Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13540/V

Business name: 
ARTEP, s.r.o.
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Registered seat: 
Vstupný areál U.S. Steel
Košice 044 54
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Identification number (IČO): 
31 652 565
  (from: 10/23/2002)
Date of entry: 
05/18/1992
  (from: 10/23/2002)
Person dissolved from: 
19.11.2002
  (from: 11/19/2002)
Date of deletion: 
11/19/2002
  (from: 11/19/2002)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 11/19/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/2002)
Objects of the company: 
veľkoobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
projektovanie elektrických zariadení, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
technická pomoc v odbore priemyselnej elektrotechniky, merania, regulácie a automatizácie
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
tvorba a poskytovanie software-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
odborné prehliadky a odbormé skúšky elektrických zariadení, zariadení regulačnej a automatizovanej techniky a bleskozvodov
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
elektroinštalačné práce v bytovej a priemyselnej výstavbe
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
veľkoobchod s hutníckym tovarom
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Partners: 
VA TECH ELIN EBG GmbH
Kraußstr. 1-7
Linz 4020
Republic of Austria
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Ing. Štefan Kudláč
Klimkovičova 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Contribution of each member: 
VA TECH ELIN EBG GmbH
Amount of investment: 11 284 000 Sk Paid up: 11 284 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Ing. Štefan Kudláč
Amount of investment: 1 116 000 Sk Paid up: 1 116 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Ing. Ľubomír Ernst
Slnečnicová 19
Malá Ida
From: 05/24/2002
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Ing. Jaroslav Fic
Košická 1
Humenné 066 01
From: 05/24/2002
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Ing. Štefan Kudláč
Klimkovičova 1
Košice
From: 05/24/2002
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje jeden konateľ spoločne s jedným konateľom alebo jedným prokuristom, alebo dvaja prokuristi spoločne a to tak, že konateľ spoločnosti k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis a prokurista alebo prokuristi k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Procuration: 
Ing. Jozef Magic
Vihorlatská 12
Bratislava 831 04
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Capital: 
12 400 000 Sk Paid up: 12 400 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 13540/V pri: Obchodné meno: ARTEP, s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, Košice IČO: 31 652 565 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe zmluvy o zlúčení, uzavretú s obchodnou spoločnosťou VA TECH ELIN EBG SR s.r.o. so sídlom v Bratislave, Bojnická 3, IČO: 31 367 496, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 6555/B, oddiel Sro zo dňa 8. 11. 2002, ktorá preberá všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti podľa § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka. Deň výmazu: 19. 11. 2002.
  (from: 11/19/2002)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou v zmysle § 172 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. podpísanou dňa 17.4.1992 v Košiciach zakladajúcimi akcionármi.
  (from: 05/18/1992 until: 11/18/2002)
Rozhodnutie z VZ vo forme notárskej zápisnice N 179/94, Nz 170/94 zo dňa 29.9.1994 o znížení základného imania z 1.500.000,- Sk na sumu 1.000.000,- Sk.
  (from: 11/28/1994 until: 11/18/2002)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 7.6.1996.
  (from: 08/05/1996 until: 11/18/2002)
Zmena stanov schválená VZ dňa 9.4.1999.
  (from: 08/23/1999 until: 11/18/2002)
Zmena stanov zo dňa 14.12.2000.
  (from: 02/16/2001 until: 11/18/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 18. 5. 2001.
  (from: 07/24/2001 until: 11/18/2002)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.6.2002. Deň vzniku funkcie prokuristu Ing. Jozefa Magica: 24.5.2002
  (from: 10/23/2002 until: 11/18/2002)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person