Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14093/B

Business name: 
BOFCAR, s.r.o.
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Identification number (IČO): 
35 711 515
  (from: 03/10/1997)
Date of entry: 
03/10/1997
  (from: 03/10/1997)
Person dissolved from: 
12.12.2005
  (from: 01/01/2006)
Date of deletion: 
01/01/2006
  (from: 01/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/10/1997)
Capital: 
18 000 000 Sk Paid up: 18 000 000 Sk
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 12. 12. 2005 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 01. 01. 2006, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 331/2005, Nz 66973/2005, NCRIs 66152/ 2005 JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 19. 12. 2005, súhlas Daňového úradu Bratislava II s výmazom spoločnosti z obchodného registra zo dňa 14.12.2005, číslo:601/230/143073/05/Šv. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť BOFCAR, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou B.O.F., a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 31 318 045, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka č. 313/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2006.
  (from: 01/01/2006)
Legal successor: 
B.O.F. a.s.
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 01/01/2006)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person