Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10074/N

Business name: 
Heineken Slovensko, a.s.
  (from: 06/30/1998)
Registered seat: 
Novozámocká 2
Hurbanovo 947 01
  (from: 06/19/2010)
Identification number (IČO): 
36 528 391
  (from: 06/30/1998)
Date of entry: 
06/30/1998
  (from: 06/30/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/30/1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 06/30/1998)
reklamná činnosť
  (from: 06/30/1998)
organizovanie výstav a veľtrhov
  (from: 06/30/1998)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a kutúrnych podujatí
  (from: 06/30/1998)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/30/1998)
výskum na nápojovom trhu
  (from: 06/30/1998)
prenájom dopravných prostriedkov, strojov a prístrojov
  (from: 06/30/1998)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb
  (from: 06/30/1998)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/30/1998)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 06/30/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/30/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/30/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/30/1998)
výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a sirupov
  (from: 12/19/2000)
výroba ovocných štiav
  (from: 12/19/2000)
pohostinská činnosť
  (from: 12/19/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
  (from: 12/19/2000)
výčap
  (from: 12/19/2000)
veľkoobchod so sladovníckym jačmeňom
  (from: 12/19/2000)
stáčanie a plnenie nápojov do plechovíc
  (from: 06/25/2001)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 03/05/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - spracovanie odpadov vznikajúcich pri výrobe piva a sladu na kŕmne zmesi, kŕmne komponenty, organické hnojivá a komposty
  (from: 07/20/2005)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/11/2009)
predaj kŕmnych zmesí, kŕmnych komponentov, organických hnojív a kompostov
  (from: 02/26/2010)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v zariadeniach na využitie bioplynu
  (from: 12/28/2010)
administratívne služby
  (from: 04/23/2015)
počítačové služby
  (from: 04/23/2015)
výroba vína (s obsahom alkoholu do 15%)
  (from: 04/23/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/03/2001)
Miroslav Horecký - člen predstavenstva
Na barine 4684/10
Bratislava 841 03
From: 03/01/2017
  (from: 06/21/2017)
Ing. Ján Franek
Na križovatkách 16453/35D
Bratislava 821 04
From: 10/25/2017
  (from: 11/08/2017)
Mgr. Andrea Kožuchová - člen predstavenstva
Na lázku 433/12
Rohožník 906 38
From: 03/01/2018
  (from: 03/24/2018)
Rastislav Raček - Member of the Board of Directors
259
Dvorany nad Nitrou 956 11
From: 04/01/2021
  (from: 05/04/2021)
Ing. Robert Kubička - Member of the Board of Directors
Pavla Blaha 19
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 05/01/2021
  (from: 05/27/2021)
Marinus Maria Kruijt - predseda
Avenue Kalemie 27
KINSHASA 1000 AA
Konžská demokratická republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/01/2019)
Martin Pozsgay - člen
Reitbahngasse 34/1
Schwechat 2320
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/01/2019)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje spoločné konanie aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/15/2008)
Capital: 
3 300 000 EUR Paid up: 3 300 000 EUR
  (from: 08/03/2011)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 330 000 EUR
  (from: 05/12/2009)
Stockholder: 
Heineken International B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
Amsterdam 1017 ZD
Holandské kráľovstvo
  (from: 10/14/2014)
Supervisory board: 
Doc.Ing. Peter Mihók , CSc. - podpredseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 12/08/2009
  (from: 02/26/2010)
Dimitar Alexiev Dimitrov
Limbová 28
Limbach 900 91
From: 09/01/2013
  (from: 09/19/2013)
Ing. Juraj Brath
Južná 1679/48
Nitra 949 01
From: 04/18/2019
  (from: 06/08/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií na základe rozhodnutia zakladateľa zakladateľskou listinou dňa 19.6.1998, not. záp. č. N 220/98, NZ 211/98 podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/30/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.2.2000 (not. záp. č. N 25/2000, NZ 22/2000).
  (from: 03/14/2000)
So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. so sídlom Nitra, Štefánikova 79, IČO: 31 415 032, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 314/N, a to dňom 01.01.2001. So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť ZLATÝ BAŽANT a.s. HURBANOVO so sídlom Hurbanovo, Novozámocká 2, IČO: 31 422 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 235/N, a to dňom 01.01.2001. Na spoločnosť prešli týmto dňom ako na univerzálneho právneho nástupcu všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutých spoločností PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. a ZLATÝ BAŽANT a.s. HURBANOVO.
  (from: 12/19/2000)
So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť MARTINER a.s., so sídlom Nitra, Štefánikova 79, IČO: 36 021 504, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10164/N, a to dňom 01.07.2001. So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť PIVOVAR A SLADOVŇA GEMER, a.s., so sídlom Nitra, Štefánikova 79, IČO: 36 036 072, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10165/N, a to dňom 01.07.2001. Na spoločnosť prešli týmto dňom ako na univerzálneho právneho nástupcu všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutých spoločností MARTINER a.s. a PIVOVAR A SLADOVŇA GEMER, a.s..
  (from: 06/25/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.2001 (not. záp. č. N 432/01, Nz 433/01).
  (from: 04/05/2002)
Zánik funkcie členov dozornej rady Zooullisa Minna, JUDr. Štefana Karšaya, Sigismundusa Willema Wolberta Lubsena, JUDr. Jána Mesiarika CSc., Karola Konárika (r.č. , Ing. Kataríny Malovej a Moniky Konárikovej dňom 22.4.2003. Zánik funkcie podpredsedu dozornej rady Karola Konárika (r.č. ). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.4.2004. Zánik funkcie člena predstavenstva Adriaana Berenda Rutgersa dňom 12.1.2004. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 12.1.2004.
  (from: 03/05/2004)
Rozhodnutie spoločnosti BRAU UNION AG jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2009 o zlúčení spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10074/N so spoločnosťou Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o. so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35 765 917 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22851/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 11.09.2009 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 102/2009, Nz 30847/2009, NCRls 31315/2009 sa obchodná spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10074/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o. so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35 765 917 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22851/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, t.j. ku dňu 01.10.2009.
  (from: 10/01/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o.
Novozámocká 2
Hurbanovo 947 01
  (from: 10/01/2009)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person