Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  230/P

Business name: 
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
  (from: 09/27/1995)
Registered seat: 
Štúrova 2
Svit 059 21
  (from: 09/27/1995)
Identification number (IČO): 
31 714 129
  (from: 09/27/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/27/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/27/1995)
Objects of the company: 
výroba celulózových vlákien
  (from: 09/27/1995)
technické testovanie, meranie, analýzy
  (from: 09/27/1995)
výroba ostatných chemických látok
  (from: 09/27/1995)
výroba syntetických vlákien
  (from: 09/27/1995)
výroba netkaných textílií a výrobkov z nich (okrem odevov)
  (from: 09/27/1995)
výroba metiel a kartáčov
  (from: 09/27/1995)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/27/1995)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/27/1995)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 09/27/1995)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 09/27/1995)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 09/27/1995)
výroba strojov a zariadení pre chemický priemysel
  (from: 09/27/1995)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 09/27/1995)
bufety
  (from: 09/27/1995)
závodná jedáleň
  (from: 09/27/1995)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 01/14/1998)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovaných výrobkov
  (from: 01/14/1998)
brúsenie, leštenie kovov
  (from: 01/14/1998)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného vykurovania
  (from: 01/14/1998)
výroba strojov pre potravinársky priemysel a pre chemický priemysel
  (from: 01/14/1998)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení pre stroje a vozidlá
  (from: 01/14/1998)
montáže a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/14/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/14/1998)
databanky
  (from: 01/14/1998)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov elektrických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/14/1998)
sekretárske služby a preklady
  (from: 01/14/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/14/1998)
reklamné činnosti
  (from: 01/14/1998)
fotografické služby
  (from: 01/14/1998)
skladovanie
  (from: 01/14/1998)
poradenstvo v oblasti ekonomiky
  (from: 01/14/1998)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2002)
konštruktérska činnosť
  (from: 05/10/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/10/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/10/2002)
činnosť notifikovanej osoby
  (from: 07/12/2012)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/14/2016)
Činnosť autorizovanej osoby
  (from: 02/23/2018)
Podľa požiadaviek ISO/IEC 17065: 2012 vykonávať certifikáciu výrobkov textilného, odevného, galantérskeho priemyslu, textilných vlákien, priadze a textilných hračiek v rozsahu akreditovaných činností
  (from: 03/19/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/27/1995)
Ing. Martin Budzák - Chairman of the Board of Directors
Rázusova 2672/17
Poprad 058 01
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Ing. Roman Karlubík , MBA. - Vice-chairman of the Board of Directors
Chrobákova 43
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Ing. Jozef Skokan - Member of the Board of Directors
583/27
Šuňava 059 39
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, pripoja svoje vlastnoručné podpisy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/19/2022)
Capital: 
1 088 204 EUR Paid up: 1 088 204 EUR
  (from: 10/05/2010)
Shares: 
Number of shares: 578
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti možno previesť len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, pričom o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií rozhodne predstavenstvo najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií spoločnosti.
  (from: 06/29/2023)
Number of shares: 978
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 105 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti možno previesť len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, pričom o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií rozhodne predstavenstvo najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií spoločnosti.
  (from: 06/29/2023)
Supervisory board: 
Ing. Peter Vozka
P. Jilemnického 302/23
Svit 059 21
From: 08/25/2016
  (from: 09/29/2016)
Ing. Mária Kruppová
Uralská 2391/18
Poprad 058 01
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Ing. Peter Michlík , CSc.
Nová 1037/64
Poprad 058 01
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.8.1995 č. N 225/95, Nz 221/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Výskumný ústav chemických vlákien, štátny podnik, Svit, so sídlom vo Svite, Štúrova 2, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku. Stary spis: Sa 648
  (from: 09/27/1995)
Zmena stanov schválená VZ dňa 30.4.1996. Stary spis: Sa 648
  (from: 06/24/1996)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.4.1997.
  (from: 01/14/1998)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.5.2001.
  (from: 05/10/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 10.12.2002.
  (from: 04/09/2003)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.05.2003.
  (from: 01/26/2004)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/30/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TAFIB, a. s.
Štúrova 2
Svit 059 21
  (from: 09/30/2008)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person