Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  230/P

Business name: 
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
  (from: 09/27/1995)
Registered seat: 
Štúrova 2
Svit 059 21
  (from: 09/27/1995)
Identification number (IČO): 
31 714 129
  (from: 09/27/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/27/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/27/1995)
Objects of the company: 
výroba celulózových vlákien
  (from: 09/27/1995)
technické testovanie, meranie, analýzy
  (from: 09/27/1995)
výroba ostatných chemických látok
  (from: 09/27/1995)
výroba syntetických vlákien
  (from: 09/27/1995)
výroba netkaných textílií a výrobkov z nich (okrem odevov)
  (from: 09/27/1995)
výroba metiel a kartáčov
  (from: 09/27/1995)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/27/1995)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/27/1995)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 09/27/1995)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 09/27/1995)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 09/27/1995)
výroba strojov a zariadení pre chemický priemysel
  (from: 09/27/1995)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 09/27/1995)
bufety
  (from: 09/27/1995)
závodná jedáleň
  (from: 09/27/1995)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 01/14/1998)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovaných výrobkov
  (from: 01/14/1998)
brúsenie, leštenie kovov
  (from: 01/14/1998)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného vykurovania
  (from: 01/14/1998)
výroba strojov pre potravinársky priemysel a pre chemický priemysel
  (from: 01/14/1998)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení pre stroje a vozidlá
  (from: 01/14/1998)
montáže a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/14/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/14/1998)
databanky
  (from: 01/14/1998)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov elektrických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/14/1998)
sekretárske služby a preklady
  (from: 01/14/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/14/1998)
reklamné činnosti
  (from: 01/14/1998)
fotografické služby
  (from: 01/14/1998)
skladovanie
  (from: 01/14/1998)
poradenstvo v oblasti ekonomiky
  (from: 01/14/1998)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2002)
konštruktérska činnosť
  (from: 05/10/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/10/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/10/2002)
činnosť notifikovanej osoby
  (from: 07/12/2012)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/14/2016)
Činnosť autorizovanej osoby
  (from: 02/23/2018)
Podľa požiadaviek ISO/IEC 17065: 2012 vykonávať certifikáciu výrobkov textilného, odevného, galantérskeho priemyslu, textilných vlákien, priadze a textilných hračiek v rozsahu akreditovaných činností
  (from: 03/19/2022)
činnosť knižníc, verejných archívou
  (from: 09/27/1995 until: 04/08/2003)
činnosť autorizovanej osoby
  (from: 05/10/2002 until: 07/11/2012)
oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva
  (from: 12/18/1995 until: 05/09/2002)
nákladná cestná doprava
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2006)
prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
  (from: 09/27/1995 until: 05/09/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/27/1995)
Ing. Martin Budzák - Chairman of the Board of Directors
Rázusova 2672/17
Poprad 058 01
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Ing. Roman Karlubík , MBA. - Vice-chairman of the Board of Directors
Chrobákova 43
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Ing. Jozef Skokan - Member of the Board of Directors
583/27
Šuňava 059 39
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Ing. Ondrej Brejka - člen
Rázusova 2677/6
Poprad 058 01
From: 05/22/2007
  (from: 07/26/2007 until: 09/29/2008)
Ing. Ondrej Brejka - člen
Rázusova 2677/6
Poprad 058 01
From: 05/22/2007 Until: 09/05/2008
  (from: 09/30/2008 until: 09/29/2008)
RNDr. Dušan Budzák - člen
Rázusova 2072/17
Poprad
  (from: 09/27/1995 until: 05/09/2002)
RNDr. Dušan Budzák - predseda
Rázusova 2072/17
Poprad
  (from: 05/10/2002 until: 04/08/2003)
Ing. Martin Budzák - člen
Rázusova 2672/17
Poprad 058 01
From: 09/05/2008
  (from: 09/30/2008 until: 06/30/2010)
Ing. Martin Budzák - člen
Rázusova 2672/17
Poprad 058 01
From: 09/05/2008 Until: 06/10/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Ing. Martin Budzák - predseda
Rázusova 2672/17
Poprad 058 01
From: 06/10/2010
  (from: 07/01/2010 until: 03/18/2022)
Ing. Martin Budzák - Chairman of the Board of Directors
Sobotské námestie 1786/7
Poprad 058 01
From: 06/10/2010
  (from: 03/19/2022 until: 06/28/2023)
Ing. Martin Budzák - Chairman of the Board of Directors
Sobotské námestie 1786/7
Poprad 058 01
From: 06/10/2010 Until: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023 until: 06/28/2023)
RNDr. Dušan Budzák - predseda
Rázusova 2672/17
Poprad
From: 05/10/2002
  (from: 04/09/2003 until: 05/17/2005)
RNDr. Dušan Budzák - predseda
Rázusova 2672/17
Poprad 058 01
From: 05/10/2002
  (from: 05/18/2005 until: 07/25/2007)
RNDr. Dušan Budzák - predseda
Rázusova 2672/17
Poprad 058 01
From: 05/10/2002 Until: 05/31/2007
  (from: 07/26/2007 until: 07/25/2007)
Ing. Marián Čekan - člen
Jilemnického 9
Svit
  (from: 09/27/1995 until: 05/09/2002)
Ing. Marián Čekan - podpredseda
Jilemnického 9
Svit
  (from: 05/10/2002 until: 04/08/2003)
Ing. Marián Čekan - podpredseda
P.Jilemnického 298/9
Svit
From: 05/10/2002 Until: 05/26/2003
  (from: 04/09/2003 until: 01/25/2004)
Ing. Marián Čekan - člen
P. Jilemnického 298/9
Svit
From: 05/26/2003
  (from: 01/26/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Marián Čekan - člen
P. Jilemnického 298/9
Svit 059 21
From: 05/26/2003
  (from: 05/18/2005 until: 07/25/2007)
Ing. Marián Čekan - člen
P. Jilemnického 298/9
Svit 059 21
From: 05/26/2003 Until: 07/11/2007
  (from: 07/26/2007 until: 07/25/2007)
Ing. Marián Čekan - podpredseda
P. Jilemnického 298/9
Svit 059 21
From: 07/11/2007
  (from: 07/26/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Marián Čekan - podpredseda
P. Jilemnického 298/9
Svit 059 21
From: 07/11/2007 Until: 04/17/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Roman Karlubík - člen
Chrobáková 3366/43
Bratislava-Dúbravka 841 02
From: 05/26/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/05/2015)
Ing. Roman Karlubík - člen
Chrobáková 3366/43
Bratislava-Dúbravka 841 02
From: 05/26/2011 Until: 06/04/2015
  (from: 08/06/2015 until: 08/05/2015)
Ing. Roman Karlubík , MBA - podpredseda
Chrobáková 3366/43
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 06/04/2015
  (from: 08/06/2015 until: 06/28/2023)
Ing. Roman Karlubík , MBA - podpredseda
Chrobáková 3366/43
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 06/04/2015 Until: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023 until: 06/28/2023)
Ing. Štefan Kašička - člen
Hodákova 1
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 03/21/2000)
Ing. Jozef Skokan - člen
583/27
Šuňava 059 39
From: 09/05/2008
  (from: 09/30/2008 until: 06/28/2023)
Ing. Jozef Skokan - člen
583/27
Šuňava 059 39
From: 09/05/2008 Until: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023 until: 06/28/2023)
Ing. Ján Starigazda , CSc. - člen
Kukučínova 2
Svit
  (from: 09/27/1995 until: 04/08/2003)
Ing. Ján Starigazda , CSc. - člen
Kukučínova 261/2
Svit
From: 09/27/1995
  (from: 04/09/2003 until: 05/17/2005)
Ing. Ján Starigazda , CSc. - člen
Kukučínova 261/2
Svit 059 21
From: 09/27/1995
  (from: 05/18/2005 until: 11/30/2005)
Ing. Ján Starigazda , CSc. - člen
Kukučínova 261/2
Svit 059 21
From: 09/27/1995
  (from: 12/01/2005 until: 06/30/2010)
Ing. Ján Starigazda , CSc. - člen
Kukučínova 261/2
Svit 059 21
From: 09/27/1995 Until: 06/01/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Ing. Tibor Varga - člen
Jilemnického 18
Svit
  (from: 09/27/1995 until: 04/08/2003)
Ing. Tibor Varga - člen
P.Jilemnického 297/18
Svit
From: 09/27/1995 Until: 05/26/2003
  (from: 04/09/2003 until: 01/25/2004)
Ing. Tibor Varga - člen
P. Jilemnického 297/18
Svit 059 21
From: 06/10/2010
  (from: 07/01/2010 until: 08/02/2011)
Ing. Tibor Varga - člen
P. Jilemnického 297/18
Svit 059 21
From: 06/10/2010 Until: 05/26/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Tibor Varga - podpredseda
P. Jilemnického 297/18
Svit
From: 05/26/2003
  (from: 01/26/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Tibor Varga - podpredseda
P. Jilemnického 297/18
Svit 059 21
From: 05/26/2003
  (from: 05/18/2005 until: 07/25/2007)
Ing. Tibor Varga - podpredseda
P. Jilemnického 297/18
Svit 059 21
From: 05/26/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/05/2015)
Ing. Tibor Varga - podpredseda
P. Jilemnického 297/18
Svit 059 21
From: 05/26/2011 Until: 06/04/2015
  (from: 08/06/2015 until: 08/05/2015)
Ing. Tibor Varga - predseda
P. Jilemnického 297/18
Svit 059 21
From: 05/26/2003 Until: 07/03/2007
  (from: 07/26/2007 until: 07/25/2007)
Ing. Tibor Varga - predseda
P. Jilemnického 297/18
Svit 059 21
From: 07/03/2007
  (from: 07/26/2007 until: 06/30/2010)
Ing. Tibor Varga - predseda
P. Jilemnického 297/18
Svit 059 21
From: 07/03/2007 Until: 06/10/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Ing. Ladislav Zimerman , PhD. - člen
Tomášikova 2465/59
Poprad 058 01
From: 06/04/2015
  (from: 08/06/2015 until: 07/04/2019)
Ing. Ladislav Zimerman , PhD. - člen
Tomášikova 2465/59
Poprad 058 01
From: 06/04/2015 Until: 06/07/2019
  (from: 07/05/2019 until: 07/04/2019)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, pripoja svoje vlastnoručné podpisy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/19/2022)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, pripoja svoje vlastnoručné podpisy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/27/1995 until: 03/18/2022)
Capital: 
1 088 204 EUR Paid up: 1 088 204 EUR
  (from: 10/05/2010)
1 117 155 EUR Paid up: 1 117 155 EUR
  (from: 07/01/2010 until: 10/04/2010)
2 853 042 EUR Paid up: 2 853 042 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 06/30/2010)
85 935 000 Sk Paid up: 85 935 000 Sk
  (from: 04/09/2003 until: 04/21/2009)
85 935 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 04/08/2003)
Shares: 
Number of shares: 578
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti možno previesť len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, pričom o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií rozhodne predstavenstvo najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií spoločnosti.
  (from: 06/29/2023)
Number of shares: 978
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 105 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti možno previesť len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, pričom o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií rozhodne predstavenstvo najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií spoločnosti.
  (from: 06/29/2023)
Number of shares: 578
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená
  (from: 10/05/2010 until: 06/28/2023)
Number of shares: 978
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 105 EUR
  (from: 10/05/2010 until: 06/28/2023)
Number of shares: 85935
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená
  (from: 07/01/2010 until: 10/04/2010)
Number of shares: 85935
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená
  (from: 04/22/2009 until: 06/30/2010)
Number of shares: 85935
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená
  (from: 09/30/2008 until: 04/21/2009)
Number of shares: 85935
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/05/2008 until: 09/29/2008)
Number of shares: 85935
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 06/04/2008)
Number of shares: 85935
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 03/21/2000)
Supervisory board: 
Ing. Peter Vozka
P. Jilemnického 302/23
Svit 059 21
From: 08/25/2016
  (from: 09/29/2016)
Ing. Mária Kruppová
Uralská 2391/18
Poprad 058 01
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Ing. Peter Michlík , CSc.
Nová 1037/64
Poprad 058 01
From: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023)
Ing. Anna Bobulová - člen
Suchoňova 3383/23
Poprad
  (from: 09/27/1995 until: 06/23/1996)
Ing. Ondrej Brejka - podpredseda
Novomeského 3394/15
Poprad
From: 05/15/2003
  (from: 01/26/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Ondrej Brejka - podpredseda
Rázusova 2677/6
Poprad 058 01
From: 05/15/2003
  (from: 05/18/2005 until: 07/25/2007)
Ing. Ondrej Brejka - podpredseda
Rázusova 2677/6
Poprad 058 01
From: 05/15/2003 Until: 05/22/2007
  (from: 07/26/2007 until: 07/25/2007)
Ing. Elena Budzáková
Rázusova 2672/17
Poprad 058 01
From: 06/04/2015
  (from: 08/06/2015 until: 07/04/2019)
Ing. Elena Budzáková
Rázusova 2672/17
Poprad 058 01
From: 06/04/2015 Until: 06/07/2019
  (from: 07/05/2019 until: 07/04/2019)
Ing. Ján Hrouzek, , CSc. - člen
Hronská 2
Bratislava
Until: 09/11/2001
  (from: 03/22/2000 until: 05/09/2002)
Ing. Jozef Hudák , CSc.
Komenského 314
Batizovce 059 35
From: 07/03/2007
  (from: 07/26/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Jozef Hudák , CSc.
Komenského 314
Batizovce 059 35
From: 07/03/2007 Until: 05/26/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Jozef Hudák , CSc. - člen
Komenského 314
Batizovce
  (from: 09/27/1995 until: 04/08/2003)
Ing. Jozef Hudák , CSc. - člen
Komenského 314
Batizovce
From: 09/27/1995 Until: 05/14/2003
  (from: 04/09/2003 until: 01/25/2004)
Ján Kováč - člen
kpt. Nálepku 55
Svit
  (from: 06/24/1996 until: 04/08/2003)
Ján Kováč - člen
kpt. Nálepku 109/55
Svit 059 21
From: 06/24/1996
  (from: 05/18/2005 until: 08/05/2015)
Ján Kováč - člen
kpt. Nálepku 109/55
Svit 059 21
From: 06/24/1996 Until: 06/04/2015
  (from: 08/06/2015 until: 08/05/2015)
Ján Kováč - člen
kpt. Nálepku 55
Svit
From: 06/24/1996
  (from: 04/09/2003 until: 05/17/2005)
Peter Krajňák - člen
Jilemnického 17
Svit
  (from: 03/22/2000 until: 04/08/2003)
Peter Krajňák - člen
Jilemnického 17
Svit
From: 03/22/2000
  (from: 04/09/2003 until: 05/17/2005)
Peter Krajňák - člen
Jilemnického 297/17
Svit 059 21
From: 03/22/2000
  (from: 05/18/2005 until: 11/30/2005)
Peter Krajňák - člen
P. Jilemnického 297/17
Svit 059 21
From: 03/22/2000
  (from: 12/01/2005 until: 07/25/2007)
Peter Krajňák - člen
P. Jilemnického 297/17
Svit 059 21
From: 03/22/2000 Until: 05/22/2007
  (from: 07/26/2007 until: 07/25/2007)
Ing. Mária Kristová - člen
Hraničná 65
Bratislava
From: 09/11/2001
  (from: 05/10/2002 until: 04/08/2003)
Ing. Mária Kristová - člen
Hraničná 65
Bratislava
From: 05/10/2002 Until: 05/14/2003
  (from: 04/09/2003 until: 01/25/2004)
Ing. Mária Kruppová - člen
Uralská 2391/18
Poprad
  (from: 09/27/1995 until: 04/08/2003)
Ing. Mária Kruppová - člen
Uralská 2391/18
Poprad
From: 09/27/1995 Until: 05/14/2003
  (from: 04/09/2003 until: 01/25/2004)
Ing. Mária Kruppová - predseda
Uralská 2391/18
Poprad
From: 05/15/2003
  (from: 01/26/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Dagmar Melušová - člen
Štefánikova 8
Svit
  (from: 09/27/1995 until: 03/21/2000)
Ing. Peter Nemec - člen
Bartókova 6
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 03/21/2000)
Ladislav Nullasz
Rastislavova 3487/20
Poprad 058 01
From: 06/21/2007
  (from: 07/26/2007 until: 08/02/2011)
Ladislav Nullasz
Rastislavova 3487/20
Poprad 058 01
From: 06/21/2007 Until: 05/26/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Miroslav Nytra - člen
Suchoňova 3471/13
Poprad
  (from: 09/27/1995 until: 06/23/1996)
Ing. Milan Onufriak
Gaštanova 2936/111
Humenné 066 01
From: 05/26/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/08/2013)
Ing. Milan Onufriak
Gaštanova 2936/111
Humenné 066 01
From: 05/26/2011 Until: 04/05/2013
  (from: 08/09/2013 until: 08/08/2013)
Ing. Roland Rimbala
Hlavná 77/48
Somotor 076 35
From: 05/28/2015
  (from: 08/06/2015 until: 09/28/2016)
Ing. Roland Rimbala
Hlavná 77/48
Somotor 076 35
From: 05/28/2015 Until: 04/19/2016
  (from: 09/29/2016 until: 09/28/2016)
Miroslav Riša
L. Svobodu 2358/18
Poprad 058 01
From: 04/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/05/2015)
Miroslav Riša
L. Svobodu 2358/18
Poprad 058 01
From: 04/29/2011 Until: 05/28/2015
  (from: 08/06/2015 until: 08/05/2015)
Ing. Mária Kruppová - predseda
Uralská 2391/18
Poprad - Spišská Sobota 058 01
From: 05/15/2003 Until: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023 until: 06/28/2023)
Ing. Peter Michlík , CSc.
Nová 1037/64
Poprad 058 01
From: 05/30/2013 Until: 05/24/2023
  (from: 06/29/2023 until: 06/28/2023)
Ing. Mária Kruppová - predseda
Uralská 2391/18
Poprad - Spišská Sobota 058 01
From: 05/15/2003
  (from: 05/18/2005 until: 06/28/2023)
Ing. Peter Michlík , CSc.
Nová 1037/64
Poprad 058 01
From: 05/30/2013
  (from: 08/09/2013 until: 06/28/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.8.1995 č. N 225/95, Nz 221/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Výskumný ústav chemických vlákien, štátny podnik, Svit, so sídlom vo Svite, Štúrova 2, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku. Stary spis: Sa 648
  (from: 09/27/1995)
Zmena stanov schválená VZ dňa 30.4.1996. Stary spis: Sa 648
  (from: 06/24/1996)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.4.1997.
  (from: 01/14/1998)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.5.2001.
  (from: 05/10/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 10.12.2002.
  (from: 04/09/2003)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.05.2003.
  (from: 01/26/2004)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/30/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
TAFIB, a. s. 31719597 ,
Štúrova
2
  (from: 09/30/2008)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person