Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1325/S

Business name: 
FOKUS - SLOVAKIA s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 03/13/2008 until: 11/23/2021)
FOKUS - SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 07/15/1993 until: 03/12/2008)
Registered seat: 
Selčianska 2
Selce 976 11
  (from: 07/15/1993 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 589 081
  (from: 07/15/1993)
Date of entry: 
07/15/1993
  (from: 07/15/1993)
Person dissolved from: 
22.4.2007
  (from: 03/13/2008)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/1993)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 07/15/1993 until: 11/23/2021)
služby a výroba v odbore očná optika, optometria a aplikácie kontaktných šošoviek
  (from: 07/15/1993 until: 11/23/2021)
služby a výroba v odbore prístrojovej techniky
  (from: 07/15/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Ivan Kvasna
Potočná 22
Selce
Slovak Republic
  (from: 07/15/1993 until: 07/11/2000)
Ing. Ivan Kvasna
Potočná 22
Selce
Slovak Republic
  (from: 07/12/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Jiří Los
Augustinova 2058/26
Praha 4
Česká republika
  (from: 07/15/1993 until: 07/11/2000)
Vilém Richter
Lidická 17/756
Praha 5
Česká republika
  (from: 07/15/1993 until: 07/11/2000)
Ing. Jiří Los
Augustinova 2058/26
Praha 4
Česká republika
  (from: 07/12/2000 until: 11/23/2021)
Vilém Richter
Lidická 17/756
Praha 5
Česká republika
  (from: 07/12/2000 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Kvasna
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 07/11/2000)
Ing. Jiří Los
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 07/11/2000)
Vilém Richter
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 07/11/2000)
Ing. Ivan Kvasna
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 07/12/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Jiří Los
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 07/12/2000 until: 11/23/2021)
Vilém Richter
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 07/12/2000 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/15/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Ivan Kvasna
Potočná 22
Selce
  (from: 01/19/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Ivan Kvasna
Potočná 22
Selce
  (from: 07/15/1993 until: 01/18/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 07/15/1993 until: 11/23/2021)
Capital: 
201 000 Sk
  (from: 07/12/2000 until: 11/23/2021)
102 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 07/11/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/28/2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39 K 9/2003-32, zo dňa 28.12.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka FOKUS - SLOVAKIA s.r.o., Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO: 31 589 081.
  (from: 03/13/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/28/2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39 K 9/2003-32, zo dňa 28.12.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka FOKUS - SLOVAKIA s.r.o., Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO: 31 589 081.
  (from: 04/26/2005 until: 03/12/2008)
Bankruptcy trustee: 
JUDr.Ing. Eva Hudecová , CSc.
Tulská 19
Banská Bystrica
  (from: 04/26/2005 until: 03/12/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 04/22/2007
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.02.2007, č.k. 39K/9/2003-310, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2007 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu vyhláseného na spoločnosť FOKUS - SLOVAKIA s.r.o., so sídlom 976 11 Selce, Selčianska 2, IČO: 31 589 081 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Ivana Schwarza, PhD., advokáta so sídlom Kozačeka 7, 960 01 Zvolen funkcie správcu konkurznej podstaty, ktorý bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39K/9/2003-52 zo dňa 19.01.2005.
  (from: 03/13/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/22/2007
  (from: 03/13/2008)
 Liquidators:
Ing. Ivan Kvasna
Potočná 22
Selce 974 11
From: 05/23/2009
  (from: 09/12/2009 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 09/12/2009 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.5.1993 v zmysle §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Starý spis: S.r.o. 3768
  (from: 07/15/1993 until: 11/23/2021)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 28.03.1998.
  (from: 07/12/2000 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person