Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13847/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
EMIS s.r.o.
  (from: 03/16/2004)
Registered seat: 
Ulica Jána Hollého 8479/5
Trnava 917 01
  (from: 03/10/2016)
Identification number (IČO): 
35 708 816
  (from: 02/04/1997)
Date of entry: 
02/04/1997
  (from: 02/04/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/04/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/04/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/04/1997)
organizovanie školení, seminárov, konferencií a výstav
  (from: 02/04/1997)
marketingové poradenstvo
  (from: 02/04/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/04/1997)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 01/05/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/30/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/30/2006)
konzultačná, poradenská, lektorská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/30/2006)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/30/2006)
predaj vlastného softvéru - vývoj softvéru, predaj, prenájom hotového softvéru
  (from: 06/30/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2006)
prenájom výpočtovej techniky a softvéru
  (from: 06/30/2006)
oprava a údržba kancelárskej techniky mimo elektročastí
  (from: 06/30/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/20/2013)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/20/2013)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/10/2016)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 03/10/2016)
Fotografické služby
  (from: 03/10/2016)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/10/2016)
Partners: 
Ing. Miroslav Vanek
Ulica Jána Bottu 8740/64
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 03/10/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Vanek
Amount of investment: 53 112 EUR Paid up: 53 112 EUR
  (from: 03/10/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/29/2003)
Ing. Miroslav Vanek
Ulica Jána Bottu 8740/64
Trnava 917 01
From: 12/03/2003
  (from: 03/10/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 07/29/2003)
Capital: 
53 112 EUR Paid up: 53 112 EUR
  (from: 12/15/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 17.1.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 20842
  (from: 02/04/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.7.1998 v súlade s ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/22/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.1.2000. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.1.2000. Zmena obchodného mena, pôvodné VERTE, s.r.o.
  (from: 04/26/2000)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 26.10.2000. Zápisnica z valných zhromaždení zo dňa 3.11.2000 a 24.11.2000. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.12.2000. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.12.2000.
  (from: 01/05/2001)
Prevod obchodného podielu, odvolanie a menovanie prokuristu schválené na valnom zhromaždení dňa 4.4.2001. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 244/2001, Nz 288/2001 zo dňa 3.5.2001.
  (from: 05/23/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 187/02, Nz 142/02 napísanej dňa 12.3.2002 notárom JUDr. Peterkovou v Prahe.
  (from: 05/29/2002)
Notárska zápisnica N304/2002, Nz 293/02 spísaná dňa 19.4.2002. Notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 422/02 , Nz 404/02 spísaná dňa 30.5.2002 notárom JUDr.Šikutovou osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 10/03/2002)
Notárska zápisnica N 54/03, Nz 7191/03 zo dňa 31.1.03, rozhodnutie jediného spoločníka.
  (from: 07/29/2003)
Ing. Michal Donath, deň zániku funkcie 03.12.2003. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12.2003.
  (from: 03/16/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2005
  (from: 02/08/2005)
Zápisnica z valného zhromaždneia zo dňa 5.6.2006 - zmena sídla; pôvodné: Krížna 17/D, 811 07 Bratislava.
  (from: 06/30/2006)
Zápisnica z vlaného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.3.2008.
  (from: 03/28/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2013.
  (from: 07/20/2013)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person