Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13673/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KERTA s.r.o.
  (from: 03/03/2010)
Registered seat: 
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 03/03/2010)
Identification number (IČO): 
36 568 015
  (from: 01/08/2003)
Date of entry: 
01/08/2003
  (from: 01/08/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/08/2003)
Objects of the company: 
výroba výrobkov hutníckymi, zlievarenskými a strojárenskými technológiami
  (from: 01/08/2003)
výroba formovacích a jadrových zmesí, pomocných, krycích a rafinačných materiálov pre taviarenské a zlievarenské procesy
  (from: 01/08/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - výkup a spracovanie druhotných surovín na báze železa, niklu, medi, zinku, olova, cínu, hliníka, antimónu a ušľachtilých kovov mimo nebezpečného odpadu
  (from: 01/08/2003)
výroba predzliatin
  (from: 01/08/2003)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/08/2003)
montáž a demontáž konštrukcií
  (from: 01/08/2003)
balenie tovaru
  (from: 01/08/2003)
poradenská a konzultačná, školiaca a projektová činnosť v oblasti hutníckych, zlieravenských a strojárenských technológií v rozsahu voľných živností
  (from: 01/08/2003)
výskumná a vývojová činnosť v oblasti hutníctva a zlievarenstva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/08/2003)
poradenská činnosť v oblasti reklamy
  (from: 01/08/2003)
faktoring
  (from: 01/08/2003)
forfaiting
  (from: 01/08/2003)
reprografické práce
  (from: 01/08/2003)
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2003)
organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2003)
organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2003)
inzertné služby
  (from: 01/08/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 01/08/2003)
poskytovanie colnej deklarácie
  (from: 01/08/2003)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/08/2003)
upratovacie práce
  (from: 01/08/2003)
údržba a kosenie trávnatých porastov
  (from: 01/08/2003)
prenájom garáži a parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným - osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 01/08/2003)
výroba a predaj nenahratých zvukových a zvukovoobrazových nosičov
  (from: 01/08/2003)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových nosičov
  (from: 01/08/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/08/2003)
čistiace práce
  (from: 01/08/2003)
poskytovanie leasingových služieb
  (from: 01/08/2003)
administratívne práce
  (from: 01/08/2003)
technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 01/08/2003)
kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov
  (from: 01/08/2003)
príprava podkladov pre tlač počítačovou technikou
  (from: 01/08/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/08/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/08/2003)
rozpočtové práce a kalkulácia stavieb v rozsahu voľných živností
  (from: 01/08/2003)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/08/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/08/2003)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 01/08/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe súhlasu autora
  (from: 01/08/2003)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/08/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/08/2003)
Partners: 
Gábor Kertész
Dózsa út 15
Pilis 2721
Maďarská republika
  (from: 03/03/2010)
Contribution of each member: 
Gábor Kertész
Amount of investment: 6 638,76 EUR Paid up: 6 638,76 EUR
  (from: 03/03/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/03/2010)
Gábor Kertész
Dózsa út 15
Pilis 2721
Maďarská republika
From: 08/31/2009
  (from: 03/03/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/08/2003)
Capital: 
6 638,76 EUR Paid up: 6 638,76 EUR
  (from: 03/03/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10. 9. 2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/08/2003)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person