Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4/N

Business name: 
Free Danube spol. s r.o.
  (from: 01/14/1994 until: 03/19/2013)
Registered seat: 
ul. generála Klapku 49
Komárno 945 01
  (from: 12/05/2003 until: 03/19/2013)
Považská 8/6
Komárno 945 01
  (from: 01/14/1994 until: 12/04/2003)
Identification number (IČO): 
34 096 060
  (from: 01/14/1994)
Date of entry: 
01/14/1994
  (from: 01/14/1994)
Date of deletion: 
03/20/2013
  (from: 03/20/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/20/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/14/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /všetky druhy tovarov, pokiaľ sa vyžaduje zvláštne povolenie, len s takým povolením/
  (from: 01/14/1994 until: 03/19/2013)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/1996 until: 03/19/2013)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/26/1996 until: 03/19/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/26/1996 until: 03/19/2013)
kúpa, predaj, sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností
  (from: 02/26/1996 until: 03/19/2013)
výroba a ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 02/26/1996 until: 03/19/2013)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 02/26/1996 until: 03/19/2013)
Partners: 
Erik Bátora
Mederčská 28/11
Komárno
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 02/25/1996)
Dagmar Gaľanová
G.Klapku 64/6
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 02/26/1996 until: 08/20/1998)
Ing. Ivan Gallo
ul. generála Klapku 13/4
Komárno
Slovak Republic
  (from: 08/21/1998 until: 02/21/2005)
Ing. Ivan Gallo
Petöfiho 18/96
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 02/26/1996 until: 08/20/1998)
Ing. Ivan Gallo
Petöfiho 18/96
Komárno
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 02/25/1996)
János Járóka
Lajta út. 25
Győr 9024
Republic of Hungary
  (from: 02/22/2005 until: 03/19/2013)
Tibor Ákos Ösze
Városmajor 25
Mosonmagyaróvár
Maďarská republika
  (from: 01/14/1994 until: 02/25/1996)
Attila Ösze
Gorkij 66
Mosonmagyaróvár
Maďarská republika
  (from: 01/14/1994 until: 02/25/1996)
Contribution of each member: 
Erik Bátora
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 02/25/1996)
Ing. Ivan Gallo
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 02/25/1996)
Tibor Ákos Ösze
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 02/25/1996)
Attila Ösze
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 02/25/1996)
Ing. Ivan Gallo
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/26/1996 until: 08/20/1998)
Dagmar Gaľanová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/26/1996 until: 08/20/1998)
Ing. Ivan Gallo
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/21/1998 until: 02/21/2005)
János Járóka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/22/2005 until: 03/19/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/14/1994 until: 03/19/2013)
Ing. Ivan Gallo
Petöfiho 18/96
Komárno
  (from: 01/14/1994 until: 02/25/1996)
Ing. Ivan Gallo
Petöfiho 18/96
Komárno 945 01
  (from: 02/26/1996 until: 12/04/2003)
Ing. Ivan Gallo
ul. generála Klapku 13/4
Komárno
From: 01/14/1994
  (from: 12/05/2003 until: 02/21/2005)
Ing. Ivan Gallo
ul. generála Klapku 13/4
Komárno
From: 01/14/1994 Until: 01/28/2005
  (from: 02/22/2005 until: 02/21/2005)
János Járóka
Lajta út. 25
Győr 9024
Maďarská republika
From: 01/28/2005
  (from: 02/22/2005 until: 03/19/2013)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 02/22/2005 until: 03/19/2013)
Za spoločnosť koná konateľ Ing. Ivan Gallo, samostatne.
  (from: 01/14/1994 until: 02/21/2005)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/05/2003 until: 03/19/2013)
200 000 Sk
  (from: 08/21/1998 until: 12/04/2003)
100 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 08/20/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/130/2012-34 zo dňa 14.01.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2013 bola zrušená spoločnosť Free Danube spol. s r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 4/N sa v y m a z u j e dňa 20.03.2013 obchodná spoločnosť Free Danube spol. s r.o., so sídlom ul. generála Klapku 49, 945 01 Komárno, IČO: 34 096 060.
  (from: 03/20/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 3.12.1993 podľa § 56-71 a § 105 a nasl. zák. č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 7
  (from: 01/14/1994 until: 03/19/2013)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 01.12.1995. Dodatok zo dňa 01.12.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 7
  (from: 02/26/1996 until: 03/19/2013)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 05.05.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..
  (from: 08/21/1998 until: 03/19/2013)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 27.12.2002. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Komárno, Považská 8/6 na Komárno, ul. generála Klapku 49.
  (from: 12/05/2003 until: 03/19/2013)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person