Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  60230/B

Business name: 
Promedeus s.r.o.
  (from: 02/02/2023)
Registered seat: 
Kopčianska 80
Bratislava 851 01
  (from: 08/22/2012)
Identification number (IČO): 
44 919 450
  (from: 09/08/2009)
Date of entry: 
09/08/2009
  (from: 09/08/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/08/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
  (from: 09/08/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
  (from: 09/08/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
  (from: 09/08/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/10/2009)
Partners: 
Vendeavour Rose Garden a.s.
Maříkova 1899/1
Brno 621 00
Czech Republic
Other identification number : 27755029
  (from: 02/02/2023)
Contribution of each member: 
Vendeavour Rose Garden a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/02/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/02/2023)
Mgr. Viera Dobročáni
Fraňa Kráľa 483/56
Pezinok 902 01
From: 11/21/2022
  (from: 02/02/2023)
MUDr. Viktor Růžička
Vrbová 297/3
Chomoutov, Olomouc 783 35
Česká republika
From: 11/21/2022
  (from: 02/02/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením funkcie konateľa. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 03/09/2022)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/08/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.7.2009 a dodatku č.1 zo dňa 27.8.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  (from: 09/08/2009)
Súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto zo dňa 23.09.2009, právoplatný dňa 28.09.2009 s uvedením pracovných priestorov laboratória na výskum a vývoj technologických postupov pre analýzy biologických materiálov na Hrdličkovej l/A v Bratislave do prevádzky č. RÚVZ/51-13897/2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2009.
  (from: 11/10/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.07.2012.
  (from: 08/22/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 29.11.2013.
  (from: 01/08/2014)
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto zo dňa 23.01.2013, právoplatné dňa 01.02.2013, ktorým sa súhlasí s uvedením pracovných priestorov laboratórií výskumu a výrobnej činnosti diagnostických súprav ELIZA na Kopčianskej 80 v Bratislave do prevádzky č. PPL/353/2013.
  (from: 05/01/2014)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person