Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4804/B

Business name: 
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
  (from: 07/11/2009)
Registered seat: 
Sklabinská 20
Bratislava 831 06
  (from: 07/11/2009)
Identification number (IČO): 
44 855 206
  (from: 07/11/2009)
Date of entry: 
07/11/2009
  (from: 07/11/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/11/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/11/2009)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 07/11/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/11/2009)
nákup a predaj motorových vozidiel a náhradných dielov
  (from: 07/11/2009)
nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
  (from: 07/11/2009)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 07/11/2009)
opravy karosérií
  (from: 07/11/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/11/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/11/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/11/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/11/2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/11/2009)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 07/11/2009)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 05/20/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/20/2010)
Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  (from: 10/23/2020)
Opravy pracovných strojov
  (from: 10/23/2020)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 10/23/2020)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 10/23/2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/23/2020)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 10/23/2020)
Výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 10/23/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/23/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/23/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/23/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/23/2020)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 10/23/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 10/23/2020)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 10/23/2020)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 10/23/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/23/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/23/2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 10/23/2020)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 10/23/2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/23/2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/23/2020)
Kovoobrábanie
  (from: 02/17/2022)
Verejné obstarávanie - poradenské a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania na kľúč
  (from: 08/17/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/11/2009)
Mgr. Michal Šula - člen a predseda predstavenstva
Šintavská 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 11/01/2020
  (from: 12/16/2020)
Mgr. Miroslav Belica - Member of the Board of Directors
Suché mýto 2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 11/01/2020
  (from: 12/16/2020)
PhDr. Ján Gajdoš - Member of the Board of Directors
Holíčska 32
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 11/16/2020
  (from: 04/12/2022)
Ing. Marek Václavík - Member of the Board of Directors
Kvetná 1027/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 12/01/2020
  (from: 01/05/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Predseda predstavenstva môže poveriť za seba podpisovaním člena predstavenstva písomným poverením s presným uvedením účelu splnomocnenia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/15/2010)
Capital: 
15 122 000 EUR Paid up: 15 122 000 EUR
  (from: 03/08/2011)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 122 000 EUR
  (from: 03/08/2011)
Stockholder: 
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
Bratislava 812 72
  (from: 04/12/2022)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Pajdlhauser
Závadská 7619/18
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 05/16/2020
  (from: 06/04/2020)
Ing. Blanka Dobiašová
Potočná 1292/4
Veľký Biel 900 24
From: 03/15/2021
  (from: 04/27/2021)
Ing. Peter Kolenčík
Pribišská 149
Oravská Lesná 029 57
From: 05/09/2022
  (from: 05/27/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 680/2009, Nz 21360/2009 spísanej dňa 24.06.2009 a dodatkom k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 739/2009, Nz 23309/2009, spísanej dňa 09.07.2009 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.
  (from: 07/11/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 59/2010, Nz 11418/2010, NCRls 11614/2010 zo dňa 01.04.2010.
  (from: 04/15/2010)
Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.04.2010.
  (from: 05/20/2010)
Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.08.2010.
  (from: 08/19/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 7/2011, Nz 857/2011 dňa 13.01.2011.
  (from: 03/08/2011)
Zápisnica č. 3/2012 z rozhodnutia jediného akcionára urobeného pri pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2012.
  (from: 05/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2012.
  (from: 07/14/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2012.
  (from: 12/14/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.05.2014
  (from: 05/27/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.1.2017.
  (from: 02/09/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2017.
  (from: 06/09/2017)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.04.2018.
  (from: 06/05/2018)
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 27.06.2018.
  (from: 07/26/2018)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person