Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13540/V

Business name: 
ARTEP, s.r.o.
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Registered seat: 
Vstupný areál U.S. Steel
Košice 044 54
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Identification number (IČO): 
31 652 565
  (from: 10/23/2002)
Date of entry: 
05/18/1992
  (from: 10/23/2002)
Person dissolved from: 
19.11.2002
  (from: 11/19/2002)
Date of deletion: 
11/19/2002
  (from: 11/19/2002)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 11/19/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/2002)
Capital: 
12 400 000 Sk Paid up: 12 400 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 13540/V pri: Obchodné meno: ARTEP, s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, Košice IČO: 31 652 565 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe zmluvy o zlúčení, uzavretú s obchodnou spoločnosťou VA TECH ELIN EBG SR s.r.o. so sídlom v Bratislave, Bojnická 3, IČO: 31 367 496, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 6555/B, oddiel Sro zo dňa 8. 11. 2002, ktorá preberá všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti podľa § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka. Deň výmazu: 19. 11. 2002.
  (from: 11/19/2002)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person