Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  185/B

Business name: 
Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii
  (from: 04/08/2005 until: 10/20/2008)
Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy
  (from: 09/06/1968 until: 04/07/2005)
Registered seat: 
Jančova 15
Bratislava 811 02
  (from: 04/08/2005 until: 10/20/2008)
Holekova 3
Bratislava 816 19
  (from: 07/21/1999 until: 04/07/2005)
Rybničná 23
Bratislava 831 07
  (from: 03/26/1998 until: 07/20/1999)
Holekova 3
Bratislava 811 04
  (from: 09/06/1968 until: 03/25/1998)
Identification number (IČO): 
00 167 932
  (from: 09/06/1968)
Date of entry: 
09/06/1968
  (from: 09/06/1968)
Date of deletion: 
10/21/2008
  (from: 10/21/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/21/2008)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/06/1968)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb v odbore: hlavná stavebná výroba, pomocná stavebná výroba, služby, kovovýroba
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
výroba v odbore: hlavná stavebná výroba, pomocná stavebná výroba, kovovýroba, služby, liate asfalty
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
reštaurátorské práce umelecko-remeselného charakteru
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
montáž, opravy a revízie plynových technických zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
prevádzanie cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby /povolené platné do 1.4.92/
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
stavebná činnosť-práce MSV, PSV
  (from: 04/07/1995 until: 07/20/1999)
kovovýroba
  (from: 04/07/1995 until: 07/07/2003)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 04/07/1995 until: 07/20/1999)
stavebná činnosť-práce HSV, PSV
  (from: 07/21/1999 until: 10/20/2008)
prenájom nehnuteľností
  (from: 07/21/1999 until: 10/20/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/2003 until: 10/20/2008)
Managing board
  (from: 07/21/1999 until: 07/07/2003)
Managing board
  (from: 04/07/1995 until: 07/20/1999)
Managing board
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Roland Babitz
Galbavého 1
Bratislava
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Ján Balúch - člen
Mamateyová 6
Bratislava
  (from: 04/07/1995 until: 10/21/1997)
Ján Balúch - člen
Mamateyová 6
Bratislava
Until: 12/06/2002
  (from: 10/22/1997 until: 07/07/2003)
Alexander Bánocký
Clementisove sady 905
Galanta
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Michal Braun - člen
244
Miloslavov
  (from: 04/07/1995 until: 10/21/1997)
Michal Braun - člen
244
Miloslavov
Until: 12/06/2002
  (from: 10/22/1997 until: 07/07/2003)
Ondrej Červenec - člen
Rovniankova 2
Bratislava
  (from: 04/07/1995 until: 10/21/1997)
Ondrej Červenec - člen
Rovniankova 2
Bratislava
Until: 12/06/2002
  (from: 10/22/1997 until: 07/07/2003)
Jozef Horváth
Kvetinárska 21
Bratislava
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Jozef Horváth - člen
Topoľčianska 5
Bratislava
  (from: 11/30/1995 until: 10/21/1997)
Marko Karner
Puškinova 4
Bratislava
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Gabriel Konya
Sibírska 11
Bratislava
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Vladimír Krajíček - člen
Žehrianska 7
Bratislava
Until: 12/06/2002
  (from: 07/21/1999 until: 07/07/2003)
Ing. Tibor Machata - podpredseda
Zadunajská 7
Bratislava
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Ing. Tomáš Nitka - predseda
Československých parašutistov 25
Bratislava
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Alexander Reindl - člen
III/245
Dunajská Lužná
  (from: 04/07/1995 until: 10/21/1997)
Alexander Reindl - člen
III/245
Dunajská Lužná
  (from: 07/21/1999 until: 04/10/2002)
Alexander Reindl - podpredseda družstva
III/245
Dunajská Lužná
  (from: 10/22/1997 until: 07/20/1999)
Emil Rosina
Malinovského 61
Bratislava
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Vladimír Šimončič - člen
455
Chorvátsky Grob
  (from: 04/07/1995 until: 10/21/1997)
Vladimír Šimončič - člen
455
Chorvátsky Grob
  (from: 10/22/1997 until: 07/20/1999)
Ing. Peter Tobiaš
Štúrova 30
Senec
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Zoltán Tóth
ČA
Šamorín
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Zoltán Tóth - predseda družstva
Gazdovský rad 71
Šamorín
  (from: 04/07/1995 until: 10/21/1997)
Zoltán Tóth - predseda družstva
Poľná 27
Šamorín
Until: 10/18/2002
  (from: 10/22/1997 until: 03/30/2003)
Ľudovít Vízy - člen
Gazdovský rad 67
Šamorín
Until: 12/06/2002
  (from: 10/22/1997 until: 07/07/2003)
Ing. Erika Cicuttová - predseda
Jančova 15
Bratislava 811 02
From: 12/06/2002
  (from: 07/08/2003 until: 10/20/2008)
Acting: 
V mene družstva koná predseda.
  (from: 07/08/2003 until: 10/20/2008)
Menom družstva koná navonok predseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí družstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/21/1999 until: 07/07/2003)
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma, je podtrebný podpis aspoň dovch členov predstavenstva.
  (from: 04/07/1995 until: 07/20/1999)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda alebo podpredseda s jedným členom predstavenstva.
  (from: 09/06/1968 until: 04/06/1995)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 04/07/1995 until: 10/20/2008)
Basic member contribution: 
3 000 Sk
  (from: 04/07/1995 until: 10/20/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/01/2005
  (from: 10/21/2008)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/01/2005
  (from: 04/08/2005 until: 10/20/2008)
 Liquidators:
Ing. Peter Orenič
Búdková 33
Bratislava 811 04
From: 04/01/2005 Until: 10/21/2008
  (from: 04/08/2005)
 Liquidators:
JUDr. Marta Sústriková
Palackého 16
Bratislava 811 02
From: 04/01/2005 Until: 10/21/2008
  (from: 04/08/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene družstva koná likvidátor samostatne.
  (from: 04/08/2005)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/31/2007
  (from: 10/21/2008)
Other legal facts: 
Družstvo Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii, so sídlom Jančova 15/1923, 811 02 Bratislava, IČO: 00 167 932, zapísané v odd. Dr, vložke č. 185/B, bolo zrušené a vstúpilo do likvidácie dňa 01.04.2005. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených členskou schôdzou družstva a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 31.12.2007. Družstvo Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii, so sídlom Jančova 15/1923, 811 02 Bratislava, IČO: 00 167 932, zapísané v odd. Dr, vložke č. 185/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 21.10.2008.
  (from: 10/21/2008)
Základné imanie: členovia ručia čiastkou rovnajúcou sa dvojnásobku podielu. Družstvo bolo zriadené na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 6. septembra 1968. Stary spis: Dr 2026
  (from: 09/06/1968 until: 10/20/2008)
Základné imanie: 50 000 Sk výška nedeliteľného fondu 37 375 355,37 Sk V súlade s § 765 Zák. č. 513/91 Zb. sa družstvo pretransformovalo v zmysle Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. členskou schôdzou. Stary spis: Dr 2026
  (from: 04/07/1995 until: 10/20/2008)
Výročnou členskou schôdzou konanou dňa 14.06.1995 boli prijaté nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 2026
  (from: 11/30/1995 until: 10/20/2008)
Zmena stanov odsúhlasená na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 14.05.1997. Stary spis: Dr 2026
  (from: 10/22/1997 until: 10/20/2008)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 15.12.1997, na ktorej boli zmenené stanovy. Stary spis: Dr 2026
  (from: 03/26/1998 until: 10/20/2008)
Základné imanie: 50 000 Sk nedeliteľný fond vo výške 24 337 530,99 Sk Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené členskou schôdzou dňa 9.4.1999.
  (from: 07/21/1999 until: 10/20/2008)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 15.12.2000.
  (from: 04/11/2002 until: 10/20/2008)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 6.12.2002, na ktorej boli prijaté nové stanovy.
  (from: 07/08/2003 until: 10/20/2008)
Notárska zápisnica zo dňa 23.03.2005 N 76/05 Nz 12654/05 NCR1s 12492/05 - osvedčenie o priebehu členskej schôdze - zrušenie družstva s likvidáciou.
  (from: 04/08/2005 until: 10/20/2008)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person