Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1501/V

Business name: 
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
  (from: 09/03/2009)
Registered seat: 
ul. Špitálska 2
Michalovce 071 01
  (from: 09/03/2009)
Identification number (IČO): 
44 927 380
  (from: 09/03/2009)
Date of entry: 
09/03/2009
  (from: 09/03/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/2009)
Objects of the company: 
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 09/03/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/03/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/03/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/03/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/03/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/03/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/03/2009)
počítačové služby
  (from: 09/03/2009)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/03/2009)
finančný leasing
  (from: 09/03/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/03/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 09/03/2009)
vedenie účtovníctva, vrátane personálnej a mzdovej agendy
  (from: 09/03/2009)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/03/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/03/2009)
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: všeobecná nemocnica v rozsahu: ústavná zdravotná starostlivosť v odbornom zameraní: vnútorné lekárstvo, JIS vo vnútornom lekárstve, infektológia, JIS v infektológii, pediatria, JIS v pediatrii, chirurgia, JIS v chirurgii, ortopédia, urológia, JIS v urológii, anesteziológia a intenzívna medicína, otorinolaryngológia, gynekológia a pôrodníctvo, dermatovenerológia, klinická onkológia, rádioterapia, JIS v klinickej onkológii a rádioterapii, úrazová chirurgia, JIS v úrazovej chirurgii, neonatológia, perinatológia, JIS v neonatológii, geriatria, dlhodobo chorých, ošetrovateľstvo, oftalmológia, neurológia, JIS v neurológii, pneumológia a ftizeológia, centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia, endoskopické pracovisko; ambulancie v odbornom zameraní: vnútorné lekárstvo, infektológia, pediatria, neonatológia a perinatológia, pediatrická nefrológia, chirurgia, ortopédia, urológia, anesteziológia a intenzívna medicína, úrazová chirurgia, otorinolaryngológia, audiometria, foniatria, oftalmológia, gynekológia a pôrodníctvo /plánované rodičstvo, riziková gravidita/, dermatovenerológia, klinická onkológia, radiačná onkológia, onkológia v chirurgii, onkológia v gynekológii,algeziológia, reumatológia, kardiológia, cievna chirurgia, klinická psychológia, klinická logopédia, pediatrická gastroenterológia, pediatrická kardiológia, hematológia a transfuziológia, všeobecné lekárstvo, geriatria, endoskopická gastroenterológia, chemoterapia nádorov, neurológia /poradňa CNS, poradňa vertebrogénna/, pediatrická neurológia, pneumológia a ftizeológia, gastroenterológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, nefrológia; samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbornom zameraní: rádiológia, klinická biochémia, patológia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, radiačná onkológia, centrálna sterilizácia, liečebná výživa a stravovanie, klinická farmakológia, nukleárna medicína; agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v odbornom zameraní: ošetrovateľstvo; zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní: ortopédia, urológia, chirurgia, otorinolaryngológia, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia
  (from: 07/24/2010)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
  (from: 07/24/2010)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 10/21/2017)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 10/21/2017)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/21/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 10/21/2021)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/21/2021)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/21/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/03/2009)
Ing. Marián Haviernik - člen
Školská 737/11A
Slovenský Grob 900 26
From: 01/24/2018
  (from: 02/06/2018)
MUDr. Igor Pramuk , MPH - člen
Kuzmányho 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/09/2018)
Ing. Tomáš Valaška - podpredseda
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
From: 01/20/2020
  (from: 02/01/2020)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH - Chairman of the Board of Directors
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
From: 04/01/2021
  (from: 04/01/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti, pričom právne úkony zaväzujúce spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia, z ktorých jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 04/12/2012)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/30/2011)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
  (from: 09/03/2009)
Stockholder: 
Svet zdravia, a.s
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 04/01/2021)
Supervisory board: 
MUDr. František Farkaš
Tolstého 8
Michalovce 071 01
From: 12/10/2012
  (from: 01/05/2013)
MUDr. Margita Linková
Užhorodská 25
Michalovce 071 01
From: 05/30/2014
  (from: 07/03/2014)
MUDr. Štefan Kvak
Kamenárska 44
Michalovce 071 01
From: 05/30/2014
  (from: 07/03/2014)
MUDr. Jozef Roško
Brezová 1562/31
Michalovce 071 01
From: 05/30/2014
  (from: 07/03/2014)
MUDr. Róbert Hill , PhD.
Štefánikova 68
Nitra 949 01
From: 09/16/2015
  (from: 11/24/2015)
MUDr. Darina Tomková
Lastomír 346
Lastomír 072 37
From: 01/01/2016
  (from: 02/06/2016)
Ing. Ľubomír Tóda , ACCA
Nábrežná 1578/20
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 05/11/2017
  (from: 06/20/2017)
Mgr. Ján Janovčík
Bernolákova 3
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 02/01/2018
  (from: 03/09/2018)
MUDr. Maroš Eľko
Farská 82/9
Michalovce 071 01
From: 12/12/2019
  (from: 12/31/2019)
MUDr. Ján Černák
Štefánikova 1522/17
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 12/12/2019
  (from: 12/31/2019)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person