Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  202/L

Business name: 
GRAPY spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 11/02/1998 until: 11/23/2021)
G R A P Y spol. s r.o.
  (from: 11/08/1991 until: 11/01/1998)
Registered seat: 
Priemyselná 571
Námestovo 029 01
  (from: 11/08/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
30 224 055
  (from: 11/08/1991)
Date of entry: 
11/08/1991
  (from: 11/08/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/08/1991)
Objects of the company: 
Výskum, vývoj, výroba, servis, údržba, nákup, predaj vecí z oblasti strojárenskej a elektrotechnickej výroby ako hnuteľných, tak aj nehnuteľných, pokiaľ sa k takejto činnosti nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Vývoj a zavádzanie nových technológií predovšetkým v oblasti elektrotechnickej a strojárenskej výroby
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti v rámci predmetu podnikania
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Obchodná činnosť v oblasti potravinárskych a priemyselných tovarov, u ktorých sa k takejto činnosti nevyžaduje osobitné povolenie
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Prevádzanie všetkých činností súvisiacich s predmetom podnikania vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ sa k tomu nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
vývoj, výroba, montáž, inštalácia, servis a opravy elektr. strojov a prístrojov, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, kancel. a reprodukčnej elektroniky, elektrických častí ústr. vykurovania a vetrania
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
výroba a rozvod elektriny
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
hotely a motely bez možnosti stravovania do triedy **
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
turistické nocľahárne a chaty do triedy ***
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
služby polygrafického priemyslu
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
reklamné činnosti
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
reklamné činnosti
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
fotografické služby
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
zberňa textilného tovaru a odevov
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
kovovýroba
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Marián Dutko
Severná 155/6
Námestovo
Slovak Republic
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Milan Janoťák
8
Zákamenné
Slovak Republic
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Milan Janoťák
8
Zákamenné
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Ing. Štefan Pavelka
Tyršova 2/1524
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Štefan Pavelka
Tyršova 2/1524
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Ing. Miroslav Pindiak
Slnečná 162/19
Námestovo
Slovak Republic
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Miroslav Pindiak
Slnečná 162/19
Námestovo
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Peter Šutek
Ľ.Štúra 751/16
Námestovo
Slovak Republic
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Peter Šutek
Ľ.Štúra 751/16
Námestovo
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Ing. Jozef Bodlak
Benziwil 53/395
Emmenbrucke
Švajčiarska konfederácia
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Bodlak
Benziwil 53/395
Emmenbrucke
Švajčiarska konfederácia
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Bodlak
Amount of investment: 53 440 Sk Paid up: 53 440 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Milan Janoťák
Amount of investment: 20 040 Sk Paid up: 20 040 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Ing. Štefan Pavelka
Amount of investment: 20 040 Sk Paid up: 20 040 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Ing. Miroslav Pindiak
Amount of investment: 20 040 Sk Paid up: 20 040 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Peter Šutek
Amount of investment: 53 440 Sk Paid up: 53 440 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Ing. Jozef Bodlak
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Milan Janoťák
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Štefan Pavelka
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Miroslav Pindiak
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Peter Šutek
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Marián Dutko
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 11/02/1998 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 10/02/1992 until: 11/01/1998)
Ing. Milan Janoťák
8
Zákamenné
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Peter Šutek
Ľ.Štúra 751/16
Námestovo
  (from: 11/08/1991 until: 11/01/1998)
Ing. Jozef Bodlák
Emmenbrucke
Švajčiarska konfederácia
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 10/02/1992 until: 11/01/1998)
Spoločnosť zastupuje riaditeľ alebo zástupca riaditeľa. Za spoločnosť podpisujú všetci spoločníci alebo riaditeľ alebo jeho zástupca alebo prokurista s vyznačením "prokúra".
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
Capital: 
214 000 Sk
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
167 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 10/01/1992)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Miroslav Bachynec
156
Podbiel
  (from: 04/20/1999 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Ing. Ján Dutka
Golianova 32
Trnava 917 01
  (from: 11/02/1998 until: 04/19/1999)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 11/02/1998 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2O.9.l99l podľa § lO6n zák.č. lO3/9O Zb., ktorým sa mení a dopľňa HZ.
  (from: 11/08/1991 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.8.l992 bol schválený Dodatok č. l, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 729
  (from: 10/02/1992 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.7. 1998 schválilo zrušenie a vstup spoločnosti do likvidácie.
  (from: 11/02/1998 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person