Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10686/L

Business name: 
ELEKTROSYSTEM, a.s.
  (from: 07/01/2009)
Registered seat: 
Št. Furdeka 10
Žilina 010 01
  (from: 07/01/2009)
Identification number (IČO): 
31 571 875
  (from: 07/01/2009)
Date of entry: 
10/13/1992
  (from: 07/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/2009)
Objects of the company: 
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/01/2009)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
  (from: 07/01/2009)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncs.
  (from: 07/01/2009)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 07/01/2009)
výroba, úfržba a oprava počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 07/01/2009)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 07/01/2009)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 07/01/2009)
inžinierska činnosť /okrem vybraných činností vo výstavbe/
  (from: 07/01/2009)
prechodné ubytovanie
  (from: 07/01/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/01/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/2009)
Ing. Jan Smrž , CSc. - Predseda
ul. Tajovského 8568/3
Žilina 010 01
From: 07/01/2009
  (from: 07/01/2009)
Ing. Ladislav Ďurana - Člen
ul. Tranovského 3202/49
Bratislava 4 - Dúbravka 841 02
From: 07/01/2009
  (from: 07/01/2009)
Ing. Igor Turek - Člen
Moyzesova 895/17
Žilina 010 01
From: 07/01/2009
  (from: 07/01/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predstavenstvo. Za predstavenstvo koná navonok menom spoločnosti predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, pripojí svoj podpis s uvedením svojho mena, priezviska a funkcie. Člen predstavenstva za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, pripojí svoj podpis s uvedením svojho mena, priezviska a funkcie spoločne s členom predstavenstva.
  (from: 07/01/2009)
Capital: 
345 000 EUR Paid up: 345 000 EUR
  (from: 07/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 345
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné. Prevod akcií nie je obmedzený s výnimkou predkupného práva akcionárov.
  (from: 07/01/2009)
Supervisory board: 
Ing. Jan Švec
Chládkova 2036/29C
Brno - Žabovresky 616 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 07/01/2009)
RNDr. Igor Pehal
Ve vilkách 209/15
Brno 644 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 07/01/2009)
Ing. Pavel Smejkal
Banskobystrická 2072/182
Brno-Město, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 621 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 07/01/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.9.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 07/01/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14. 4. 1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/01/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.6. 1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/01/2009)
Na valnom zhomaždení dňa 28.8.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/01/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.12.2000 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/01/2009)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person