Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13551/V

Business name: 
Refrako s.r.o.
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
Identification number (IČO): 
36 216 887
  (from: 10/22/2002)
Date of entry: 
10/22/2002
  (from: 10/22/2002)
Legal ground(s) for dissolution: 
Zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou RMS, a.s. Košice, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 31 650 015, podľa § 69 a § 218a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Refrako s.r.o. zo dňa 4.10.2012 ku dňu 1.11.2012.
  (from: 11/01/2012)
Date of deletion: 
11/01/2012
  (from: 11/01/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/01/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/22/2002)
Objects of the company: 
výroba žiaruvzdorných, šamotových a dechtodolomitových materiálov
  (from: 10/22/2002 until: 05/12/2005)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
obkladanie stien a ukladanie dlážkových krytín
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
omietkárske práce
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
demolácia a zemné práce
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
výroba drevených obalov
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
stolárstvo, tesárstvo
  (from: 12/02/2002 until: 11/18/2003)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/02/2002 until: 07/10/2006)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 12/02/2002 until: 07/16/2010)
bezpečnotechnické služby
  (from: 11/19/2003 until: 07/16/2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/02/2002 until: 11/18/2003)
výroba žiaruvzdorných, šamotových a magnéziových výrobkov
  (from: 05/13/2005 until: 10/31/2012)
výroba stavebných materiálov
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
výroba strojov, uzlov a náhradných dielov pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
konštrukčné a rozpočtárske práce
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
prenájom stavebných a dopravných mechanizmov
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
sprostredovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
poradenská činnosť v oblasti používania žiaruvzdorného materiálu
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
organizovanie výstav, kurzov, školení a seminárov
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
výroba lisovacích nástrojov
  (from: 12/02/2002 until: 10/31/2012)
murárstvo
  (from: 12/02/2002 until: 10/31/2012)
zámočníctvo
  (from: 12/02/2002 until: 10/31/2012)
kovoobrábanie
  (from: 12/02/2002 until: 10/31/2012)
oprava pracovných strojov
  (from: 12/02/2002 until: 10/31/2012)
opravy a údržba žiaruvzdorných materiálov na tepelných agregátoch
  (from: 12/02/2002 until: 10/31/2012)
zváračské práce
  (from: 12/02/2002 until: 10/31/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 07/18/2003 until: 10/31/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2003 until: 10/31/2012)
montáž, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
  (from: 11/19/2003 until: 10/31/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/19/2003 until: 10/31/2012)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 11/19/2003 until: 10/31/2012)
odborné činnosti vo výstavbe
  (from: 11/19/2003 until: 10/31/2012)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E1.1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 35 kV E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 07/11/2006 until: 10/31/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/11/2006 until: 10/31/2012)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/23/2008 until: 10/31/2012)
Partners: 
INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Trieda SNP 61
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/22/2002 until: 08/18/2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/22/2002 until: 12/01/2002)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/02/2002 until: 07/02/2012)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 08/19/2004 until: 10/31/2012)
Contribution of each member: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 10/22/2002 until: 12/01/2002)
INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/22/2002 until: 08/18/2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 191 503 000 Sk Paid up: 191 503 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 12/31/2008)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/19/2004 until: 12/31/2008)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 6 356 736 EUR Paid up: 6 356 736 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/02/2012)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/02/2012)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Amount of investment: 6 357 732 EUR Paid up: 6 357 732 EUR
  (from: 07/03/2012 until: 10/31/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice
From: 10/22/2002 Until: 08/01/2003
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
Ing. Jozef Kernáč
Tešedíkova 5
Košice - Barca
From: 08/01/2003
  (from: 11/19/2003 until: 04/26/2004)
Ing. Jozef Kernáč
Tešedíkova 5
Košice - Barca
From: 08/01/2003 Until: 05/01/2004
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Ing. Juraj Mondík
Berlínska 28
Košice 040 13
From: 11/01/2004
  (from: 11/05/2004 until: 10/06/2005)
Ing. Juraj Mondík
Berlínska 28
Košice 040 13
From: 11/01/2004 Until: 10/01/2005
  (from: 10/07/2005 until: 10/06/2005)
Ing. Vladimír Repčák , CSc.
4
Chmeľov
From: 10/22/2002
  (from: 10/22/2002 until: 08/18/2004)
Ing. Vladimír Repčák , CSc.
4
Chmeľov 082 15
From: 10/22/2002
  (from: 08/19/2004 until: 11/04/2004)
Ing. Vladimír Repčák , CSc.
4
Chmeľov 082 15
From: 10/22/2002 Until: 11/01/2004
  (from: 11/05/2004 until: 11/04/2004)
Ing. Gabriel Torhány
Kustrova 3
Košice 040 01
From: 04/20/2004
  (from: 04/27/2004 until: 07/10/2006)
Ing. Gabriel Torhány
Belehradská 2514/2
Košice 040 13
From: 04/20/2004
  (from: 07/11/2006 until: 10/31/2012)
Ing. Peter Antal
Varšavská 3
Košice 040 13
From: 10/01/2005
  (from: 10/07/2005 until: 10/31/2012)
Ing. Miroslav Majerčák
Užhorodská 1035/6
Košice 040 11
From: 10/15/2009
  (from: 10/22/2009 until: 10/31/2012)
Ing. Anna Fedorová
Bauerova 1193/14
Košice 040 23
From: 10/15/2009
  (from: 10/22/2009 until: 10/31/2012)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
Capital: 
6 357 732 EUR Paid up: 6 357 732 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 10/31/2012)
191 533 000 Sk Paid up: 191 533 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 12/31/2008)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/22/2002 until: 12/01/2002)
Supervisory board: 
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice
From: 08/01/2003
  (from: 11/19/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Anton Jura
Na kope 709/45
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 08/01/2003
  (from: 08/19/2004 until: 06/01/2007)
Ing. Anton Jura
Na kope 709/45
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 08/01/2003 Until: 04/30/2007
  (from: 06/02/2007 until: 06/01/2007)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/19/2007
  (from: 02/16/2007 until: 07/31/2010)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/19/2007 Until: 08/01/2010
  (from: 08/01/2010 until: 07/31/2010)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp., PA 160 66
Spojené štáty americké
From: 06/01/2005
  (from: 06/07/2005 until: 04/01/2008)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp., PA 160 66
Spojené štáty americké
From: 06/01/2005 Until: 03/18/2008
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
From: 10/22/2002 Until: 08/01/2003
  (from: 10/22/2002 until: 11/18/2003)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 05/01/2007 Until: 03/01/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/08/2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 05/01/2007
  (from: 06/02/2007 until: 03/08/2011)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
Lomonosovova 20
Košice 040 01
From: 03/01/2011
  (from: 03/09/2011 until: 10/31/2012)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 03/18/2008
  (from: 04/02/2008 until: 07/22/2008)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 03/18/2008
  (from: 07/23/2008 until: 01/17/2011)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 03/18/2008 Until: 12/29/2010
  (from: 01/18/2011 until: 01/17/2011)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 08/10/2004
  (from: 08/19/2004 until: 02/15/2007)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 08/10/2004 Until: 01/19/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Karl Frank Csensich
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
residence in the Slovak Republic :
Jesenského 18
Košice
From: 10/22/2002
  (from: 10/22/2002 until: 08/18/2004)
Karl Frank Csensich
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
residence in the Slovak Republic :
Jesenského 18
Košice
From: 10/22/2002 Until: 08/10/2004
  (from: 08/19/2004 until: 08/18/2004)
John Harold Goodish
336 Snowberry Circle
Venetia 153 67
Spojené štáty americké
residence in the Slovak Republic :
Vihorlatská 40
Košice
From: 10/22/2002 Until: 01/22/2003
  (from: 10/22/2002 until: 07/17/2003)
Christopher James Navetta
Wheatherburn Drive 209
Wexford PA 15090
Spojené štáty americké
From: 01/22/2003 Until: 06/01/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Christopher James Navetta
Wheatherburn Drive 209
Wexford PA 15090
Spojené štáty americké
From: 01/22/2003
  (from: 08/19/2004 until: 06/06/2005)
Christopher James Navetta
209 Wheatherburn Drive
Wexford PA 15090
Spojené štáty americké
From: 01/22/2003
  (from: 07/18/2003 until: 08/18/2004)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
From: 08/01/2010
  (from: 08/01/2010 until: 10/31/2012)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
From: 01/01/2011
  (from: 03/09/2011 until: 10/31/2012)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
From: 01/01/2011
  (from: 01/18/2011 until: 03/08/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/22/2002 until: 10/31/2012)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.11.2002. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.11.2002.
  (from: 12/02/2002 until: 10/31/2012)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 22.1.2003. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 23.5.2003.
  (from: 07/18/2003 until: 10/31/2012)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.8.2003.
  (from: 11/19/2003 until: 10/31/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2012)
Legal successor: 
RMS, a.s. Košice
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 11/01/2012)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person