Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  164/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Turiec
  (from: 08/27/2021)
Poľnohospodárske družstvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom
  (from: 01/27/1976 until: 08/26/2021)
Registered seat: 
28
Dubové 038 23
  (from: 05/29/2012)
Dubové 038 23
  (from: 06/07/2011 until: 05/28/2012)
okr. Turčianske Teplice
Dubové 038 23
  (from: 08/11/1999 until: 06/06/2011)
okr. Turčianske Teplice
Dubové 038 23
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Dubové 038 23
  (from: 01/27/1976 until: 05/12/1998)
Identification number (IČO): 
00 196 584
  (from: 01/27/1976)
Date of entry: 
01/27/1976
  (from: 01/27/1976)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/27/1976)
Objects of the company: 
maloobchod s rozličným tovarom
  (from: 01/26/1993)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 01/26/1993)
veľkoobchod s rozlič. tovarom mimo koncesovaných živností
  (from: 01/26/1993)
údržba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/26/1993)
výroba tehál
  (from: 01/26/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/26/1993)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerst.)
  (from: 01/26/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/26/1993)
neverejná, nepravidelná cestná hromadná doprava osôb
  (from: 01/26/1993)
služby, súvisiace s ťažbou dreva - pilčícke práce
  (from: 06/13/1995)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/13/1995)
rezanie a pílenie dreva - guľatiny
  (from: 05/13/1998)
strojárenská výroba
  (from: 06/06/2003)
Nakladanie s odpadmi - odvoz fekálií. Doprava odpadov zo septikov a žúmp na čističku. Doprava domového odpadu a popola z uhlia vo veľkoobjemových kontajneroch.
  (from: 05/29/2012)
a/ výroba poľnohospodárskych a potravinárs- kych výrobkov
  (from: 01/27/1976 until: 01/25/1993)
b/ predaj poľnohospodárskych, potravinárskych a ďalších výrobkov
  (from: 01/27/1976 until: 01/25/1993)
c/ obchodná činnosť prostredníctvom svojich družstevných predajní
  (from: 01/27/1976 until: 01/25/1993)
d/ zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 01/27/1976 until: 01/25/1993)
e/ poskytovanie poľných mechanizovaných a dopravných prác a služieb pre svojich členov a občanov
  (from: 01/27/1976 until: 01/25/1993)
f/ nepoľnohospodárska výroba: - dopravné, žeriavnícke a nakladačské práce pre cudzích - pílenie drevnej hmoty a drevovýroba - kovovýroba a zámočnícke práce - výroba a predaj tehly - maliarske a natieračské práce
  (from: 01/27/1976 until: 01/25/1993)
g/ družstvo poskytuje svojim členom práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou
  (from: 01/27/1976 until: 01/25/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/26/1993)
Managing board
  (from: 01/27/1976 until: 01/25/1993)
Ing. Tomáš Kohút - Member of the Board of Directors
Šteberlova 5986/29
Pezinok 902 01
From: 09/05/2018
  (from: 09/29/2018)
Ing. Peter Žipaj - Member of the Board of Directors
Jasovská 3129/21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 11/19/2020
  (from: 01/13/2021)
Dušan Krajči - Member of the Board of Directors
Kremeľská 216
Bratislava - mestská časť Devín 841 07
From: 07/24/2021
  (from: 08/27/2021)
Dušan Boďa - člen
1
Dubové
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Ján Boďa
Partizánska 415/6
Turčianske Teplice
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Ján Boďa - člen
Partizánska 415/6
Turčianske Teplice
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Ján Boďa - člen
Partizánska 415/6
Turčianske Teplice
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Ján Bosík - člen
80
Veľký Čepčín
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Tomáš Číž - predseda
Budatínska Lehota 258
Radoľa 023 36
From: 10/28/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/10/2015)
Tomáš Číž - predseda
Budatínska Lehota 258
Radoľa 023 36
From: 10/28/2015 Until: 10/28/2015
  (from: 11/11/2015 until: 11/10/2015)
Ján Dírer - člen
30
Jasenovo
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Libor Dírer - člen
102
Jasenovo
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Miroslav Dírer - člen
106
Rudno 038 22
From: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 05/25/2011)
Miroslav Dírer - člen
106
Rudno 038 22
From: 03/22/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Miroslav Dírer - člen
106
Rudno 038 22
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Miroslav Dírer - člen
106
Rudno 038 22
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Ing. Michal Dobiš - Member of the Board of Directors
176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 01/12/2021)
Ing. Michal Dobiš - Member of the Board of Directors
176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 06/29/2016 Until: 11/19/2020
  (from: 01/13/2021 until: 01/12/2021)
Ing. Michal Dobiš - Member of the Board of Directors
176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 07/12/2016)
Ing. Michal Dobiš - Member of the Board of Directors
176
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 12/04/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Vladimír Erteľ - člen
34
Rudno
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Vladimír Erteľ - člen
34
Rudno
  (from: 08/11/1999 until: 05/25/2011)
Vladimír Erteľ - člen
34
Rudno
Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Vladimír Erteľ - člen
34
Rudno 038 22
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Vladimír Erteľ - člen
34
Rudno 038 22
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Ing. Dušan Gábor
Somolického 36
Turčianske Teplice
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Ing. Dušan Gábor - člen
Somolického 36
Turčianske Teplice
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Viktória Ganobiaková - člen
Nábrežná ul. 1001/8
Turčianske Teplice
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Ján Hulla
47
Dubové
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Ján Hulla - člen
47
Dubové
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Ján Hulla - člen
47
Dubové
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Marián Hulla - člen
Alexyho 5/44
Martin
  (from: 01/26/1993 until: 08/10/1999)
Marián Hulla - člen
Alexyho 5/44
Martin
  (from: 08/11/1999 until: 07/11/2007)
Marián Hulla - člen
Alexyho 5/44
Martin
Until: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Marián Hulla - člen
Alexyho 5/44
Martin 036 01
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Marián Hulla - člen
Alexyho 5/44
Martin 036 01
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Marián Hulla - podpredseda
Alexyho 5/44
Martin 036 01
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 11/02/2015)
Marián Hulla - podpredseda
Alexyho 5/44
Martin 036 01
From: 03/26/2015 Until: 09/30/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/02/2015)
Marián Hulla - podpredseda
Alexyho 5/44
Martin 036 01
From: 11/09/2015
  (from: 11/11/2015 until: 12/08/2015)
Marián Hulla - podpredseda
Alexyho 5/44
Martin 036 01
From: 11/09/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 12/08/2015)
Marián Hulla - Vice-chairman of the Board of Directors
Alexyho 5/44
Martin 036 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 07/12/2016)
Marián Hulla - Vice-chairman of the Board of Directors
Alexyho 5/44
Martin 036 01
From: 12/04/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Milan Chvojka
38
Slovenské Pravno
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Vojtech Kalvoster - člen
16
Rudno
  (from: 01/26/1993 until: 08/10/1999)
Ing. Marian Kastelovič - člen
9
Veľký Čepčín
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Ing. Marián Kastelovič - člen
Dlhá 584/50
Nitrianske Pravno 972 13
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Ing. Marián Kastelovič - člen
Dlhá 584/50
Nitrianske Pravno 972 13
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Ing. Marián Kastelovič - člen
Dlhá 584/50
Nitrianske Pravno 972 13
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 11/02/2015)
Ing. Marián Kastelovič - člen
Dlhá 584/50
Nitrianske Pravno 972 13
From: 03/26/2015 Until: 09/30/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/02/2015)
Ing. Marián Kastelovič - člen
Dlhá 584/50
Nitrianske Pravno 972 13
From: 10/01/2015
  (from: 11/11/2015 until: 07/12/2016)
Ing. Marián Kastelovič - člen
Dlhá 584/50
Nitrianske Pravno 972 13
From: 10/01/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Branislav Kevický
69
Veľký Čepčín
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Branislav Kevický - člen
69
Veľký Čepčín
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Branislav Kevický - člen
22
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 05/25/2011)
Branislav Kevický - člen
22
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/22/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Branislav Kevický - člen
22
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Branislav Kevický - člen
22
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Branislav Kevický - člen
22
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 12/08/2015)
Branislav Kevický - člen
22
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/26/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 12/08/2015)
Branislav Kevický - člen
69
Veľký Čepčín
  (from: 08/11/1999 until: 07/11/2007)
Branislav Kevický - člen
69
Veľký Čepčín
Until: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Ľudovít Klein - člen
69
Rudno
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Ľudovít Klein - člen
69
Rudno
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Ing. Dušan Kmeť - podpredseda
136
Dubové
  (from: 01/27/1976 until: 09/03/1996)
Ing. Dušan Kmeť - podpredseda
136
Dubové
  (from: 09/04/1996 until: 08/10/1999)
Ing. Dušan Kmeť - predseda
107
Dubové
From: 03/06/2003
  (from: 06/06/2003 until: 05/25/2011)
Ing. Dušan Kmeť - predseda
107
Dubové
From: 03/06/2003 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Ing. Dušan Kmeť - predseda
107
Dubové 038 23
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Ing. Dušan Kmeť - predseda
107
Dubové 038 23
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Ing. Ján Kmeť - člen
85
Dubové
From: 03/06/2003
  (from: 06/06/2003 until: 05/25/2011)
Ing. Ján Kmeť - člen
85
Dubové
From: 03/06/2003 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Lýdia Kmeťová - člen
85
Dubové
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Lýdia Kmeťová - člen
85
Dubové
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Dušan Koša
9
Dubové
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Dušan Koša - člen
9
Dubové
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Dušan Koša - člen
9
Dubové
  (from: 08/11/1999 until: 05/25/2011)
Dušan Koša - člen
9
Dubové
Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Ján Košík - člen
1028/24
Diviaky
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Ján Košík - člen
Budovateľská 1028/24
Turčianske Teplice
From: 03/06/2003
  (from: 06/06/2003 until: 05/25/2011)
Ján Košík - člen
Budovateľská 1028/24
Turčianske Teplice
From: 03/06/2003 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Anna Kubíková - člen
478/15
Turčianske Teplice
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Michal Lettrich - člen
213
Dubové
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Ing. Ján Lettrich
49
Dubové
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Ing. Ján Lettrich - člen
49
Dubové
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Ing. Ľubomír Lettrich - predseda
182
Dubové
Until: 03/06/2003
  (from: 09/04/1996 until: 06/05/2003)
Ing. Ľubomír Lettrich - predseda
76
Dubové
  (from: 01/27/1976 until: 06/12/1995)
Miroslav Lettrich - člen
267
Dubové 038 23
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Miroslav Lettrich - člen
267
Dubové 038 23
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Peter Lettrich - člen
71
Dubové
From: 03/06/2003
  (from: 06/06/2003 until: 05/25/2011)
Peter Lettrich - člen
71
Dubové
From: 03/06/2003 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Peter Lettrich - člen
71
Dubové 038 23
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Peter Lettrich - člen
71
Dubové 038 23
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Peter Lettrich - člen
71
Dubové 038 23
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 11/02/2015)
Peter Lettrich - člen
71
Dubové 038 23
From: 03/26/2015 Until: 09/30/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/02/2015)
Peter Lettrich - člen
71
Dubové 038 23
From: 11/09/2015
  (from: 11/11/2015 until: 12/08/2015)
Peter Lettrich - člen
71
Dubové 038 23
From: 11/09/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 12/08/2015)
Ing. Jana Lettrichová - člen
92
Dubové
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Jaroslav Ličko - člen
15
Jasenovo
  (from: 01/26/1993 until: 08/10/1999)
Milan Lichner - člen
11
Ivančiná
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Ing. Dušan Lichner - člen
330
Slovenské Pravno
  (from: 01/26/1993 until: 08/10/1999)
Miroslav Lichner - člen
96
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Miroslav Lichner - člen
96
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Miroslav Lichner - člen
96
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 11/02/2015)
Miroslav Lichner - člen
96
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/26/2015 Until: 09/30/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/02/2015)
Miroslav Lichner - člen
96
Veľký Čepčín 038 45
From: 11/09/2015
  (from: 11/11/2015 until: 12/08/2015)
Miroslav Lichner - člen
96
Veľký Čepčín 038 45
From: 11/09/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 12/08/2015)
Ing. Dušan Lichner - podpredseda
330
Slovenské Pravno
From: 03/06/2003
  (from: 06/06/2003 until: 06/01/2011)
Ing. Dušan Lichner - podpredseda
330
Slovenské Pravno
From: 03/06/2003 Until: 03/29/2011
  (from: 06/02/2011 until: 06/01/2011)
Ing. Jozef Michalec - podpredseda
Dlžiny 1435/44
Turčianske Teplice
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Ing. Jozef Michalec - predseda
Dlhé Rakovce 1913/15
Turčianske Teplice 039 01
From: 11/09/2015
  (from: 11/11/2015 until: 12/08/2015)
Ing. Jozef Michalec - predseda
Dlhé Rakovce 1913/15
Turčianske Teplice 039 01
From: 11/09/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 12/08/2015)
Ing. Jozef Michalec - predseda
Dolné Rakovce 1913/15
Turčianske Teplice 039 01
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 11/02/2015)
Ing. Jozef Michalec - predseda
Dolné Rakovce 1913/15
Turčianske Teplice 039 01
From: 03/26/2015 Until: 09/30/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/02/2015)
Ing. Jozef Michalec - Chairman of the Board of Directors
1913/15
Dolné Rakovce 039 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 07/12/2016)
Ing. Jozef Michalec - Chairman of the Board of Directors
1913/15
Dolné Rakovce 039 01
From: 12/04/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Juraj Páleš - člen
22
Liešno
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Božena Pálešová - člen
13
Liešno
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
František Paller - Member of the Board of Directors
Bellova 2064/114
Bratislava - Nové Mesto 831 01
From: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 09/28/2018)
František Paller - Member of the Board of Directors
Bellova 2064/114
Bratislava - Nové Mesto 831 01
From: 06/29/2016 Until: 09/04/2018
  (from: 09/29/2018 until: 09/28/2018)
Juraj Piesecký - podpredseda
Rudina 421
Rudina 023 31
From: 10/28/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/10/2015)
Juraj Piesecký - podpredseda
Rudina 421
Rudina 023 31
From: 10/28/2015 Until: 10/28/2015
  (from: 11/11/2015 until: 11/10/2015)
Ing. Dušan Považan - člen
Slobody 305/39
Turčianske Teplice
From: 03/06/2003
  (from: 06/06/2003 until: 05/25/2011)
Ing. Dušan Považan - člen
Slobody 305/39
Turčianske Teplice
From: 03/06/2003 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Anna Repáňová - člen
895/24
Diviaky
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Ing. Jozef Spratek - Člen prestavenstva
7
Liešno 038 22
From: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 07/12/2016)
Ing. Jozef Spratek - Člen prestavenstva
7
Liešno 038 22
From: 12/04/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Ján Šverčík
161
Slovenské Pravno
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Ján Šverčík - člen
161
Slovenské Pravno
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Dušan Ursíny - člen
35
Dubové 038 23
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Dušan Ursíny - člen
35
Dubové 038 23
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Viera Ursínyová - člen
35
Dubové 038 23
From: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 05/25/2011)
Viera Ursínyová - člen
35
Dubové 038 23
From: 03/22/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Viera Ursínyová - člen
35
Dubové 038 23
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 11/02/2015)
Viera Ursínyová - člen
35
Dubové 038 23
From: 03/26/2015 Until: 09/30/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/02/2015)
Viera Ursínyová - člen
35
Dubové 038 23
From: 11/09/2015
  (from: 11/11/2015 until: 12/08/2015)
Viera Ursínyová - člen
35
Dubové 038 23
From: 11/09/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 12/08/2015)
Martin Vajdička - Member of the Board of Directors
Magurská 2772/7
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 09/28/2018)
Martin Vajdička - Member of the Board of Directors
Magurská 2772/7
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/29/2016 Until: 09/04/2018
  (from: 09/29/2018 until: 09/28/2018)
Martin Vajdička - Člen prestavenstva
Magurská 2772/7
Bratislava 831 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 07/12/2016)
Martin Vajdička - Člen prestavenstva
Magurská 2772/7
Bratislava 831 01
From: 12/04/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Pavol Valaštík
98
Veľký Čepčín
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Pavol Valaštík - člen
98
Veľký Čepčín
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1999)
Elena Valaštíková - člen
90
Veľký Čepčín
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Miroslav Vereš - člen
6
Dubové
Until: 03/06/2003
  (from: 08/11/1999 until: 06/05/2003)
Pavol Vereš
160
Dubové
  (from: 06/13/1995 until: 05/12/1998)
Pavol Vereš - člen
101
Dubové
  (from: 01/26/1993 until: 06/12/1995)
Ing. Ján Virteľ - člen
80
Rudno 038 22
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 07/11/2011)
Ing. Ján Virteľ - Member of the Board of Directors
152
Rudno 038 22
From: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 07/12/2016)
Ing. Ján Virteľ - Member of the Board of Directors
152
Rudno 038 22
From: 12/04/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Ing. Ján Virteľ - podpredseda
80
Rudno 038 22
From: 03/29/2011
  (from: 07/12/2011 until: 04/07/2015)
Ing. Ján Virteľ - podpredseda
80
Rudno 038 22
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Ing. Ján Vírteľ - člen
80
Rudno
  (from: 08/11/1999 until: 07/11/2007)
Ing. Ján Vírteľ - člen
80
Rudno
Until: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Ing. Peter Ujmiak - Member of the Board of Directors
Nad ihriskom 398/2
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 09/05/2018 Until: 07/23/2021
  (from: 08/27/2021 until: 08/26/2021)
Ing. Peter Ujmiak - Member of the Board of Directors
Nad ihriskom 398/2
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 09/05/2018
  (from: 09/29/2018 until: 08/26/2021)
Acting: 
Menom družstva konajú a podpisujú členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za družstvo sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu družstva, menu a priezvisku pripoja členovia predstavenstva svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 07/13/2016)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva
  (from: 01/26/1993 until: 07/12/2016)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/27/1976 until: 01/25/1993)
Supervisory board: 
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016)
Ing. Ján Virteľ
152
Rudno 038 22
From: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016)
Ján Dírer
30
Jasenovo 038 22
From: 10/09/2019
  (from: 10/30/2019)
Martin Daniš
145
Dubové 038 23
From: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 05/25/2011)
Martin Daniš
145
Dubové 038 23
From: 03/22/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Martin Daniš
145
Dubové 038 23
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Martin Daniš
145
Dubové 038 23
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Martin Daniš
145
Dubové 038 23
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 12/08/2015)
Martin Daniš
145
Dubové 038 23
From: 03/26/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 12/08/2015)
Miroslav Dírer
106
Rudno 038 22
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 12/08/2015)
Miroslav Dírer
106
Rudno 038 22
From: 03/26/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 12/08/2015)
Miroslav Dírer
106
Rudno 038 22
From: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 07/12/2016)
Miroslav Dírer
106
Rudno 038 22
From: 12/04/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 05/25/2011)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 03/22/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 11/02/2015)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 03/26/2015 Until: 10/28/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/02/2015)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 11/09/2015
  (from: 11/11/2015 until: 12/08/2015)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 11/09/2015 Until: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 12/08/2015)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 07/12/2016)
Lýdia Kmeťová
85
Dubové 038 23
From: 12/04/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Ľubomír Mieščák
42
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 05/25/2011)
Ľubomír Mieščák
42
Veľký Čepčín 038 45
From: 03/22/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Elena Petrovičová
63
Rudno 038 22
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Elena Petrovičová
63
Rudno 038 22
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Ján Svrček
Lopušné Pažite 47
Lopušné Pažite 023 36
From: 10/28/2015
  (from: 11/03/2015 until: 11/10/2015)
Ján Svrček
Lopušné Pažite 47
Lopušné Pažite 023 36
From: 10/28/2015 Until: 11/09/2015
  (from: 11/11/2015 until: 11/10/2015)
Dušan Ursíny
35
Dubové 038 23
From: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 05/25/2011)
Dušan Ursíny
35
Dubové 038 23
From: 03/22/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Viera Ursínyová
35
Dubové 038 23
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Viera Ursínyová
35
Dubové 038 23
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Viera Ursínyová
35
Dubové 038 23
From: 12/04/2015
  (from: 12/09/2015 until: 07/12/2016)
Viera Ursínyová
35
Dubové 038 23
From: 12/04/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Ján Vereš
90
Dubové 038 23
From: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 04/07/2015)
Ján Vereš
90
Dubové 038 23
From: 03/29/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Ján Vladár
Staničná 1114/20
Turčianske Teplice 039 01
From: 03/22/2007
  (from: 07/12/2007 until: 05/25/2011)
Ján Vladár
Staničná 1114/20
Turčianske Teplice 039 01
From: 03/22/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Michal Lettrich
240
Dubové 038 23
From: 06/29/2016 Until: 10/08/2019
  (from: 10/30/2019 until: 10/29/2019)
Michal Lettrich
240
Dubové 038 23
From: 06/29/2016
  (from: 07/13/2016 until: 10/29/2019)
Registered capital: 
123 495 EUR
  (from: 05/04/2013)
136 770 EUR
  (from: 05/26/2011 until: 05/03/2013)
140 476,66 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 05/25/2011)
4 232 000 Sk
  (from: 07/12/2007 until: 12/31/2008)
4 500 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 07/11/2007)
6 510 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 06/05/2001)
Basic member contribution: 
331,94 EUR
  (from: 01/01/2009)
10 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 27. 1. 1976 zlúčením JRD Vyšehrad Rudno a JRD Turiec Dubové. Členská schôdza konaná dňa 21.3. 1991 schválila nové stanovy v zmysle Zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospo- dárskom družstevníctve.
  (from: 01/27/1976)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 18.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 zák. č. 513/91 Zb. v súlade s zák. č. 42/92 Zb.
  (from: 01/26/1993)
Členská schôdza konaná dňa 23.2.1995 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/13/1995)
Na členskej schôdzi konanej dňa 23.2.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/13/1998)
Na členskej schôdzi dňa 22.6.1999 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Dr 1128/S
  (from: 08/11/1999)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person