Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4792/B

Business name: 
Finecon, a.s.
  (from: 03/24/2005)
Registered seat: 
Prievozská 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 03/28/2018)
Identification number (IČO): 
31 626 581
  (from: 03/28/1995)
Date of entry: 
03/28/1995
  (from: 03/28/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/28/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/28/1995)
factoring
  (from: 03/28/1995)
forfaiting
  (from: 03/28/1995)
leasing
  (from: 03/28/1995)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/28/1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/1995)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (from: 03/28/1995)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 03/24/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/24/2005)
marketing
  (from: 03/24/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/24/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/24/2005)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 03/24/2005)
prenájom osobných automobilov
  (from: 03/24/2005)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 03/24/2005)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/24/2005)
školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľných živností
  (from: 03/24/2005)
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (from: 03/24/2005)
kopírovacie služby
  (from: 03/24/2005)
poradenská činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača ( SOFTWARE )
  (from: 03/24/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/24/2005)
organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov
  (from: 03/24/2005)
poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača ( HARDWARE )
  (from: 03/24/2005)
služby súvisiace s databázami
  (from: 03/24/2005)
skladovanie ( okrem prevádzkovania verejných skladov )
  (from: 03/24/2005)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 03/24/2005)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav
  (from: 03/24/2005)
poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie
  (from: 06/04/2009)
príprava analytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov súvisiacich s využitím prostriedkov Európskych spoločenstiev
  (from: 06/04/2009)
poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z prostriedkov rozvojových programov
  (from: 06/04/2009)
technicko - organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie
  (from: 06/04/2009)
spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie
  (from: 06/04/2009)
verejné obstarávanie
  (from: 06/04/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/28/1995)
Ing. Juraj Lichner - predseda a člen
Mikovíniho 1187/21
Žilina 010 15
From: 05/12/2010
  (from: 05/20/2010)
Ing. Alena Petríková - člen
Karpatská 3163/4
Žilina 010 08
From: 05/12/2010
  (from: 05/20/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 01/10/2013)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 04/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 04/22/2009)
Stockholder: 
Ing. Juraj Lichner
Mikovíniho 1187/21
Žilina 010 15
  (from: 05/24/2022)
Supervisory board: 
Ing. Igor Trebatický
Hrachová 14D
Bratislava 821 07
From: 05/12/2010
  (from: 05/20/2010)
Lukáš Malík
Sliačska 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 03/19/2018
  (from: 03/28/2018)
Ing. Vladimír Bačinský
Rosina 1004
Žilina 013 22
From: 11/26/2021
  (from: 12/24/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.2.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 831
  (from: 03/28/1995)
Valné zhromaždenie konané 28. 2. 1997 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/11/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 26.9. 2000 schválilo Dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.
  (from: 10/12/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenia konané dňa 17.12.2002 schválilo nové znenie Stanov spoločnosti, menovanie a odvolanie členov Dozornej rady.
  (from: 03/03/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2010.
  (from: 05/04/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.5.2010 (N 398/2010, Nz 16794/2010).
  (from: 05/20/2010)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2012.
  (from: 01/10/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.03.2014.
  (from: 04/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2018, spísané vo forme notárskej zápisnice N 777/2018, Nz 8499/2018. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.03.2018.
  (from: 03/28/2018)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person