Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  215/P

Business name: 
ZPA KŘIŽÍK, a.s.
  (from: 09/07/1999)
Registered seat: 
Masarykova 10
Prešov 080 01
  (from: 05/14/2002)
Identification number (IČO): 
31 708 536
  (from: 05/25/1995)
Date of entry: 
06/01/1995
  (from: 05/25/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/25/1995)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v oblasti spotrebného, stavebného, priemyselného a zdravotníckeho tovaru
  (from: 05/25/1995)
sprostredkovanie obchodnej činnosti v oblasti spotrebného, stavebného, priemyselného a zdravotníckeho tovaru
  (from: 05/25/1995)
ochrana majetku a osôb
  (from: 05/25/1995)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/25/1995)
činnosť účtovných ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 05/25/1995)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 12/11/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/31/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/31/2000)
vývoj strojov a prístrojov v oblasti elektro a strojárstva
  (from: 01/31/2000)
výroba strojov a prístrojov v oblasti elektro
  (from: 01/31/2000)
výroba strojov a prístrojov v oblasti strojárstva (mechanické časti)
  (from: 01/31/2000)
inžinierska činnosť v strojárstve a elektrotechnike
  (from: 01/31/2000)
služby spojené s vývojom, výrobou a predajom strojov a prístrojov v oblasti elektro
  (from: 01/31/2000)
služby spojené s vývojom, výrobou a predajom strojov a prístrojov v oblasti strojárstva (mimo servisu elektrických častí strojných zariadení)
  (from: 01/31/2000)
obchodná činnosť v oblasti strojárstva a elektrotechniky
  (from: 01/31/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/31/2000)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/31/2000)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/31/2000)
projektovanie strojných zariadení
  (from: 01/31/2000)
montáž strojných zariadení (mechanické časti)
  (from: 01/31/2000)
konzultačná činnosť v elektrotechnike
  (from: 10/16/2001)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E1.1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV, E2 - zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov, poznámka: odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení do 1 000 V pre obj. tr. A
  (from: 01/27/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/05/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 05/03/2017)
administratívne služby
  (from: 05/03/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/03/2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/03/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/03/2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/03/2017)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 05/03/2017)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/03/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/03/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/03/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/03/2017)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/03/2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/03/2017)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/03/2017)
výroba nekovových výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 05/03/2017)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 05/03/2017)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 05/03/2017)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 05/03/2017)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/03/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/03/2017)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 05/03/2017)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 07/30/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/2000)
Ján Klučár - Member of the Board of Directors
545
Župčany 080 01
From: 09/14/2016
  (from: 07/30/2021)
Ing. Miriam Majdáková - predseda
Sabinovská 5050/15
Prešov 080 01
From: 01/25/2017
  (from: 03/17/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti jedná ktorýkoľvek člen predstavenstva, a to vo vzťahu k tretím osobám a štátnym orgánom ako štatutárny a výkonný orgán. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/21/2008)
Capital: 
14 943 238,399152 EUR Paid up: 14 943 238,399152 EUR
  (from: 02/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 450
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
Limitation of transferability of registered shares: akcie nie sú verejne obchodovateľné
  (from: 02/12/2009)
Number of shares: 18
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: akcie nie sú verejne obchodovateľné
  (from: 02/12/2009)
Stockholder: 
KTZ, s.r.o.
Masarykova 10
Prešov 080 01
  (from: 04/12/2016)
Supervisory board: 
Marta Cehelská
Kalinčiakova 1050/20
Stropkov 091 01
From: 09/13/2016
  (from: 10/28/2016)
Peter Kivader
Prostějovská 6971/109
Prešov 080 01
From: 03/14/2021
  (from: 04/28/2021)
Michal Stanislav Majdák
Sabinovská 5050/15
Prešov 080 01
From: 03/14/2021
  (from: 04/28/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.3.1995 osvedčenou notárskou zápisnicou podľa zák. č. 513/1991 Zb. na základe zrušenia ZPA KŘIŽÍK HOLDING, s.r. o., Budovateľská 35, Prešov bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť podľa § 69 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 609
  (from: 05/25/1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.9.1995. Stary spis: Sa 609
  (from: 12/11/1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 26.8.1999 a valným zhromaždením konaným dňa 9.6.1999.
  (from: 09/07/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 27.10.1999.
  (from: 01/31/2000)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.6.2000. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 14.7.2000.
  (from: 09/06/2000)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 27.9.2000. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 9.5.2001.
  (from: 10/16/2001)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.1.2002.
  (from: 05/14/2002)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person