (from: 01/11/1995 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 613 853
  (from: 01/11/1995)
Date of entry: 
09/06/1994
  (from: 01/11/1995)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/11/1995)
Objects of the company: 
zhromažďovanie počiatočných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona č. 91/94 Zb.
  (from: 01/11/1995 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 02/27/1996 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 01/11/1995 until: 02/26/1996)
Róbert Karaščák - predseda
Palenčiarska 1828
Snina
  (from: 01/11/1995 until: 02/26/1996)
Ing. Michal Merga - člen
Dukelských hrdinov 19
Snina
  (from: 01/11/1995 until: 02/26/1996)
JUDr. Veronika Romaníková - člen
Republiky 12
Žilina
  (from: 01/11/1995 until: 02/26/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, pričom každý člen predstavenstva môže konať samos- tatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis niektorý z členov predstavenstva.
  (from: 01/11/1995 until: 02/26/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/11/1995 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/11/1995 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Ing. Zdenek Karaščák - predseda
Palenčiarska 1828
Snina
  (from: 01/11/1995 until: 11/23/2021)
Michal Merga - člen
Gen. Svobodu 1
Snina
  (from: 01/11/1995 until: 11/23/2021)
Ing. František Romaník - člen
Republiky 12
Žilina
  (from: 01/11/1995 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Róbert Karaščák
Palenčiarska 58
Snina
  (from: 02/27/1996 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí likvidátor svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 02/27/1996 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.7.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo § 172 a 175 / prijatím stanov a v súlade so zák.č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investič- ných fondoch v znení zákona NRSR č. 94/1994 Zb. Na zasadnutí valného zhromaždenia kona- nom dňa 7.9.1994 bola schválená zmena stanov. Zápis vykonaný dňa 11.1.1995 z dôvodu zmeny miestnej príslušnosti v zmysle právoplatného uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 3.10.1994. Stary spis: Sa 560
  (from: 01/11/1995 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 9.10.1995 o zrušení akciovej spoločnosti s likvidáciou. Deň vstupu spoločnosti do likvidácie: 9.10. 1995. Deň zápisu vstupu spoločnosti do likvidácie: 27.2.1996. Stary spis: Sa 560
  (from: 02/27/1996 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/21/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person