Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  60043/B

Business name: 
BAUTING s. r. o.
  (from: 08/26/2009 until: 07/11/2011)
Registered seat: 
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 10/17/2009 until: 07/11/2011)
Identification number (IČO): 
44 925 760
  (from: 08/26/2009)
Date of entry: 
08/26/2009
  (from: 08/26/2009)
Person dissolved from: 
30.6.2011
  (from: 07/12/2011)
Date of deletion: 
07/12/2011
  (from: 07/12/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/12/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/26/2009)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/26/2009 until: 07/11/2011)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2011. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1270/2011, Nz 24291/2011, NCRls 24909/2011 zo dňa 30.06.2011 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou BAUTING s. r. o., so sídlom Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, IČO: 44 925 760 a nástupníckou spoločnosťou Asemid Light s. r. o., so sídlom Zlatovská 29, 911 05 Trenčín, IČO: 35 865 199, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti BAUTING s. r. o. Obchodná spoločnosť BAUTING s. r. o., so sídlom Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, IČO: 44 925 760, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 60043/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 07/12/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/12/2011)
Legal successor: 
Asemid Light s. r. o.
Zlatovská 29
Trenčín 911 05
  (from: 07/12/2011)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person