Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4819/B

Business name: 
Livonen, a.s.
  (from: 02/12/2011)
FV Energia, a.s.
  (from: 08/07/2009 until: 02/11/2011)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 02/12/2011)
Černyševského 26
Bratislava 851 01
  (from: 08/07/2009 until: 02/11/2011)
Identification number (IČO): 
44 898 436
  (from: 08/07/2009)
Date of entry: 
08/07/2009
  (from: 08/07/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/07/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/07/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/07/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/07/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/07/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/07/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/07/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/07/2009)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných a poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/23/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/19/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/19/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/07/2009)
JUDr. Rastislav Opaterný - predseda predstavenstva
Bezručova 2
Stupava 900 31
From: 02/04/2011
  (from: 02/12/2011)
JUDr. Ľubica Salamonová
Palackého 20
Bratislava 811 02
From: 04/16/2013
  (from: 04/23/2013)
Gabriela Drobová - Member of the Board of Directors
Drotárska cesta 19B
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 01/01/2022
  (from: 01/28/2022)
RNDr. Marián Rosina - člen predstavenstva
Francúzska 80
Tlmače 935 21
From: 08/07/2009
  (from: 08/07/2009 until: 02/11/2011)
RNDr. Marián Rosina - člen predstavenstva
Francúzska 80
Tlmače 935 21
From: 08/07/2009 Until: 02/04/2011
  (from: 02/12/2011 until: 02/11/2011)
Ing. Karol Ruman - člen predstavenstva
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 02/04/2011 Until: 01/01/2022
  (from: 01/28/2022 until: 01/27/2022)
Ing. Karol Ruman - člen predstavenstva
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 02/04/2011
  (from: 02/12/2011 until: 01/27/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/12/2011)
za spoločnosť koná a podpisuje člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/07/2009 until: 02/11/2011)
Procuration: 
Martin Krištofčák
Exnárová 3134/27
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 10/14/2015
  (from: 10/14/2015 until: 03/17/2016)
Martin Krištofčák
Exnárová 3134/27
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 10/14/2015 Until: 03/09/2016
  (from: 03/18/2016 until: 03/17/2016)
Ing. Jaroslav Packa
Syslia 25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 03/18/2017
  (from: 03/18/2017 until: 06/05/2019)
Ing. Jaroslav Packa
Syslia 25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 03/18/2017 Until: 05/31/2019
  (from: 06/06/2019 until: 06/05/2019)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V rámci prokúry nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 03/18/2017 until: 06/05/2019)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V rámci prokúry nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 10/14/2015 until: 03/17/2016)
Capital: 
30 000 EUR Paid up: 30 000 EUR
  (from: 08/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 08/07/2009)
Stockholder: 
Portofino Holding, a.s.
Vansovej 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 01/12/2017 until: 02/16/2017)
Supervisory board: 
Mgr. Vanda Stoláriková
Stromová 50
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/02/2015
  (from: 10/14/2015)
RNDr. Branislav Opaterný
Hargašova 7865/23
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 07/01/2019
  (from: 08/01/2019)
Iveta Opaterná
Bezručova 2
Stupava 900 31
From: 10/05/2020
  (from: 11/08/2020)
RNDr. Martin Bezák
Trenčianska 696/37
Bratislava 821 09
From: 08/07/2009
  (from: 08/07/2009 until: 04/22/2013)
RNDr. Martin Bezák
Trenčianska 696/37
Bratislava 821 09
From: 08/07/2009 Until: 04/16/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Martin Horváth
Koceľova 18
Bratislava 821 08
From: 04/16/2013
  (from: 04/23/2013 until: 10/13/2015)
Ing. Martin Horváth
Koceľova 18
Bratislava 821 08
From: 04/16/2013 Until: 10/02/2015
  (from: 10/14/2015 until: 10/13/2015)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 08/07/2009
  (from: 08/07/2009 until: 02/11/2011)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 08/07/2009 Until: 02/04/2011
  (from: 02/12/2011 until: 02/11/2011)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Rošického 8554/24A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/04/2011
  (from: 02/12/2011 until: 07/31/2019)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Rošického 8554/24A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/04/2011 Until: 07/01/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ľubomír Balog
Grösslingova 10
Bratislava 811 09
From: 08/07/2009 Until: 10/05/2020
  (from: 11/08/2020 until: 11/07/2020)
Ľubomír Balog
Grösslingova 10
Bratislava 811 09
From: 08/07/2009
  (from: 08/07/2009 until: 11/07/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 98/2009, Nz 24750/2009 zo dňa 22.07.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 08/07/2009)
Notárska zápisnica N 45/2011, Nz 3957/2011 zo dňa 04.02.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 02/12/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2015
  (from: 10/14/2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.03.2016.
  (from: 03/18/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/19/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SolarLand Invest, s.r.o.
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 08/19/2017)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person