Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  249/P

Business name: 
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
  (from: 06/02/2006)
SPRAVBYT a.s. Prešov
  (from: 12/14/1995 until: 06/01/2006)
Registered seat: 
Volgogradská 88
Prešov 080 01
  (from: 12/14/1995)
Identification number (IČO): 
31 718 523
  (from: 12/14/1995)
Date of entry: 
12/14/1995
  (from: 12/14/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/14/1995)
Objects of the company: 
správa bytového fondu a nebytových priesto- rov a základné služby spojené s prenájmom
  (from: 12/14/1995)
opravy, údržba, rekonštrukcia, modernizácia a nová výstavba inžinierskych sietí a objektov komplexnej bytovej výstavby
  (from: 12/14/1995)
projektovanie, opravy, údržba, rekonštruk- cia a modernizácia technologických zariadení a tepelných zdrojov
  (from: 02/21/1996)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 02/21/1996)
revízie a skúšky NTL, STL plynovodov a prípojok podľa STN 38 6413, priemyselných plynovodov a odberných plynových zariadení v budovách podľa STN 38 6420 a STN 38 6441 na zemný plyn
  (from: 10/03/1996)
revízie a skúšky výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m do menovitej rýchlosti zdvihu 0,71 m/sek vrátane
  (from: 10/03/1996)
revízie elektrických zariadení silových do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 10/03/1996)
revízie zdvíhadiel, pojazdných zdvíhadiel a žeriavov s nosnosťou nad 5 000 kg
  (from: 10/03/1996)
opravy a rekonštrukcie pásových horúcovodných kotlov 3. triedy v rozsahu rúrkových častí kotlov 3. triedy z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí triedy 11 a 12 do max. konštrukčného pretlaku 1,6 MP a do teploty 200 stupňov celzia
  (from: 10/03/1996)
revízie a skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových nádob stabilných
  (from: 10/03/1996)
opravy a montáž vodomerov na studenú a teplú vodu, indukčných a mechanických meračov tepla, detektorov spáliteľných plynov a pár v zmysle STN 070703
  (from: 10/03/1996)
cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava
  (from: 10/03/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 05/28/2001)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 05/28/2001)
výroba strojných zariadení a súčastí (okrem elektro častí)
  (from: 05/28/2001)
predaj strojných zariadení a súčastí
  (from: 05/28/2001)
obchodná činnosť v stavebníctve
  (from: 05/28/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/28/2001)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 05/28/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/28/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/28/2001)
sekretárske služby a kopírovacie práce
  (from: 05/28/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/28/2001)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
  (from: 10/24/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/24/2014)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/24/2014)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 06/06/2015)
projektovanie, opravy, údržba,rekonštrukcia a modelizácia technologických zariadení te- pelných zdrojov
  (from: 12/14/1995 until: 02/20/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/14/1995)
Ing. Natália Banduričová - predseda predstavenstva
Dlhý rad 18
Bardejov 085 01
From: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015)
PhDr. Marcela Antolová - podpredseda predstavenstva
Exnárova 26
Prešov 080 01
From: 07/27/2019
  (from: 08/16/2019)
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková , PhD. MPH - člen predstavenstva
Moyzesova 23
Prešov 080 01
From: 07/27/2019
  (from: 08/16/2019)
JUDr. Naďa Hartmann - Member of the Board of Directors
Bernolákova 147/35
Levice 934 01
From: 12/01/2020
  (from: 12/16/2020)
Ing. Ján Balún - člen
Kalinčiakova 8
Ľubotice 080 06
From: 05/03/2006
  (from: 11/20/2008 until: 01/02/2012)
Ing. Ján Balún - člen
Kalinčiakova 8
Ľubotice 080 06
From: 05/03/2006 Until: 12/07/2011
  (from: 01/03/2012 until: 01/02/2012)
Ing. Ján Balún - člen
Prostejovská 32
Prešov 080 01
From: 06/17/2003
  (from: 06/21/2004 until: 06/01/2006)
Ing. Ján Balún - člen
Prostejovská 32
Prešov 080 01
From: 06/17/2003 Until: 05/03/2006
  (from: 06/02/2006 until: 06/01/2006)
Ing. Ján Balún - člen
Prostějovská 32
Prešov 080 01
From: 05/03/2006
  (from: 11/30/2007 until: 11/19/2008)
Ing. Ján Balún - podpredseda
Prostějovská 32
Prešov 080 01
From: 05/03/2006
  (from: 06/02/2006 until: 11/29/2007)
Ing. Natália Banduričová - predseda
Dlhý rad 18
Bardejov 085 01
From: 10/01/2008
  (from: 11/21/2008 until: 06/05/2015)
Ing. Natália Banduričová - predseda
Dlhý rad 18
Bardejov 085 01
From: 10/01/2008 Until: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 06/05/2015)
Šimon Blichar - člen
Poľná 14
Nižná Šebastová
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2004)
Šimon Blichar - člen
Poľná 14
Nižná Šebastová
Until: 06/17/2003
  (from: 06/21/2004 until: 06/20/2004)
Ing. Manfred Blöch , MBA - člen
Abelegasse 28/5
Wien A-1160
Rakúska republika
From: 05/29/2008
  (from: 11/20/2008 until: 06/05/2015)
Ing. Manfred Blöch , MBA - člen
Abelegasse 28/5
Wien A-1160
Rakúska republika
From: 05/29/2008 Until: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 06/05/2015)
Ing. Manfred Blöch , MBA - člen predstavenstva
Abelegasse 28/5
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 05/17/2017
  (from: 05/31/2017 until: 12/07/2018)
Ing. Manfred Blöch , MBA - člen predstavenstva
Abelegasse 28/5
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 05/17/2017 Until: 11/27/2018
  (from: 12/08/2018 until: 12/07/2018)
Mag. Kurt Caspari
Siedlung Neugebäude, Weg 6/147
Wien A - 1110
Rakúsko
From: 03/02/2005
  (from: 04/08/2005 until: 11/19/2008)
Mag. Kurt Caspari
Siedlung Neugebäude, Weg 6/147
Wien A - 1110
Rakúsko
From: 03/02/2005 Until: 05/29/2008
  (from: 11/20/2008 until: 11/19/2008)
Ing. Marián Eliáš - podpredseda
Švábska 35
Prešov
  (from: 12/14/1995 until: 05/27/2001)
Mgr. Peter Haas - podpredseda predstavenstva
Sibírska 18
Prešov 080 01
From: 12/08/2011
  (from: 01/03/2012 until: 12/18/2012)
Mgr. Peter Haas - podpredseda predstavenstva
Sibírska 18
Prešov 080 01
From: 12/08/2011 Until: 12/07/2012
  (from: 12/19/2012 until: 12/18/2012)
Ing. Juraj Hreha - člen predstavenstva
Jiráskova 24A
Prešov 080 01
From: 12/08/2011
  (from: 01/03/2012 until: 06/05/2015)
Ing. Juraj Hreha - člen predstavenstva
Jiráskova 24A
Prešov 080 01
From: 12/08/2011 Until: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 06/05/2015)
Eva Hýsková Hánová - člen
Kamelova 3260/1
Praha 10 106 00
Česká republika
From: 11/28/2018
  (from: 12/08/2018 until: 07/03/2019)
Eva Hýsková Hánová - člen
Kamelova 3260/1
Praha 10 106 00
Česká republika
From: 11/28/2018 Until: 05/17/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Radoslav Jakab - člen predstavenstva
Špitálska 2181/57
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 05/18/2019
  (from: 07/04/2019 until: 03/24/2020)
Ing. Radoslav Jakab - člen predstavenstva
Špitálska 2181/57
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 05/18/2019 Until: 02/29/2020
  (from: 03/25/2020 until: 03/24/2020)
Dr. Martina Jochmann - člen predstavenstva
Pokornygasse 6
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 05/30/2017)
Dr. Martina Jochmann - člen predstavenstva
Pokornygasse 6
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 05/21/2015 Until: 05/17/2017
  (from: 05/31/2017 until: 05/30/2017)
Ing. Stanislav Kahanec - podpredseda predstavenstva
Jurkovičova 12
Prešov 080 01
From: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 08/15/2019)
Ing. Stanislav Kahanec - podpredseda predstavenstva
Jurkovičova 12
Prešov 080 01
From: 05/21/2015 Until: 07/26/2019
  (from: 08/16/2019 until: 08/15/2019)
Ing. Emil Liba - člen
Royova 1
Prešov
  (from: 12/14/1995 until: 05/27/2001)
Ing. Emil Liba - člen
Royova 1
Prešov
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2004)
Ing. Emil Liba - člen
Royova 1
Prešov 080 05
From: 12/14/1995
  (from: 06/21/2004 until: 04/07/2005)
Ing. Emil Liba - člen
Royova 1
Prešov 080 05
From: 12/14/1995 Until: 03/02/2005
  (from: 04/08/2005 until: 04/07/2005)
MUDr. Miroslav Lukáč - člen
Na Rúrkach 50
Prešov
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2004)
MUDr. Miroslav Lukáč - člen
Na Rúrkach 50
Prešov 080 01
From: 12/20/1999
  (from: 06/21/2004 until: 11/29/2007)
MUDr. Miroslav Lukáč - podpredseda
Na Rúrkach 50
Prešov 080 01
From: 12/20/1999
  (from: 11/30/2007 until: 01/02/2012)
MUDr. Miroslav Lukáč - podpredseda
Na Rúrkach 50
Prešov 080 01
From: 12/20/1999 Until: 12/07/2011
  (from: 01/03/2012 until: 01/02/2012)
MUDr. Miroslav Lukáč - podpredseda predstavenstva
Wolkerova 2
Prešov 080 01
From: 12/08/2012
  (from: 12/19/2012 until: 06/05/2015)
MUDr. Miroslav Lukáč - podpredseda predstavenstva
Wolkerova 2
Prešov 080 01
From: 12/08/2012 Until: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 06/05/2015)
Dipl. Ing. Paul Minarik
Schrickgasse 2/12
Viedeň 1220
Rakúsko
From: 03/02/2005
  (from: 04/08/2005 until: 06/05/2015)
Dipl. Ing. Paul Minarik
Schrickgasse 2/12
Viedeň 1220
Rakúsko
From: 03/02/2005 Until: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 06/05/2015)
Dipl. Ing. Paul Minárik - člen predstavenstva
Schrickgasse 2/12
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 07/03/2019)
Dipl. Ing. Paul Minárik - člen predstavenstva
Schrickgasse 2/12
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 05/21/2015 Until: 05/17/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Doc. Ing. Peter Skok , CSc. - člen
Švábska 35
Prešov
  (from: 12/14/1995 until: 05/27/2001)
Doc. Ing. Peter Skok , CSc. - podpredseda
Švábska 35
Prešov
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2004)
Doc. Ing. Peter Skok , CSc. - podpredseda
Švábska 35
Prešov 080 05
From: 12/20/1999
  (from: 06/21/2004 until: 04/07/2005)
Doc. Ing. Peter Skok , CSc. - podpredseda
Švábska 35
Prešov 080 05
From: 12/20/1999 Until: 03/02/2005
  (from: 04/08/2005 until: 04/07/2005)
Mgr. Eduard Stahovec - člen
M. Nešpora 63
Prešov
  (from: 12/14/1995 until: 05/27/2001)
Ing. Štefan Szidor - člen predstavenstva
Federátov 12
Prešov 080 01
From: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 08/15/2019)
Ing. Štefan Szidor - člen predstavenstva
Federátov 12
Prešov 080 01
From: 05/21/2015 Until: 07/26/2019
  (from: 08/16/2019 until: 08/15/2019)
Ing. arch. Viliam Valovič - predseda
Sabinovská 24
Prešov
  (from: 12/14/1995 until: 06/20/2004)
Ing. arch. Viliam Valovič - predseda
Sabinovská 24
Prešov 080 01
From: 12/14/1995
  (from: 06/21/2004 until: 11/20/2008)
Ing. arch. Viliam Valovič - predseda
Sabinovská 24
Prešov 080 01
From: 12/14/1995 Until: 09/30/2008
  (from: 11/21/2008 until: 11/20/2008)
Ing. Michal Pasák - člen predstavenstva
Borová 598
Příbram 261 01
Česká republika
From: 03/01/2020
  (from: 03/25/2020)
Ing. Petr Sedlák - člen predstavenstva
Ejpovická 121
Kyšice 330 01
Česká republika
From: 05/18/2019
  (from: 07/04/2019 until: 03/24/2020)
Ing. Petr Sedlák - člen predstavenstva
Ejpovická 121
Kyšice 330 01
Česká republika
From: 05/18/2019 Until: 02/29/2020
  (from: 03/25/2020 until: 03/24/2020)
Ing. Matej Šanta - člen predstavenstva
Javorová 1858/41
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 03/01/2020 Until: 11/30/2020
  (from: 12/16/2020 until: 12/15/2020)
Ing. Matej Šanta - člen predstavenstva
Javorová 1858/41
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 03/01/2020
  (from: 03/25/2020 until: 12/15/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z konajúcich musí byť vždy predseda predstavenstva.
  (from: 07/04/2019)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z konajúcich musí byť vždy predseda predstavenstva.
  (from: 06/02/2006 until: 07/03/2019)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje vždy predseda v jeho neprítomnosti podpredseda spoločne s ďalším členom predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/14/1995 until: 06/01/2006)
Capital: 
3 050 459,71 EUR Paid up: 3 050 459,71 EUR
  (from: 01/27/2010)
91 909 000 Sk Paid up: 91 909 000 Sk
  (from: 06/02/2006 until: 01/26/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/30/2004 until: 06/01/2006)
Shares: 
Number of shares: 91909
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 01/27/2010)
Number of shares: 91909
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 06/02/2006 until: 01/26/2010)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 12/30/2004 until: 06/01/2006)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 03/20/2003 until: 12/29/2004)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/28/2001 until: 03/19/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/14/1995 until: 05/27/2001)
Supervisory board: 
PhDr. Jozef Čupa
Mukačevská 11
Prešov 080 01
From: 05/18/2019
  (from: 07/04/2019)
Zuzana Tkáčová
Alexandra Matušku 1
Prešov 080 01
From: 11/21/2020
  (from: 01/13/2021)
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková , PhD. MPH
Moyzesova 23
Prešov 080 01
From: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 08/15/2019)
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková , PhD. MPH
Moyzesova 23
Prešov 080 01
From: 05/21/2015 Until: 07/26/2019
  (from: 08/16/2019 until: 08/15/2019)
MUDr. Jozef Baláži
Prostějovská 28
Prešov 080 01
From: 08/10/2007
  (from: 11/30/2007 until: 01/02/2012)
MUDr. Jozef Baláži
Prostějovská 28
Prešov 080 01
From: 08/10/2007 Until: 12/07/2011
  (from: 01/03/2012 until: 01/02/2012)
Ing. Vlastimil Bartko - člen
Lomnická 22
Prešov
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2004)
Ing. Vlastimil Bartko - člen
Lomnická 22
Prešov
Until: 06/17/2003
  (from: 06/21/2004 until: 06/20/2004)
Ján Budzák
Švábska 28
Prešov 080 05
From: 06/01/2007
  (from: 11/29/2007 until: 06/05/2015)
Ján Budzák
Švábska 28
Prešov 080 05
From: 06/01/2007 Until: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 06/05/2015)
Ing. Ľubomír Hatala - predseda
Janouškova 11
Prešov 080 01
From: 06/17/2003
  (from: 06/21/2004 until: 06/01/2006)
Ing. Ľubomír Hatala - predseda
Janouškova 11
Prešov 080 01
From: 06/17/2003 Until: 05/03/2006
  (from: 06/02/2006 until: 06/01/2006)
Ing. Peter Jerge
Mirka Nešpora 24
Prešov
  (from: 12/14/1995 until: 05/27/2001)
Dr. Martina Jochman - predseda
Pokornygasse 6
Viedeň A - 1190
Rakúska republika
From: 06/01/2007
  (from: 11/29/2007 until: 06/05/2015)
Dr. Martina Jochman - predseda
Pokornygasse 6
Viedeň A - 1190
Rakúska republika
From: 06/01/2007 Until: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 06/05/2015)
Mag. Vanessa Krenek - člen
Karl-Heinz-Str. 67/12/6
Viedeň A-1230
Rakúska republika
From: 05/03/2006
  (from: 06/02/2006 until: 08/30/2006)
Mag. Vanessa Krenek - člen
Karl-Heinz-Str. 67/12/6
Viedeň A-1230
Rakúska republika
From: 05/03/2006 Until: 07/12/2006
  (from: 08/31/2006 until: 08/30/2006)
Mag. Vanessa Krenek - predseda
Karl-Heinz-Str. 67/12/6
Wien A-1230
Rakúska republika
From: 07/12/2006
  (from: 08/31/2006 until: 11/28/2007)
Mag. Vanessa Krenek - predseda
Karl-Heinz-Str. 67/12/6
Wien A-1230
Rakúska republika
From: 07/12/2006 Until: 05/31/2007
  (from: 11/29/2007 until: 11/28/2007)
Ing. Radko Lapoš
Kanašská 89/48
Fintice 082 16
From: 12/08/2011
  (from: 01/03/2012 until: 12/18/2012)
Ing. Radko Lapoš
Kanašská 89/48
Fintice 082 16
From: 12/08/2011 Until: 12/07/2012
  (from: 12/19/2012 until: 12/18/2012)
Ing. Bc. Dušan Macko
Volgogradská 4
Prešov 080 01
From: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 07/03/2019)
Ing. Bc. Dušan Macko
Volgogradská 4
Prešov 080 01
From: 05/21/2015 Until: 05/17/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
František Majirský - člen
Prostějovská 37
Prešov 080 01
From: 05/03/2006
  (from: 06/02/2006 until: 11/29/2007)
František Majirský - člen
Prostějovská 37
Prešov 080 01
From: 05/03/2006 Until: 08/09/2007
  (from: 11/30/2007 until: 11/29/2007)
Ing. arch. Peter Marcinko - predseda
Mukačevská 21
Prešov
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2004)
Ing. arch. Peter Marcinko - predseda
Mukačevská 21
Prešov
Until: 06/17/2003
  (from: 06/21/2004 until: 06/20/2004)
Dušan Pavlovič
90
Podhradík 080 06
From: 12/08/2012
  (from: 12/19/2012 until: 06/05/2015)
Dušan Pavlovič
90
Podhradík 080 06
From: 12/08/2012 Until: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 06/05/2015)
Helena Perková - člen
Prostějovská 44
Prešov
  (from: 02/21/1996 until: 05/27/2001)
Ing. Jozef Polačko
Orgovánova 16
Prešov
  (from: 12/14/1995 until: 05/27/2001)
Jozef Pribula - člen
Šrobárova 4
Prešov 080 01
From: 06/17/2003
  (from: 06/21/2004 until: 06/01/2006)
Jozef Pribula - člen
Šrobárova 4
Prešov 080 01
From: 06/17/2003 Until: 05/03/2006
  (from: 06/02/2006 until: 06/01/2006)
Ing. Miroslav Roguľa
Popradská 3
Prešov
  (from: 12/14/1995 until: 02/20/1996)
Ing. Roland Schuch
Vogtgasse 5/1/51
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/17/2018
  (from: 06/02/2018 until: 12/07/2018)
Ing. Roland Schuch
Vogtgasse 5/1/51
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/17/2018 Until: 11/27/2018
  (from: 12/08/2018 until: 12/07/2018)
Janka Slováková - člen
Tatranská 43
Prešov
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2004)
Janka Slováková - člen
Tatranská 43
Prešov 080 01
From: 12/20/1999
  (from: 06/21/2004 until: 11/28/2007)
Janka Slováková - člen
Tatranská 43
Prešov 080 01
From: 12/20/1999 Until: 05/31/2007
  (from: 11/29/2007 until: 11/28/2007)
Ing. Matej Šanta
Javorová 1858/41
Praha 8 – Kobylisy 182 00
Česká republika
From: 11/28/2018
  (from: 12/08/2018 until: 03/01/2019)
Ing. Matej Šanta
Javorová 1858/41
Praha 8 – Kobylisy 182 00
Česká republika
From: 11/28/2018 Until: 02/14/2019
  (from: 03/02/2019 until: 03/01/2019)
Ing. Mag. Jan Veitschegger - Predseda
Karl-Heinz Strasse 67/12/6
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 05/21/2015
  (from: 06/06/2015 until: 06/01/2018)
Ing. Mag. Jan Veitschegger - Predseda
Karl-Heinz Strasse 67/12/6
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 05/21/2015 Until: 05/17/2018
  (from: 06/02/2018 until: 06/01/2018)
Mgr. Pavol Neupauer
Sídlisko duklianskych hrdinov 16
Prešov 080 01
From: 07/27/2019 Until: 11/20/2020
  (from: 01/13/2021 until: 01/12/2021)
Mgr. Pavol Neupauer
Sídlisko duklianskych hrdinov 16
Prešov 080 01
From: 07/27/2019
  (from: 08/16/2019 until: 01/12/2021)
Mgr. Kamil Čermák
Rohanské nábřeží 657/7
Praha 8 - Karlín 186 00
Česká republika
From: 02/14/2019
  (from: 03/02/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.11.1995 podľa § 172 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 695
  (from: 12/14/1995)
Zmena stanov schválená VZ dňa 23.4.1996. Stary spis: Sa 695
  (from: 10/03/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 20.6.2000.
  (from: 05/28/2001)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 6.11.2002.
  (from: 03/20/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SPRAVBYTKOMFORT - Správa bytov, s. r. o.
Volgogradská 88
Prešov 080 01
  (from: 09/01/2014)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person