Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  59386/B

Business name: 
FINANC BAU, s. r. o.
  (from: 07/11/2009)
Registered seat: 
Pezinská 11
Malacky 901 01
  (from: 07/11/2009)
Identification number (IČO): 
44 865 830
  (from: 07/11/2009)
Date of entry: 
07/11/2009
  (from: 07/11/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/11/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/11/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/11/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/11/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/11/2009)
počítačové služby
  (from: 07/11/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/11/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/11/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/11/2009)
administratívne služby
  (from: 07/11/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/11/2009)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/11/2009)
finančný leasing
  (from: 07/11/2009)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/11/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/11/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/11/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/11/2009)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/11/2009)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 07/11/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/11/2009)
maloobchodný a veľkoobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 07/11/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/11/2009)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/11/2009)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/05/2013)
kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, výcvik, čistenie a podkúvanie koní zverených do opatery
  (from: 07/05/2013)
Partners: 
Alojz Kujan
Mansueta Olšovského 85
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Alojz Kujan
Mansueta Olšovského 85
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 07/11/2009 until: 05/23/2022)
Andrea Kujanová
Mansueta Olšovského 85
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 10/13/2010 until: 05/18/2021)
Roman Rapant
Košeca 891
Košeca 018 64
Slovak Republic
  (from: 07/11/2009 until: 10/12/2010)
Elena Stričevičová
Ľudovíta Fullu 1640/3
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2021 until: 03/20/2023)
Contribution of each member: 
Alojz Kujan
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 03/21/2023)
Roman Rapant
Amount of investment: 6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 07/11/2009 until: 10/12/2010)
Alojz Kujan
Amount of investment: 4 000 EUR Paid up: 4 000 EUR
  (from: 07/11/2009 until: 10/12/2010)
Alojz Kujan
  (from: 10/13/2010 until: 05/23/2022)
Alojz Kujan
Amount of investment: 6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 05/24/2022 until: 03/20/2023)
Andrea Kujanová
Amount of investment: 4 000 EUR Paid up: 4 000 EUR
  (from: 10/13/2010 until: 05/18/2021)
Elena Stričevičová
Amount of investment: 4 000 EUR Paid up: 4 000 EUR
  (from: 05/19/2021 until: 03/20/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/21/2023)
konatelia
  (from: 10/13/2010 until: 03/20/2023)
Individual managing director
  (from: 07/11/2009 until: 10/12/2010)
Alojz Kujan
Mansueta Olšovského 85
Malacky 901 01
From: 09/29/2010
  (from: 10/13/2010)
Richard Brunovský
Pod Hájom 1088/54
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 07/11/2009
  (from: 07/11/2009 until: 02/11/2010)
Richard Brunovský
Pod Hájom 1088/54
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 07/11/2009 Until: 02/09/2010
  (from: 02/12/2010 until: 02/11/2010)
Andrea Kujanová
Mansueta Olšovského 85
Malacky 901 01
From: 09/29/2010
  (from: 10/13/2010 until: 05/18/2021)
Andrea Kujanová
Mansueta Olšovského 85
Malacky 901 01
From: 09/29/2010 Until: 05/05/2021
  (from: 05/19/2021 until: 05/18/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/11/2009)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 07/11/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.06.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  (from: 07/11/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.2.2010.
  (from: 02/12/2010)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2010
  (from: 10/13/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2013.
  (from: 07/05/2013)
Okresný súd Bratislava V uznesením zo dňa 18.12.2014 č.k. 5Zm 311/2014 -173, ktoré nadobudlo vykonateľnosť dňa 12.1.2015 nariadil predbežné opatrenie, v zmysle ktorého bolo Alojzovi Kujanovi, bytom Olšovského 2263/85, Malacky, spoločníkovi obchodnej spoločnosti FINANC BAU, s.r.o., nariadené nepredať, nezameniť, nedarovať, nezaťažiť a iným spôsobom nepreviesť na tretiu osobu jeho obchodný podiel v obchodnej spoločnosti FINANC BAU, s.r.o., IČO: 44 865 830, a to až do právoplatnosti skončenia konania vedeného na Okresnom súdu Bratislava V pod sp.zn. 5Zm 311/2014.
  (from: 05/08/2015)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person