Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  25/V

Business name: 
Športslužby Vojany - v likvidácii
  (from: 01/12/1994 until: 05/01/1997)
Športslužby Vojany
  (from: 09/06/1991 until: 01/11/1994)
Registered seat: 
Vojany 076 72
  (from: 09/06/1991 until: 05/01/1997)
Identification number (IČO): 
00 698 741
  (from: 09/06/1991)
Date of entry: 
09/06/1991
  (from: 09/06/1991)
Date of deletion: 
05/02/1997
  (from: 05/02/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/02/1997)
Legal form: 
Hospodárske zariadenie
  (from: 09/06/1991)
Objects of the company: 
údržba zelene, ochrana životného prostredia, sadovnícke úpravy, spaľovanie odpadov
  (from: 09/06/1991 until: 05/01/1997)
stavebná a montážna činnosť
  (from: 09/06/1991 until: 05/01/1997)
nájom a zapožičiavanie hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 09/06/1991 until: 05/01/1997)
prevádzka a výučba vodného lyžovania a plachtenia za motorovým člnom
  (from: 09/06/1991 until: 05/01/1997)
úprava kovového odpadu, šrotovacie práce
  (from: 09/06/1991 until: 05/01/1997)
Management body: 
likvidátor
  (from: 01/12/1994 until: 05/01/1997)
Ing. Jaroslav Fuhrmann
  (from: 09/06/1991 until: 01/11/1994)
Acting in the name of the company: 
za organizáciu podpisuje riaditeľ podniku
  (from: 09/06/1991 until: 01/11/1994)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/12/1994
  (from: 05/02/1997 until: 05/01/1997)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/12/1994
  (from: 01/12/1994 until: 05/01/1997)
 Liquidators:
Ing. Tibor Holman
ul.J.Murgáša 61
Michalovce
  (from: 01/12/1994 until: 05/01/1997)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za organizáciu podpisuje Ing. Tibor Holman a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu organizácie pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom - likvidátor.
  (from: 01/12/1994 until: 05/01/1997)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri z oddielu Po vložky 25/V u: Obchodné meno: Športslužby Vojany - v likvidácii Sídlo: 076 72 Vojany IČO: 00 698 741 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe ukončenej likvidácie podľa § 70 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. ku dňu 2.5.1997. Deň výmazu: 2.5.1997
  (from: 05/02/1997)
Zakladacou listinou TJ Internacionál Slovnaft Vojany zo dňa 11.4.1991 ako hospodárske zariadenie občianského združenia.
  (from: 09/06/1991 until: 05/01/1997)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person