Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10068/N

Business name: 
SLK STROJE A MECHANIZMY, a.s. v likvidácii
  (from: 01/24/2014 until: 04/24/2018)
SLK STROJE A MECHANIZMY, a.s.
  (from: 04/21/1998 until: 01/23/2014)
Registered seat: 
Roľníckej školy 1519
Komárno 945 25
  (from: 04/21/1998 until: 04/24/2018)
Identification number (IČO): 
36 527 611
  (from: 04/21/1998)
Date of entry: 
04/21/1998
  (from: 04/21/1998)
Date of deletion: 
04/25/2018
  (from: 04/25/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/25/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/21/1998)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov
  (from: 04/21/1998 until: 08/08/2013)
vývoj, výroba a predaj lodných komponentov
  (from: 04/21/1998 until: 08/08/2013)
všeobecná strojárska výroba
  (from: 04/21/1998 until: 08/08/2013)
servisná činnosť k dodávaným lodným komponentom a strojárskym výrobkom
  (from: 04/21/1998 until: 08/08/2013)
výskum, vývoj a výroba technických zariadení a liniek
  (from: 04/21/1998 until: 08/08/2013)
inžinierska činnosť v oblasti výpočtovej techniky, tvorba programov na zákazku, predaj softwaru na základe dohody s autorom
  (from: 04/21/1998 until: 08/08/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárskej výroby, v oblasti vývoja a výroby lodných komponentov a v oblasti výroby technických zariadení a liniek
  (from: 04/21/1998 until: 08/08/2013)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/21/1998 until: 08/08/2013)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/21/1998 until: 08/08/2013)
manipulácia s nákladom
  (from: 01/18/2005 until: 08/08/2013)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/18/2005 until: 08/08/2013)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 04/21/1998 until: 04/24/2018)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/21/1998 until: 04/24/2018)
factoring a forfaiting
  (from: 04/21/1998 until: 04/24/2018)
kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/21/1998 until: 04/24/2018)
sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a dopravy
  (from: 04/21/1998 until: 04/24/2018)
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 01/18/2005 until: 04/24/2018)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2005 until: 04/24/2018)
organizačné zabezpečenie a realizácia výstav, veľtrhov a spoločenských podujatí
  (from: 01/18/2005 until: 04/24/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/19/2001 until: 04/24/2018)
Managing board
  (from: 04/21/1998 until: 09/18/2001)
Ing. Eva Fignárová - podpredseda
Gen. Klapku 66
Komárno
  (from: 09/19/2001 until: 10/12/2004)
Ing. Eva Fignárová - podpredseda
Gen. Klapku 66
Komárno
From: 09/19/2001
  (from: 10/13/2004 until: 07/16/2007)
Ing. Eva Fignárová - podpredseda
Gen. Klapku 66
Komárno
From: 09/19/2001 Until: 06/15/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
JUDr. Ing. Karol Kocsis - podpredseda
Eötvösová 44/3
Komárno
  (from: 04/21/1998 until: 01/28/2001)
Ing. Milan Kopčok - podpredseda
Zámočnícka 613/4
Komárno - Nová Stráž
  (from: 01/29/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Jozef Magyarics - člen
Obchodná 50
Nová Stráž
  (from: 09/19/2001 until: 10/12/2004)
Ing. Jozef Magyarics - predseda
Obchodná 50
Komárno - Nová Stráž
  (from: 04/21/1998 until: 01/28/2001)
Ing. Jozef Magyarics - člen
Obchodná 50
Nová Stráž
From: 09/19/2001
  (from: 10/13/2004 until: 03/04/2013)
Ing. Jozef Magyarics - člen
Obchodná 50
Nová Stráž
From: 09/19/2001 Until: 01/26/2013
  (from: 03/05/2013 until: 03/04/2013)
Ing. Jaroslav Papp - podpredseda
Námestie priateľstva 2164/5
Dunajská Streda
  (from: 01/29/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Jaroslav Papp - predseda
Csermelyova 4590/10
Dunajská Streda
  (from: 09/19/2001 until: 10/12/2004)
Ing. Jaroslav Papp - predseda
Csermelyova 4590/10
Dunajská Streda
From: 09/19/2001
  (from: 10/13/2004 until: 03/04/2013)
Ing. Jaroslav Papp - predseda
Csermelyova 4590/10
Dunajská Streda
From: 09/19/2001 Until: 01/26/2013
  (from: 03/05/2013 until: 03/04/2013)
Ing. Ingrid Szabóová - podpredseda
Lesná ul. 4631/58
Komárno 945 01
From: 06/16/2007
  (from: 08/26/2009 until: 03/04/2013)
Ing. Ingrid Szabóová - podpredseda
Lesná ul. 4631/58
Komárno 945 01
From: 06/16/2007 Until: 02/19/2013
  (from: 03/05/2013 until: 03/04/2013)
Ing. Ingrid Szabóová - podpredseda
Vnútorná okružná 176/15
Komárno 945 01
From: 06/16/2007
  (from: 07/17/2007 until: 08/25/2009)
Ing. Csaba Vágó - člen
Vodná 34/59
Komárno
  (from: 04/21/1998 until: 01/28/2001)
Ing. Jozef Žucha - predseda
Devínska 11
Martin - Priekopa
  (from: 01/29/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Ingrid Szabóová - predseda predstavenstva
Lesná ul. 4631/58
Komárno 945 04
From: 02/19/2013
  (from: 03/05/2013 until: 04/24/2018)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 03/05/2013 until: 04/24/2018)
Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva, za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 09/19/2001 until: 03/04/2013)
V mene spoločnosti koná: a/ predseda predstavenstva samostatne, alebo b/ spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/21/1998 until: 09/18/2001)
Capital: 
2 132 700 EUR Paid up: 2 132 700 EUR
  (from: 07/20/2010 until: 04/24/2018)
2 832 225,6 EUR Paid up: 2 832 225,6 EUR
  (from: 08/26/2009 until: 07/19/2010)
85 308 000 Sk Paid up: 85 308 000 Sk
  (from: 10/13/2004 until: 08/25/2009)
85 308 000 Sk
  (from: 09/30/1998 until: 10/12/2004)
85 208 000 Sk
  (from: 04/21/1998 until: 09/29/1998)
Shares: 
Number of shares: 85308
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 EUR
  (from: 07/20/2010 until: 04/24/2018)
Number of shares: 85308
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 08/26/2009 until: 07/19/2010)
Number of shares: 85308
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/13/2004 until: 08/25/2009)
Number of shares: 85308
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/26/2001 until: 10/12/2004)
Number of shares: 85308
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1998 until: 01/25/2001)
Number of shares: 85208
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/21/1998 until: 09/29/1998)
Stockholder: 
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (from: 10/13/2004 until: 11/29/2004)
AMERICAN DEVELOPMENT COMPANY, a.s.
Roľníckej školy 1519
Komárno 945 25
  (from: 01/18/2005 until: 04/24/2018)
Slovenské lodenice Komárno, a.s.
Poľná 3
Bratislava 811 08
  (from: 11/30/2004 until: 01/17/2005)
Supervisory board: 
Ing. Karol Dudás - podpredseda
Krásna 1140/133
Galanta
  (from: 01/29/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Karol Dudás - predseda
Krásna 1140/133
Galanta
  (from: 09/19/2001 until: 10/12/2004)
Ing. Karol Dudás - predseda
Krásna 1140/133
Galanta
From: 09/19/2001
  (from: 10/13/2004 until: 07/16/2007)
Ing. Karol Dudás - predseda
Krásna 1140/133
Galanta
From: 09/19/2001 Until: 06/15/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Ing. Iván Farkas - podpredseda
116
Mužla
  (from: 09/19/2001 until: 10/12/2004)
Ing. Peter Hrín - predseda
Drobného 1900/4
Bratislava
  (from: 04/21/1998 until: 01/28/2001)
Ing. Juraj Juhász - podpredseda
gen. Klapku 60/25
Komárno
  (from: 04/21/1998 until: 01/28/2001)
Zoltán Kečkéš - člen
8.mája 9
Hurbanovo
  (from: 04/21/1998 until: 10/12/2004)
Zoltán Kečkéš - člen
8.mája 9
Hurbanovo
From: 04/21/1998
  (from: 10/13/2004 until: 01/17/2005)
Zoltán Kečkéš - člen
8.mája 9
Hurbanovo
From: 04/21/1998 Until: 12/06/2004
  (from: 01/18/2005 until: 01/17/2005)
Ing. Jozef Kojda - predseda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava
  (from: 01/29/2001 until: 09/18/2001)
Ing. László Hóka - podpredseda
Brezová 1005
Strekov
From: 11/15/2002 Until: 08/31/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
PaedDr. Tibor Végh - člen
Sándora Petöfiho 4653/21
Dunajská Streda 929 01
From: 12/08/2004
  (from: 01/18/2005 until: 04/24/2018)
RSDr. Juraj Csejtey
Veľkoblahovská 71/31
Dunajská Streda 929 01
From: 06/16/2007 Until: 08/31/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
RSDr. Juraj Csejtey
Veľkoblahovská 71/31
Dunajská Streda 929 01
From: 06/16/2007
  (from: 07/17/2007 until: 10/10/2012)
Ing. László Hóka - podpredseda
Brezová 1005
Strekov
From: 11/15/2002
  (from: 10/13/2004 until: 10/10/2012)
Alžbeta Ráczová - člen dozornej rady
Pávia ul. 2803/4
Komárno 945 01
From: 09/01/2012
  (from: 10/11/2012 until: 04/24/2018)
Ing. Tomáš Palacka
Platanová alej 2450/14
Komárno 945 01
From: 09/01/2012
  (from: 10/11/2012 until: 04/24/2018)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/15/2014
  (from: 04/25/2018)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/15/2014
  (from: 01/24/2014 until: 04/24/2018)
 Liquidators:
Ing. Ingrid Szabóová
Lesná 4631/58
Komárno 945 01
From: 01/15/2014 Until: 04/25/2018
  (from: 01/24/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti vo veciach týkajúcich sa jej likvidácie samostatne.
  (from: 01/24/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/18/2018
  (from: 04/25/2018)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 10068/N sa vymazáva dňom 25.04.2018 obchodná spoločnosť SLK STROJE A MECHANIZMY, a.s. v likvidácii, so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno, IČO: 36 527 611 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.01.2014 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 15.01.2014 a účtovnej závierky resp. súvahy vyhotovenej ku dňu 18.04.2018, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 18.04.2018 a súhlasu správcu dane zo dňa 28.02.2018.
  (from: 04/25/2018)
Akciová spoločnosť bola založená za ladateľskou listinou zo dňa 19.12.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/21/1998 until: 04/24/2018)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zlúčení s obchodnou spoločnosťou SLK STROJE s.r.o., Komárno, Roľníckej školy 1519, IČO: 34 133 283 ku dňu 30.6.1998. Spoločnosť preberá všetky práva a záväzky zaniknutej obchodnej spoločnosti SLK STROJE s.r.o., Komárno, Roľníckej školy 1519, IČO: 34 133 283, ktorá bola dňa 30.9.1998 vymazaná z obchodného registra. Valné zhromaždenie dňa 8.6.1998 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 09/30/1998 until: 04/24/2018)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 18.3.1999. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.11.1999 (not. záp. č. N 397/99, NZ 397/99).
  (from: 01/26/2001 until: 04/24/2018)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 21.11.2000 (not. záp. č. N 1302/2000, NZ 1291/2000).
  (from: 09/19/2001 until: 04/24/2018)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.9.2002. Ing. Ivánovi Farkasovi zanikla funkcia člena dozornej rady dňom 11.11.2002.
  (from: 10/13/2004 until: 04/24/2018)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person