Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14290/B

Business name: 
GRAU s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/28/2005 until: 03/14/2008)
GRAU s.r.o.
  (from: 02/12/2001 until: 10/27/2005)
Marius Izolacia s.r.o.
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
Registered seat: 
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 10/28/2005 until: 03/14/2008)
Sibírska 55
Bratislava 831 02
  (from: 01/22/2005 until: 10/27/2005)
Galvaniho 2/a
Bratislava 821 04
  (from: 02/12/2001 until: 01/21/2005)
Fraňa Kráľa 15
Bratislava 811 05
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
Identification number (IČO): 
35 713 739
  (from: 04/03/1997)
Date of entry: 
04/03/1997
  (from: 04/03/1997)
Person dissolved from: 
11.3.2008
  (from: 03/15/2008)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu v zmysle § 68 ods. 3 písm. d) zastavením konkurzného konania voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.
  (from: 03/15/2008)
Date of deletion: 
03/15/2008
  (from: 03/15/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/15/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/03/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/03/1997 until: 03/14/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 04/03/1997 until: 03/14/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/03/1997 until: 03/14/2008)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/03/1997 until: 03/14/2008)
Partners: 
Lívia Balaďová
Štiavnická 6
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
DOMINGO GRAU, S.A., s identifikačným číslom A-08/639.643
l´Hospitalet de Llobregat, Travesia Industrial 9 a 13
Barcelona 089 07
Španielsko
  (from: 08/31/2001 until: 03/14/2008)
Jaime Grau Parera
Pseo Manuel Girona 82
Barcelona
Španielsko
  (from: 02/12/2001 until: 08/30/2001)
José Moix Franquesa
Ronda de San Antonio
Barcelona 080 00
Španielsko
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
Santiago Pardo Jimenez
Conrado de Trevito 35
Madrid 280 33
Španielsko
residence in the Slovak Republic :
Staré Grunty 3164/222
Bratislava
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
Jaime Grau Parera
Pseo Manuel Girona 82
Barcelona
Španielsko
  (from: 08/31/2001 until: 03/14/2008)
Contribution of each member: 
José Moix Franquesa
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 22 500 Sk
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
Lívia Balaďová
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 22 500 Sk
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
Santiago Pardo Jimenez
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
Jaime Grau Parera
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/12/2001 until: 08/30/2001)
Jaime Grau Parera
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 08/31/2001 until: 03/14/2008)
DOMINGO GRAU, S.A., s identifikačným číslom A-08/639.643
Amount of investment: 882 000 Sk Paid up: 882 000 Sk
  (from: 08/31/2001 until: 07/25/2005)
DOMINGO GRAU, S.A., s identifikačným číslom A-08/639.643
Amount of investment: 48 804 000 Sk Paid up: 48 804 000 Sk
  (from: 07/26/2005 until: 03/14/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/03/1997 until: 03/14/2008)
Silvia Plevová
83
Proč 082 14
  (from: 02/12/2001 until: 01/23/2002)
Jana Topinková
Cesta Vl. Clementisa 234/33
Prievidza
  (from: 01/24/2002 until: 01/21/2005)
Jana Topinková
Cesta Vl. Clementisa 234/33
Prievidza
Until: 01/31/2003
  (from: 01/22/2005 until: 01/21/2005)
Santiago Pardo Jimenez
Conrado de Trevito 35
Madrid 280 33
Španielsko
residence in the Slovak Republic :
Staré Grunty 3164/222
Bratislava
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
Jaime Grau Parera
Paseo Manuel Girona 82
Barcelona
Španielske kráľovstvo
From: 07/23/2003
  (from: 01/22/2005 until: 03/14/2008)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 01/22/2005 until: 03/14/2008)
Konateľ koná menom spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/03/1997 until: 01/21/2005)
Capital: 
48 902 000 Sk Paid up: 48 902 000 Sk
  (from: 07/26/2005 until: 03/14/2008)
980 000 Sk
  (from: 08/31/2001 until: 07/25/2005)
200 000 Sk
  (from: 02/12/2001 until: 08/30/2001)
110 000 Sk
  (from: 04/03/1997 until: 02/11/2001)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2005
  (from: 10/28/2005)
 Liquidators:
Jaime Grau Parera
Paseo Manuel Girona 82
Barcelona
Španielske kráľovstvo
From: 09/01/2005 Until: 03/15/2008
  (from: 10/28/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/28/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 6K/50/2007 zo dňa 18.02.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2008 súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi GRAU s.r.o. v likvidácii, Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 713 739, zapísaná v oddiely Sro, vložka č.14290/B pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť GRAU s.r.o. v likvidácii, Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 713 739, zapísaná v oddiely Sro, vložka č.14290/B sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 15.03.2008.
  (from: 03/15/2008)
Spoločenská zmluva zo dňa 12.3.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21299
  (from: 04/03/1997 until: 03/14/2008)
Zvýšenie základného imania schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.1.2001. Doplnok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.1.2001 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z. Prevod obchodných podielov, zmena obchodného mena a sídla schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.1.2001. Zmena mena z Marius Izolacia s.r.o.
  (from: 02/12/2001 until: 03/14/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka a dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 82/01 zo dňa 28.3.2001 spísanej notárskou kandidátkou JUDr. Zuzanou Prusákovou, osvedčujúce rozhodnutie spoločníka o prevode časti obchodného podielu.
  (from: 08/31/2001 until: 03/14/2008)
Notárska zápisnica č. N 351/01, Nz 345/01 zo dňa 29.11.2001.
  (from: 01/24/2002 until: 03/14/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 27.01.2005.
  (from: 07/26/2005 until: 03/14/2008)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person