Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  164/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Turiec
  (from: 08/27/2021)
Registered seat: 
28
Dubové 038 23
  (from: 05/29/2012)
Identification number (IČO): 
00 196 584
  (from: 01/27/1976)
Date of entry: 
01/27/1976
  (from: 01/27/1976)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/27/1976)
Objects of the company: 
maloobchod s rozličným tovarom
  (from: 01/26/1993)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 01/26/1993)
veľkoobchod s rozlič. tovarom mimo koncesovaných živností
  (from: 01/26/1993)
údržba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/26/1993)
výroba tehál
  (from: 01/26/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/26/1993)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerst.)
  (from: 01/26/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/26/1993)
neverejná, nepravidelná cestná hromadná doprava osôb
  (from: 01/26/1993)
služby, súvisiace s ťažbou dreva - pilčícke práce
  (from: 06/13/1995)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/13/1995)
rezanie a pílenie dreva - guľatiny
  (from: 05/13/1998)
strojárenská výroba
  (from: 06/06/2003)
Nakladanie s odpadmi - odvoz fekálií. Doprava odpadov zo septikov a žúmp na čističku. Doprava domového odpadu a popola z uhlia vo veľkoobjemových kontajneroch.
  (from: 05/29/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/26/1993)
Ing. Tomáš Kohút - Member of the Board of Directors
Šteberlova 5986/29
Pezinok 902 01
From: 09/05/2018
  (from: 09/29/2018)
Ing. Peter Žipaj - Member of the Board of Directors
Jasovská 3129/21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 11/19/2020
  (from: 01/13/2021)
Dušan Krajči - Member of the Board of Directors
Kremeľská 216
Bratislava - mestská časť Devín 841 07
From: 07/24/2021
  (from: 08/27/2021)
Acting: 
Menom družstva konajú a podpisujú členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za družstvo sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu družstva, menu a priezvisku pripoja členovia predstavenstva svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 07/13/2016)
Supervisory board: 
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016)
Ing. Ján Virteľ
152
Rudno 038 22
From: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016)
Ján Dírer
30
Jasenovo 038 22
From: 10/09/2019
  (from: 10/30/2019)
Registered capital: 
123 495 EUR
  (from: 05/04/2013)
Basic member contribution: 
331,94 EUR
  (from: 01/01/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 27. 1. 1976 zlúčením JRD Vyšehrad Rudno a JRD Turiec Dubové. Členská schôdza konaná dňa 21.3. 1991 schválila nové stanovy v zmysle Zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospo- dárskom družstevníctve.
  (from: 01/27/1976)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 18.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 zák. č. 513/91 Zb. v súlade s zák. č. 42/92 Zb.
  (from: 01/26/1993)
Členská schôdza konaná dňa 23.2.1995 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/13/1995)
Na členskej schôdzi konanej dňa 23.2.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/13/1998)
Na členskej schôdzi dňa 22.6.1999 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Dr 1128/S
  (from: 08/11/1999)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person