Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14093/B

Business name: 
BOFCAR, s.r.o.
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
SLOVCAR, spol. s r.o.
  (from: 11/08/2001 until: 09/29/2002)
SLOVCAR - požičovňa automobilov, s.r.o.
  (from: 03/10/1997 until: 11/07/2001)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Gagarinova 17
Bratislava 821 03
  (from: 03/10/1997 until: 09/29/2002)
Identification number (IČO): 
35 711 515
  (from: 03/10/1997)
Date of entry: 
03/10/1997
  (from: 03/10/1997)
Person dissolved from: 
12.12.2005
  (from: 01/01/2006)
Date of deletion: 
01/01/2006
  (from: 01/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/10/1997)
Objects of the company: 
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1997 until: 12/31/2005)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 03/10/1997 until: 12/31/2005)
prenajímanie motorových vozidiel
  (from: 03/10/1997 until: 12/31/2005)
operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2001 until: 12/31/2005)
prevádzkovanie osobných horských dopravných zariadení
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
prevádzkovanie bobovej dráhy
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Partners: 
B.O.F., a.s. IČO: 31 318 045
Miletičova 1
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 03/20/2002 until: 09/29/2002)
V - INVEST HOLDING, a.s. IČO: 31 322 981
Miletičova 1
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 11/08/2001 until: 03/19/2002)
P.P.F., a.s. IČO: 31 999 999
Štúrova 5
Bratislava 814 99
Slovak Republic
  (from: 03/10/1997 until: 11/07/2001)
SLOVCAR, a.s., Bratislava, IČO: 31 322 981
Prievozská 30
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 03/10/1997 until: 11/07/2001)
B.O.F., a.s. IČO: 31 318 045
Miletičova 1
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Contribution of each member: 
SLOVCAR, a.s., Bratislava,
Amount of investment: 12 941 000 Sk Paid up: 12 941 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 11/07/2001)
P.P.F., a.s.
Amount of investment: 59 000 Sk Paid up: 59 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 11/07/2001)
V - INVEST HOLDING, a.s.
Amount of investment: 13 000 000 Sk Paid up: 13 000 000 Sk
  (from: 11/08/2001 until: 03/19/2002)
B.O.F., a.s.
Amount of investment: 13 000 000 Sk Paid up: 13 000 000 Sk
  (from: 03/20/2002 until: 09/29/2002)
B.O.F., a.s.
Amount of investment: 18 000 000 Sk Paid up: 18 000 000 Sk
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Individual managing director
  (from: 03/10/1997 until: 09/29/2002)
Erich Gratzer
Ďatelinová 9
Bratislava
  (from: 03/10/1997 until: 11/07/2001)
Alena Klementová
Vrútocká 42
Bratislava
  (from: 11/08/2001 until: 07/03/2002)
Alena Klementová
Vrútocká 42
Bratislava
From: 03/22/2001
  (from: 07/04/2002 until: 12/31/2005)
Ing. Igor Ďurič , PhD.
M. Sch. Trnavského 20
Bratislava
From: 09/05/2002
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná samostatne v mene spoločnosti a podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Konateľ koná samostatne v mene spoločnosti a podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
  (from: 03/10/1997 until: 09/29/2002)
Capital: 
18 000 000 Sk Paid up: 18 000 000 Sk
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
13 000 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 09/29/2002)
Supervisory board: 
Ing. Igor Ďurič
M. Sch. Trnavského 20
Bratislava
  (from: 03/10/1997 until: 07/03/2002)
Ing. Igor Ďurič , PhD. - predseda
M. Sch. Trnavského 20
Bratislava
From: 03/10/1997 Until: 09/05/2002
  (from: 07/04/2002 until: 09/29/2002)
Ing. Milan Eliáš
126
Veľká Hradná
Until: 04/25/2002
  (from: 03/10/1997 until: 07/03/2002)
Ing. Miroslav Mihalus
Romanova 21
Bratislava
Until: 04/25/2002
  (from: 03/10/1997 until: 07/03/2002)
Ing. Ján Báhidský - člen
Kladnianska 1
Bratislava
From: 04/25/2002
  (from: 07/04/2002 until: 12/31/2005)
Lucius Richter - člen
Ožvoldíkova 9
Bratislava
From: 04/25/2002
  (from: 07/04/2002 until: 12/31/2005)
Ing. Vladimír Bilčík
Magurská 8
Bratislava 831 01
From: 09/05/2002
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 12. 12. 2005 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 01. 01. 2006, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 331/2005, Nz 66973/2005, NCRIs 66152/ 2005 JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 19. 12. 2005, súhlas Daňového úradu Bratislava II s výmazom spoločnosti z obchodného registra zo dňa 14.12.2005, číslo:601/230/143073/05/Šv. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť BOFCAR, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou B.O.F., a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 31 318 045, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka č. 313/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2006.
  (from: 01/01/2006)
Spoločenská zmluva zo dňa 17.2.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21097
  (from: 03/10/1997 until: 12/31/2005)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve spísaný dňa 24.4.2001 formou notárskej zápisnice N 83/01, Nz 82/01. Zmena obchodného mena z pôvodného SLOVCAR - požičovňa automobilov, s.r.o.
  (from: 11/08/2001 until: 12/31/2005)
Notárska zápisnica č. N 69/02, Nz 69/02 zo dňa 18.2.2002
  (from: 03/20/2002 until: 12/31/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.4.2002. Úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 174/02, Nz 174/02 spísanej dňa 15.5.2002 notárom JUDr. Šúrkovou. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Eliáša a Ing. M. Mihalusa sa končí dňom 25.4.2002.
  (from: 07/04/2002 until: 12/31/2005)
Notárska zápisnica N 332/02 Nz 332/02 zo dňa 5.9.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania, zmene obchodného mena pôvodné SLOVCAR spol. s r.o. a o zlúčení so spoločnosťou B.O.F. Invest spol. s r.o., Miletičova 1, Bratislava, IČO: 35 702 869, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej imanie, práva, záväzky, pohľadávky i neznáme spoločnosť SLOVCAR spol. s r.o. preberá.
  (from: 09/30/2002 until: 12/31/2005)
Legal successor: 
B.O.F. a.s.
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 01/01/2006)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person