Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  168/R

Business name: 
MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
  (from: 06/17/1994)
Registered seat: 
Ľ. Podjavorinskej 16
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 11/07/2017)
Identification number (IČO): 
34 103 236
  (from: 06/17/1994)
Date of entry: 
06/17/1994
  (from: 06/17/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/17/1994)
Objects of the company: 
výroba plastikových častí vonkajších zrkadiel automobilov a ich pokrývanie náterom
  (from: 01/29/2002)
zostavovanie vonkajších zrkadiel automobilov
  (from: 06/17/1994)
obchodná činnosť -(nákup a predaj)- v rámci voľnej živnosti
  (from: 06/17/1994)
výroba štandardných okenných systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/11/2006)
zapúzdrovanie skla do plastu a gumy a spájanie plastov so sklom
  (from: 12/23/2005)
výroba zváracích a montážnych liniek pre automobilový priemysel
  (from: 03/14/2006)
výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
  (from: 03/29/2011)
výroba ukazovateľov smeru jazdy
  (from: 02/01/2013)
Partners: 
MAGNA Automotive Holding (Germany) GmbH
Kurfürst-Eppstein-Ring 11
Sailauf 638 77
Other identification number : HRB 7119
  (from: 02/26/2021)
Magna International Investments S.A.
Rue du Fort Bourbon 15
Luxemburg 1249
Grand Duchy of Luxembourg
Other identification number : B98861
  (from: 02/26/2021)
Contribution of each member: 
MAGNA Automotive Holding (Germany) GmbH
Amount of investment: 920 136 EUR Paid up: 920 136 EUR
  (from: 02/26/2021)
Magna International Investments S.A.
Amount of investment: 9 295 EUR Paid up: 9 295 EUR
  (from: 02/26/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/01/1996)
David Crespy
Kaiser-Sigmund-Strasse 26
Frankfurt am Main 603 20
Nemecká spolková republika
From: 08/16/2019
  (from: 02/26/2021)
Ludvík Belény
Schloßberg 2
Aschaffenburg 637 39
Nemecká spolková republika
From: 02/06/2020
  (from: 02/26/2021)
Juraj Uharček
residence in the Slovak Republic :
Zámoyského 525/10C
Štitáre 951 01
From: 06/01/2021
  (from: 07/27/2021)
Željko Bobinac
Tuttlinger str. 34
Stuttgart 706 19
Nemecká spolková republika
From: 08/01/2023
  (from: 10/13/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 04/28/2020)
Procuration: 
Ing. Adriana Blašková
Kálnica 44
Kálnica 916 37
From: 12/01/2022
  (from: 12/01/2022)
Róbert Kršák
Dubčekova 2899/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 12/14/2021
  (from: 05/20/2022)
Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť vždy spoločne s ďalším prokuristom.
  (from: 04/28/2020)
Branch of the enterprise: 
 
 
Capital: 
929 431 EUR Paid up: 929 431 EUR
  (from: 08/26/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou - notárskou zápisnicou č. N 133/94, NZ 132/94 dňa 13.5.1994 podľa § 24, §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 979
  (from: 06/17/1994)
Dodatok č. 1 k zakladateľkej listine, spísaný formou notárskej zápisnice č. N 134/94, Nz 121/94 dňa 15.11.1994. Stary spis: S.r.o. 979
  (from: 11/30/1994)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 28.07.1995. Stary spis: S.r.o. 979
  (from: 11/20/1995)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/98, NZ 19/98 zo dňa 04.02.1998) schválilo prevod časti obchodného podielu (zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.02.1998).
  (from: 04/29/1998)
Zmena a dodatok zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 217/98, Nz 212/98, zo dňa 17.7.1998.
  (from: 09/04/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 277/01, Nz 272/01 zo dňa 29.6.2001.
  (from: 01/29/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o rozdelení a prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.2003. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 19.12.2003.
  (from: 04/23/2004)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Dňa 31.08.2015 uzatvorila spoločnosť MAGNA SLOVTECA, s.r.o., so sídlom Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 34 103 236, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 168/R, ako predávajúci a spoločnosť ANTOLIN TRNAVA, s.r.o. so sídlom Tallerova 10, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 48 169 668, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 104095/B, ako kupujúci, Zmluvu o predaji časti podniku podľa ustanovení § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Predmetom Zmluvy o predaji časti podniku je organizačná zložka spoločnosti MAGNA SLOVTECA, s.r.o., zaregistrovaná ako MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava, so sídlom Trstínska cesta 8, 917 58 Trnava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Po, vložka č.: 10128/T.
  (from: 09/10/2015)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person