Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25068/N

Business name: 
G.I.M.P., s.r.o.
  (from: 08/21/2009)
Registered seat: 
Komárňanská 70
Hurbanovo 947 01
  (from: 07/14/2015)
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Identification number (IČO): 
44 848 749
  (from: 08/21/2009)
Date of entry: 
08/21/2009
  (from: 08/21/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/21/2009)
Objects of the company: 
počítačové služby
  (from: 08/21/2009)
administratívne služby
  (from: 08/21/2009)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 08/21/2009)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 08/21/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/21/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/21/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/21/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/21/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/21/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/21/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/21/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/21/2009)
Partners: 
Erika Geletová
Komárňanská 304/18
Hurbanovo 947 01
Slovak Republic
  (from: 02/22/2024)
Mário Geleta
Komárňanská 304/18
Hurbanovo 947 01
Slovak Republic
  (from: 02/22/2024)
SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 03/21/2017 until: 10/20/2020)
DanubiaTel, a.s.
Borská 6
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 07/14/2015 until: 03/20/2017)
Peter Iván
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
Slovak Republic
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Erika Ivánová
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
Slovak Republic
  (from: 08/21/2009 until: 10/20/2020)
Erika Ivánová
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
Slovak Republic
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Erika Ivánová
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
Slovak Republic
  (from: 10/21/2020 until: 02/21/2024)
Mário Geleta
Modranská 33
Pribeta 946 55
Slovak Republic
  (from: 08/21/2009 until: 02/21/2024)
Contribution of each member: 
Mário Geleta
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 02/22/2024)
Erika Geletová
Amount of investment: 3 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 750 EUR
  (from: 02/22/2024)
Erika Ivánová
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Peter Iván
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Erika Ivánová
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Mário Geleta
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Erika Ivánová
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 2.7.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa DanubiaTel, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/14/2015 until: 04/14/2020)
Mário Geleta
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 2.7.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa DanubiaTel, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545 Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/14/2015 until: 04/14/2020)
DanubiaTel, a.s.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 07/14/2015 until: 03/20/2017)
SWAN, a.s.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 03/21/2017 until: 10/20/2020)
Erika Ivánová
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 04/15/2020 until: 10/20/2020)
Mário Geleta
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 04/15/2020 until: 02/21/2024)
Erika Ivánová
Amount of investment: 3 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 750 EUR
  (from: 10/21/2020 until: 02/21/2024)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/21/2020)
konatelia
  (from: 08/21/2009 until: 10/20/2020)
Mário Geleta
Komárňanská 304/18
Hurbanovo 947 01
From: 07/02/2015
  (from: 07/14/2015)
Mário Geleta
Modranská 33
Pribeta 946 55
From: 08/21/2009
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Mário Geleta
Modranská 33
Pribeta 946 55
From: 08/21/2009 Until: 07/02/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Peter Iván
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
From: 08/21/2009
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Peter Iván
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
From: 08/21/2009 Until: 07/02/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Erika Ivánová
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
From: 08/21/2009
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Erika Ivánová
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
From: 08/21/2009
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Erika Ivánová
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
From: 08/21/2009 Until: 07/02/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Erika Ivánová
Kvetná 13
Tvrdošovce 941 10
From: 08/21/2009 Until: 07/02/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Ing. Robert Spurný
Štefana Králika 20
Bratislava 841 08
From: 07/02/2015
  (from: 07/14/2015 until: 10/20/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno, priezvisko, svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 10/21/2020)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 07/14/2015 until: 10/20/2020)
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 08/21/2009 until: 07/13/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/21/2009)
Other legal facts: 
Súdny exekútor Mgr. Jozef Deák Exekútorský úrad Banská Bystrica so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica vedie exekúciu na obchodný podiel spoločníka Mário Geleta, nar. 03.08.1987, bytom Modranská 33, 946 55 Pribeta v spoločnosti G.I.M.P., s.r.o., pod sp. značkou EX 935/2011.
  (from: 10/01/2013)
Súdny exekútor Mgr. Jozef Deák dňa 29.10.2013 vydal pod spisovou značkou EX 935/2011 príkaz na odblokovanie obchodného podielu povinného Mário Geleta, nar. 03.08.1987 v spoločnosti G.I.M.P., s.r.o. z dôvodu uzatvorenia Dohody o postupnom splatení vymáhaného nároku podľa § 56 ods. 9 Exekučného poriadku.
  (from: 03/08/2014)
Súdny exekútor Mgr. Jozef Deák, Exekútorský úrad Banská Bystrica so sídlom Horná 23, P. O. Box 199, 974 01 Banská Bystrica, opätovne vedie exekúciu na obchodný podiel spoločníka Mário Geleta, nar. 03.08.1987, bytom Modranská 33, 946 55 Pribeta v spoločnosti G.I.M.P., s.r.o., pod sp. značkou EX 935/2011. Príkaz na začatie exekúcie zo dňa 28.03.2014, sp. značka EX 935/2011. Exekučný príkaz zo dňa 28.03.2014, sp. značka EX 935/2011.
  (from: 10/23/2014)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person