Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10518/T

Business name: 
TSS Bratislava, a.s.
  (from: 03/22/1996 until: 02/15/2023)
Registered seat: 
Bratislavská 5990/4
Trnava 917 02
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Identification number (IČO): 
35 686 707
  (from: 03/22/1996)
Date of entry: 
03/22/1996
  (from: 03/22/1996)
Date of deletion: 
02/16/2023
  (from: 02/16/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/16/2023)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/22/1996)
Capital: 
33 193,919 EUR Paid up: 33 193,919 EUR
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku uzatvorená podľa ust. § 92 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, medzi predávajúcim Ing. Viera Fraňová, správca konkurznej podstaty úpadcu TSS Bratislava, a. s. a kupujúcim ALFA Slovakia, s.r.o., Štefánikova 46, Piešťany, IČO: 36230341, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sr., vložka č. 11274/T.
  (from: 07/02/2010)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person