Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  249/P

Business name: 
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
  (from: 06/02/2006)
Registered seat: 
Volgogradská 88
Prešov 080 01
  (from: 12/14/1995)
Identification number (IČO): 
31 718 523
  (from: 12/14/1995)
Date of entry: 
12/14/1995
  (from: 12/14/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/14/1995)
Objects of the company: 
správa bytového fondu a nebytových priesto- rov a základné služby spojené s prenájmom
  (from: 12/14/1995)
opravy, údržba, rekonštrukcia, modernizácia a nová výstavba inžinierskych sietí a objektov komplexnej bytovej výstavby
  (from: 12/14/1995)
projektovanie, opravy, údržba, rekonštruk- cia a modernizácia technologických zariadení a tepelných zdrojov
  (from: 02/21/1996)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 02/21/1996)
revízie a skúšky NTL, STL plynovodov a prípojok podľa STN 38 6413, priemyselných plynovodov a odberných plynových zariadení v budovách podľa STN 38 6420 a STN 38 6441 na zemný plyn
  (from: 10/03/1996)
revízie a skúšky výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m do menovitej rýchlosti zdvihu 0,71 m/sek vrátane
  (from: 10/03/1996)
revízie elektrických zariadení silových do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 10/03/1996)
revízie zdvíhadiel, pojazdných zdvíhadiel a žeriavov s nosnosťou nad 5 000 kg
  (from: 10/03/1996)
opravy a rekonštrukcie pásových horúcovodných kotlov 3. triedy v rozsahu rúrkových častí kotlov 3. triedy z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí triedy 11 a 12 do max. konštrukčného pretlaku 1,6 MP a do teploty 200 stupňov celzia
  (from: 10/03/1996)
revízie a skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových nádob stabilných
  (from: 10/03/1996)
opravy a montáž vodomerov na studenú a teplú vodu, indukčných a mechanických meračov tepla, detektorov spáliteľných plynov a pár v zmysle STN 070703
  (from: 10/03/1996)
cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava
  (from: 10/03/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 05/28/2001)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 05/28/2001)
výroba strojných zariadení a súčastí (okrem elektro častí)
  (from: 05/28/2001)
predaj strojných zariadení a súčastí
  (from: 05/28/2001)
obchodná činnosť v stavebníctve
  (from: 05/28/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/28/2001)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 05/28/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/28/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/28/2001)
sekretárske služby a kopírovacie práce
  (from: 05/28/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/28/2001)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
  (from: 10/24/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/24/2014)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/24/2014)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 06/06/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/14/1995)
Ing. Natália Banduričová - predseda predstavenstva
Dlhý rad 18
Bardejov 085 01
From: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015)
PhDr. Marcela Antolová - podpredseda predstavenstva
Exnárova 26
Prešov 080 01
From: 07/27/2019
  (from: 08/16/2019)
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková , PhD. MPH - člen predstavenstva
Moyzesova 23
Prešov 080 01
From: 07/27/2019
  (from: 08/16/2019)
JUDr. Naďa Hartmann - Member of the Board of Directors
Bernolákova 147/35
Levice 934 01
From: 12/01/2020
  (from: 12/16/2020)
Ing. Michal Pasák - člen predstavenstva
Borová 598
Příbram 261 01
Česká republika
From: 03/01/2020
  (from: 03/25/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z konajúcich musí byť vždy predseda predstavenstva.
  (from: 07/04/2019)
Capital: 
3 050 459,71 EUR Paid up: 3 050 459,71 EUR
  (from: 01/27/2010)
Shares: 
Number of shares: 91909
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 01/27/2010)
Supervisory board: 
PhDr. Jozef Čupa
Mukačevská 11
Prešov 080 01
From: 05/18/2019
  (from: 07/04/2019)
Zuzana Tkáčová
Alexandra Matušku 1
Prešov 080 01
From: 11/21/2020
  (from: 01/13/2021)
Mgr. Kamil Čermák
Rohanské nábřeží 657/7
Praha 8 - Karlín 186 00
Česká republika
From: 02/14/2019
  (from: 03/02/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.11.1995 podľa § 172 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 695
  (from: 12/14/1995)
Zmena stanov schválená VZ dňa 23.4.1996. Stary spis: Sa 695
  (from: 10/03/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 20.6.2000.
  (from: 05/28/2001)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 6.11.2002.
  (from: 03/20/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SPRAVBYTKOMFORT - Správa bytov, s. r. o.
Volgogradská 88
Prešov 080 01
  (from: 09/01/2014)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person