Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  59206/B

Business name: 
BIO-FIT INVEST, s.r.o.
  (from: 02/24/2006 until: 11/30/2017)
Registered seat: 
Starhradská 3224/14
Bratislava 851 05
  (from: 02/18/2010 until: 11/30/2017)
Hontianska 7
Bratislava 821 09
  (from: 06/10/2009 until: 02/17/2010)
Palackého 10
Trenčín 911 01
  (from: 12/02/2006 until: 06/09/2009)
Legionárska 160
Trenčín 911 01
  (from: 02/24/2006 until: 12/01/2006)
Identification number (IČO): 
36 351 865
  (from: 02/24/2006)
Date of entry: 
02/24/2006
  (from: 02/24/2006)
Person dissolved from: 
28.9.2017
  (from: 12/01/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/01/2017)
Date of deletion: 
12/01/2017
  (from: 12/01/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/01/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
marketing a manažment
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
organizovanie školení, seminárov, kurzov a vzdelávacích podujatí
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré služia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
administratívne práce
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
finančný a operatívny leasing
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
poskytovanie pôžičiek z vlatných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
prevádzkovanie internetovej čitárne a počítačovej herne
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
kúpa a predaj software so súhlasom autora
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
prevádzkovanie fitness centra, solária a sauny
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravého životného štýlu
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
činnosť dennej starostlivosti o deti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
organizovanie voľného času seniorov
  (from: 02/24/2006 until: 04/23/2013)
závodná zdravotná služba
  (from: 02/24/2006 until: 11/30/2017)
Partners: 
CASTIS invest, a.s.
Družstevná 2
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 02/24/2006 until: 02/17/2010)
AL Reality s.r.o.
Palackého 10
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 12/02/2006 until: 06/09/2009)
BIO-FIT, s.r.o.
SNP 36
Trenčianske Teplice 914 51
Slovak Republic
  (from: 02/24/2006 until: 12/01/2006)
František Bölcs
Starhradská 3224/14
Bratislava - Petržalka 851 05
Slovak Republic
  (from: 02/18/2010 until: 11/30/2017)
Contribution of each member: 
CASTIS invest, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/24/2006 until: 06/09/2009)
BIO-FIT, s.r.o.
  (from: 02/24/2006 until: 12/01/2006)
AL Reality s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/02/2006 until: 06/09/2009)
CASTIS invest, a.s.
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/10/2009 until: 02/17/2010)
František Bölcs
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/18/2010 until: 11/30/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/10/2009 until: 11/30/2017)
konatelia
  (from: 02/24/2006 until: 06/09/2009)
Patrik Anina
Lavičková 12
Trenčín 911 01
From: 02/24/2006
  (from: 02/24/2006 until: 03/09/2007)
Ing. Patrik Anina
Lavičková 12
Trenčín 911 01
From: 02/24/2006
  (from: 03/10/2007 until: 06/09/2009)
Ing. Patrik Anina
Lavičková 12
Trenčín 911 01
From: 02/24/2006 Until: 05/25/2009
  (from: 06/10/2009 until: 06/09/2009)
MUDr. Tibor Guštafík
SNP 36
Trenčianske Teplice 914 51
From: 02/24/2006
  (from: 02/24/2006 until: 12/01/2006)
MUDr. Tibor Guštafík
SNP 36
Trenčianske Teplice 914 51
From: 02/24/2006 Until: 11/27/2006
  (from: 12/02/2006 until: 12/01/2006)
Ing. Bohuš Kaliarik
Dolnočermánska 99
Nitra 949 01
From: 03/08/2007
  (from: 03/10/2007 until: 02/17/2010)
Ing. Bohuš Kaliarik
Dolnočermánska 99
Nitra 949 01
From: 03/08/2007 Until: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 02/17/2010)
František Bölcs
Starhradská 3224/14
Bratislava - Petržalka 851 05
From: 02/06/2010
  (from: 02/18/2010 until: 11/30/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/10/2009 until: 11/30/2017)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 03/10/2007 until: 06/09/2009)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 02/24/2006 until: 03/09/2007)
Procuration: 
MUDr. Tibor Guštafík
SNP 36
Trenčianske Teplice 914 51
From: 12/02/2006
  (from: 12/02/2006 until: 03/09/2007)
MUDr. Tibor Guštafík
SNP 36
Trenčianske Teplice 914 51
From: 12/02/2006 Until: 03/08/2007
  (from: 03/10/2007 until: 03/09/2007)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 12/02/2006 until: 03/09/2007)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/10/2009 until: 11/30/2017)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/24/2006 until: 06/09/2009)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení.
  (from: 12/01/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2010.
  (from: 02/18/2010 until: 11/30/2017)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.3.2013, sp. zn. 34 Exre/94/2013 - 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.4.2013.
  (from: 04/24/2013 until: 11/30/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2017)
Legal successor: 
Hirondelle s. r. o.
Sedmokrásková 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 12/01/2017)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person