Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1313/S

Business name: 
CP ProCeS, s.r.o.
  (from: 07/09/1993)
Registered seat: 
Tajovského 2
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/07/1996)
Horná 26
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/15/1995 until: 10/06/1996)
Chabenecká 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/09/1993 until: 11/14/1995)
Identification number (IČO): 
31 588 778
  (from: 07/09/1993)
Date of entry: 
07/09/1993
  (from: 07/09/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/09/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/09/1993)
poskytovanie software, zabezpečovanie hardware, inštalácia počítačovej sieti, mimo zásahu do elektrickej siete
  (from: 07/09/1993)
marketingové služby
  (from: 07/09/1993)
poradenská a konzultačná činnosť v rámci predmetu činnosti
  (from: 07/09/1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/09/1993 until: 07/18/2007)
Partners: 
Branislav Mažári
Švermova 57
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 10/12/2021)
Miroslav Hrázský
Slnečná 14
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 10/12/2021)
Ing. Rudolf Mihál
Moskovská 36
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 10/12/2021)
Eva Krajčíková
Tulská 99
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 10/12/2021)
Ing. Juraj Švolík
Internátna 69
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 10/12/2021)
Ing. Daniela Cvitkovičová
Radvanská 2
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 10/12/2021)
Tibor Beck
Tatranská 105
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Marián Cvitkovič
Tatranská 78
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/13/1999 until: 03/11/2016)
Marián Cvitkovič
Tatranská 78
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Marián Cvitkovič
Tatranská 78
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Marián Cvitkovič
Tatranská 78
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Peter Gajdoš
Slnečná 20
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Miroslav Hrázský
Slnečná 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/13/1999 until: 07/18/2007)
Miroslav Hrázský
Slnečná 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Miroslav Hrázský
Slnečná 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Miroslav Hrázský
Slnečná 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Peter Hubka
Chabenecká 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Peter Hubka
Chabenecká 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Peter Hubka
Chabenecká 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Eva Krajčíková
Tulská 99
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Eva Krajčíková
Tulská 99
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Eva Krajčíková
Tulská 99
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Branislav Mažári
Tatranská 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Branislav Mažári
Tatranská 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Branislav Mažári
Tatranská 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Rudolf Mihál
Moskovská 36
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/13/1999 until: 03/11/2016)
Rudolf Mihál
Jesenského 30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Rudolf Mihál
Jesenského 30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Rudolf Mihál
Jesenského 30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Juraj Švolík
Internátna 69
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 07/19/2007 until: 03/11/2016)
Juraj Švolík
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/13/1999 until: 07/18/2007)
Juraj Švolík
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Juraj Švolík
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Juraj Švolík
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Branislav Mažári
Švermova 57
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 01/13/1999 until: 10/11/2021)
Miroslav Hrázský
Slnečná 14
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 07/19/2007 until: 10/11/2021)
Ing. Rudolf Mihál
Moskovská 36
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 03/12/2016 until: 10/11/2021)
Eva Krajčíková
Tulská 99
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 01/13/1999 until: 10/11/2021)
Ing. Juraj Švolík
Internátna 69
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 03/12/2016 until: 10/11/2021)
Daniela Cvitkovičová
Tatranská 78
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 03/12/2016 until: 10/11/2021)
Contribution of each member: 
Branislav Mažári
  (from: 12/15/2009 until: 10/11/2021)
Branislav Mažári
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 10/12/2021)
Miroslav Hrázský
  (from: 12/15/2009 until: 10/11/2021)
Miroslav Hrázský
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 10/12/2021)
Rudolf Mihál
  (from: 12/15/2009 until: 03/11/2016)
Ing. Rudolf Mihál
  (from: 03/12/2016 until: 10/11/2021)
Ing. Rudolf Mihál
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 10/12/2021)
Eva Krajčíková
  (from: 12/15/2009 until: 10/11/2021)
Eva Krajčíková
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 10/12/2021)
Juraj Švolík
  (from: 12/15/2009 until: 03/11/2016)
Ing. Juraj Švolík
  (from: 03/12/2016 until: 10/11/2021)
Ing. Juraj Švolík
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 10/12/2021)
Marián Cvitkovič
  (from: 12/15/2009 until: 03/11/2016)
Daniela Cvitkovičová
  (from: 03/12/2016 until: 10/11/2021)
Ing. Daniela Cvitkovičová
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 10/12/2021)
Branislav Mažári
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Miroslav Hrázský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Rudolf Mihál
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Eva Krajčíková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Juraj Švolík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Peter Hubka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Peter Gajdoš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Marián Cvitkovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Tibor Beck
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Branislav Mažári
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Miroslav Hrázský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Rudolf Mihál
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Eva Krajčíková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Juraj Švolík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Peter Hubka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Marián Cvitkovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
Branislav Mažári
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Miroslav Hrázský
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Rudolf Mihál
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Eva Krajčíková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Juraj Švolík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Peter Hubka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Marián Cvitkovič
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/16/1998 until: 01/12/1999)
Branislav Mažári
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/13/1999 until: 12/14/2009)
Miroslav Hrázský
  (from: 01/13/1999 until: 07/18/2007)
Miroslav Hrázský
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/19/2007 until: 12/14/2009)
Rudolf Mihál
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/13/1999 until: 12/14/2009)
Eva Krajčíková
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/13/1999 until: 12/14/2009)
Juraj Švolík
  (from: 01/13/1999 until: 07/18/2007)
Juraj Švolík
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/19/2007 until: 12/14/2009)
Marián Cvitkovič
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/13/1999 until: 12/14/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/09/1993)
Eva Krajčíková
Tulská 99
Banská Bystrica 974 04
From: 11/11/1994
  (from: 12/13/2016)
Miroslav Hrázský
Slnečná 14
Banská Bystrica 974 04
From: 01/13/1999
  (from: 07/19/2007)
Ing. Juraj Švolík
Internátna 69
Banská Bystrica 974 04
From: 03/29/1999
  (from: 12/13/2016)
Tibor Beck
Tatranská 105
Banská Bystrica
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Miroslav Hrázský
Slnečná 14
Banská Bystrica
  (from: 01/13/1999 until: 07/18/2007)
Peter Hubka
Chabenecká 1
Banská Bystrica
  (from: 07/09/1993 until: 01/12/1999)
Eva Krajčíková
Tulská 99
Banská Bystrica
  (from: 11/11/1994 until: 12/12/2016)
Branislav Mažári
Tatranská 6
Banská Bystrica
  (from: 07/09/1993 until: 03/28/1999)
Juraj Švolík
Internátna 69
Banská Bystrica 974 01
From: 03/29/1999
  (from: 07/19/2007 until: 03/11/2016)
Juraj Švolík
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
  (from: 03/29/1999 until: 07/18/2007)
Ing. Juraj Švolík
Internátna 69
Banská Bystrica 974 01
From: 03/29/1999
  (from: 03/12/2016 until: 12/12/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/09/1993)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 12/15/2009)
210 000 Sk
  (from: 08/16/1998 until: 12/14/2009)
140 000 Sk
  (from: 11/11/1994 until: 08/15/1998)
270 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 11/10/1994)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 3738.
  (from: 07/09/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.6.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/11/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.11.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/15/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.10.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/07/1996)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia zo dňa 15.07.1998 a Dodatok č. 4 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/16/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.9.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/13/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Vlaného zhromaž- denia, zo dňa 28.01.1999 a Dodatok č. 5.
  (from: 03/29/1999)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person