Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1243/V

Business name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 04/30/2003)
Registered seat: 
Komenského 50
Košice 042 48
  (from: 04/30/2003)
Identification number (IČO): 
36 570 460
  (from: 04/30/2003)
Date of entry: 
05/01/2003
  (from: 04/30/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/2003)
Objects of the company: 
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody
  (from: 04/30/2003)
vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácii a ČOV, ako aj pre iné organizácie
  (from: 04/30/2003)
správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadových vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku
  (from: 04/30/2003)
vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržba základných prostriedkov
  (from: 04/30/2003)
vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a oprávarenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie. Vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje obhospodárovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požiadaviek Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou dodávateľských organizácií
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku. Vykonáva kontrolnú činnosť
  (from: 04/30/2003)
nákup a predaj vodárenskej technológie
  (from: 04/30/2003)
projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
  (from: 04/30/2003)
montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu
  (from: 04/30/2003)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 04/30/2003)
nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúl čistenie odpadových vôd spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd skladovanie kalu z úpravy vody odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje vodohospodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu
  (from: 04/30/2003)
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov
  (from: 04/30/2003)
opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (from: 10/30/2004)
opravy určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu
  (from: 10/30/2004)
výroba určených meradiel
  (from: 10/30/2004)
vykonávanie laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií
  (from: 10/30/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/27/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/27/2005)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/27/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby
  (from: 10/27/2005)
výkon činosti stavebného dozoru Pozemné stavby Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia
  (from: 10/27/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/27/2005)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 10/27/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2005)
verejné obstarávanie
  (from: 10/27/2005)
revízna a opravárenská služba chlórovacích a dávkovacích technologických zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
  (from: 10/27/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (from: 10/27/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/27/2005)
výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody
  (from: 06/27/2008)
overovanie určených meradiel - merače pretečeného množstva vody
  (from: 06/27/2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3., v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 05/21/2009)
osobná cestná doprava
  (from: 12/10/2015)
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu
  (from: 12/10/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2003)
Ing. Stanislav Hreha , PhD. - predseda
Kavečianska cesta 3852/60
Košice 040 01
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
Ing. Anita Gašparíková - člen
Dúbravská 3005/2A
Košice 040 15
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
MUDr. Boris Hanuščak - člen
Kutuzovova 27
Bardejov 085 01
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
Mgr. Elemér Jakab - člen
Veľké Raškovce 8
Veľké Raškovce 076 75
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
PhDr. Ing. Miloš Meričko - člen
Partizánska 2509/28
Humenné 066 01
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
Ing. Andrea Turčanová - podpredseda
Horárska 19A
Prešov 080 01
From: 05/07/2019
  (from: 05/21/2019)
Ing. István Zachariaš - člen
Záhradná 68
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/14/2019
  (from: 11/09/2019)
Ing. Gabriel Fedák , PhD. - člen
Drienovec 478
Drienovec 044 01
From: 04/01/2020
  (from: 07/23/2020)
Viliam Zahorčák - člen
Hollého 61
Michalovce 071 01
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Ing. Ján Ragan - člen
Námestie slobody 969/180
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Ing. Jozef Bobík - člen
Moyzesova 14
Michalovce
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
Ing. Jozef Bobík - člen
Moyzesova 14
Michalovce 071 01
From: 05/01/2003
  (from: 07/14/2006 until: 06/05/2007)
Ing. Jozef Bobík - člen
Moyzesova 14
Michalovce 071 01
From: 05/01/2003 Until: 04/05/2007
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2007)
Ing. Gabriel Fedák - člen
Drienovec 478
Drienovec 044 01
From: 04/01/2020
  (from: 05/14/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Anita Gašparíková - člen
Dúbravská 3005/2A
Košice 040 15
From: 05/07/2014
  (from: 06/11/2014 until: 05/20/2019)
Ing. Anita Gašparíková - člen
Dúbravská 3005/2A
Košice 040 15
From: 05/07/2014 Until: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019 until: 05/20/2019)
Ing. Anita Gašparíková - člen
Leningradská 8
Michalovce 071 01
From: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 05/20/2009)
Ing. Anita Gašparíková - člen
Železiarenská 28
Košice 040 15
From: 06/02/2006
  (from: 05/21/2009 until: 07/06/2010)
Ing. Anita Gašparíková - člen
Železiarenská 28
Košice 040 15
From: 06/02/2006 Until: 06/02/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Ing. Anita Gašparíková - člen
Železiarenská 28
Košice 040 15
From: 06/03/2010
  (from: 07/07/2010 until: 06/10/2014)
Ing. Anita Gašparíková - člen
Železiarenská 28
Košice 040 15
From: 06/03/2010 Until: 05/06/2014
  (from: 06/11/2014 until: 06/10/2014)
JUDr. Pavel Hagyari - člen predstavenstva
Hlavná 59
Prešov 080 01
From: 06/29/2011
  (from: 08/31/2011 until: 02/25/2015)
JUDr. Pavel Hagyari - člen predstavenstva
Hlavná 59
Prešov 080 01
From: 06/29/2011 Until: 01/30/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
JUDr. Pavol Hagyari - člen
Hlavná 59
Prešov 080 01
From: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 08/30/2011)
JUDr. Pavol Hagyari - člen
Hlavná 59
Prešov 080 01
From: 05/24/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/31/2011 until: 08/30/2011)
MUDr. Boris Hanuščak - člen
Kutuzovova 27
Bardejov
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
MUDr. Boris Hanuščak - člen
Kutuzovova 27
Bardejov 085 01
From: 05/01/2003
  (from: 07/14/2006 until: 07/06/2010)
MUDr. Boris Hanuščak - člen
Kutuzovova 27
Bardejov 085 01
From: 05/01/2003 Until: 06/02/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
MUDr. Boris Hanuščak - člen
Kutuzovova 27
Bardejov 085 01
From: 06/03/2010
  (from: 07/07/2010 until: 06/10/2014)
MUDr. Boris Hanuščak - člen
Kutuzovova 27
Bardejov 085 01
From: 06/03/2010 Until: 05/06/2014
  (from: 06/11/2014 until: 06/10/2014)
MUDr. Boris Hanuščak - člen
Kutuzovova 27
Bardejov 085 01
From: 05/07/2014
  (from: 06/11/2014 until: 05/20/2019)
MUDr. Boris Hanuščak - člen
Kutuzovova 27
Bardejov 085 01
From: 05/07/2014 Until: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019 until: 05/20/2019)
Ing. Róbert Hézsely - člen
Viničná 2419/3
Košice - Vyšné Opátske 040 01
From: 12/11/2017
  (from: 01/12/2018 until: 05/13/2020)
Ing. Róbert Hézsely - člen
Viničná 2419/3
Košice - Vyšné Opátske 040 01
From: 12/11/2017 Until: 04/01/2020
  (from: 05/14/2020 until: 05/13/2020)
Ing. Stanislav Hreha - predseda
Kavečianska cesta 3852/60
Košice 040 01
From: 05/07/2014
  (from: 06/11/2014 until: 02/25/2015)
Ing. Stanislav Hreha - predseda
Slobody 13
Rozhanovce
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
Ing. Stanislav Hreha - predseda
Slobody 13
Rozhanovce 044 42
From: 05/01/2003
  (from: 07/14/2006 until: 07/06/2010)
Ing. Stanislav Hreha - predseda
Slobody 13
Rozhanovce 044 42
From: 05/01/2003 Until: 06/02/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Ing. Stanislav Hreha - predseda
Slobody 13
Rozhanovce 044 42
From: 06/03/2010
  (from: 07/07/2010 until: 06/10/2014)
Ing. Stanislav Hreha - predseda
Slobody 13
Rozhanovce 044 42
From: 06/03/2010 Until: 05/06/2014
  (from: 06/11/2014 until: 06/10/2014)
Ing. Stanislav Hreha , PhD. - predseda
Kavečianska cesta 3852/60
Košice 040 01
From: 05/07/2014
  (from: 02/26/2015 until: 05/20/2019)
Ing. Stanislav Hreha , PhD. - predseda
Kavečianska cesta 3852/60
Košice 040 01
From: 05/07/2014 Until: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019 until: 05/20/2019)
Ing. František Knapík - podpredseda
Sv. Ladislava 8
Košice 040 14
From: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/06/2010)
Ing. František Knapík - podpredseda
Sv. Ladislava 8
Košice 040 14
From: 06/02/2006 Until: 06/02/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Ing. František Knapík - podpredseda
Sv. Ladislava 8
Košická Nová Ves 040 14
From: 06/03/2010
  (from: 07/07/2010 until: 02/10/2011)
Ing. František Knapík - podpredseda
Sv. Ladislava 8
Košická Nová Ves 040 14
From: 06/03/2010 Until: 01/14/2011
  (from: 02/11/2011 until: 02/10/2011)
Ing. Rudolf Kočiško - člen
Stálicová 18
Košice
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
Ing. Rudolf Kočiško - člen
Stálicová 18
Košice 040 12
From: 05/01/2003
  (from: 07/14/2006 until: 07/06/2010)
Ing. Rudolf Kočiško - člen
Stálicová 18
Košice 040 12
From: 05/01/2003 Until: 06/02/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Ing. Rudolf Kočiško - člen
Stálicová 18
Košice 040 12
From: 06/03/2010
  (from: 07/07/2010 until: 06/10/2014)
Ing. Rudolf Kočiško - člen
Stálicová 18
Košice 040 12
From: 06/03/2010 Until: 05/06/2014
  (from: 06/11/2014 until: 06/10/2014)
Ing. Rudolf Kočiško - člen
Stálicová 18
Košice 040 12
From: 05/07/2014
  (from: 06/11/2014 until: 01/11/2018)
Ing. Rudolf Kočiško - člen
Stálicová 18
Košice 040 12
From: 05/07/2014 Until: 12/11/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
MUDr. Vladimír Kostilnik - člen
Košická 21
Humenné 066 01
From: 06/03/2010
  (from: 07/07/2010 until: 02/10/2011)
MUDr. Vladimír Kostilnik - člen
Košická 21
Humenné 066 01
From: 06/03/2010 Until: 01/14/2011
  (from: 02/11/2011 until: 02/10/2011)
MUDr. Vladimír Kostilník - člen
Košická 21
Humenné 066 01
From: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/06/2010)
MUDr. Vladimír Kostilník - člen
Košická 21
Humenné 066 01
From: 06/02/2006 Until: 06/02/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
PhDr. Tomáš Lešo - člen
Sídl. II. 1215
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/03/2010
  (from: 07/07/2010 until: 02/10/2011)
PhDr. Tomáš Lešo - člen
Sídl. II. 1215
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/03/2010 Until: 01/14/2011
  (from: 02/11/2011 until: 02/10/2011)
PhDr. Tomáš Lešo - člen
Sídlisko II 38
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/06/2010)
PhDr. Tomáš Lešo - člen
Sídlisko II 38
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/02/2006 Until: 06/02/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Ing. Ladislav Mihalko - člen
Plzenská 51
Košice
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
Ing. Ladislav Mihalko - člen
Plzenská 51
Košice
From: 05/01/2003 Until: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/13/2006)
Ing. Jozef Murín - podpredseda
320
Sedliská
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
Ing. Jozef Murín - podpredseda
320
Sedliská
From: 05/01/2003 Until: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/13/2006)
JUDr. Martin Petruško - člen
Trieda SNP 11
Košice 040 11
From: 04/17/2018
  (from: 04/25/2018 until: 01/18/2019)
JUDr. Martin Petruško - člen
Trieda SNP 11
Košice 040 11
From: 04/17/2018 Until: 12/28/2018
  (from: 01/19/2019 until: 01/18/2019)
Ing. Ján Ragan - člen
Námestie slobody 969/180
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/11/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/22/2020)
Ing. Ján Ragan - člen
Námestie slobody 969/180
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/11/2015 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Ján Ragan - člen predstavenstva
Námestie slobody 969/180
Vranov nad Topľou 093 01
From: 01/15/2011
  (from: 02/11/2011 until: 07/07/2015)
Ing. Ján Ragan - člen predstavenstva
Námestie slobody 969/180
Vranov nad Topľou 093 01
From: 01/15/2011 Until: 06/10/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
MUDr. Richard Raši , PhD., MPH - podpredseda
Abovská 1400/27
Košice 040 17
From: 06/11/2015
  (from: 07/08/2015 until: 04/24/2018)
MUDr. Richard Raši , PhD., MPH - podpredseda
Abovská 1400/27
Košice 040 17
From: 06/11/2015 Until: 04/17/2018
  (from: 04/25/2018 until: 04/24/2018)
MUDr. Richard Raši , PhD., MPH - podpredseda predstavenstva
Abovská 1400/27
Košice 040 17
From: 01/15/2011
  (from: 02/11/2011 until: 07/07/2015)
MUDr. Richard Raši , PhD., MPH - podpredseda predstavenstva
Abovská 1400/27
Košice 040 17
From: 01/15/2011 Until: 06/10/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
Ing. Andrea Turčanová - člen
Horárska 19A
Prešov 080 01
From: 01/31/2015
  (from: 02/26/2015 until: 05/20/2019)
Ing. Andrea Turčanová - člen
Horárska 19A
Prešov 080 01
From: 01/31/2015 Until: 05/07/2019
  (from: 05/21/2019 until: 05/20/2019)
Mgr. Jana Vaľová - člen predstavenstva
Janka Kráľa 420/25
Humenné 066 01
From: 01/15/2011
  (from: 02/11/2011 until: 07/07/2015)
Mgr. Jana Vaľová - člen predstavenstva
Janka Kráľa 420/25
Humenné 066 01
From: 01/15/2011 Until: 06/10/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
PhDr. Jana Vaľová - člen
Janka Kráľa 420/25
Humenné 066 01
From: 06/11/2015
  (from: 07/08/2015 until: 03/05/2019)
PhDr. Jana Vaľová - člen
Janka Kráľa 420/25
Humenné 066 01
From: 06/11/2015 Until: 02/12/2019
  (from: 03/06/2019 until: 03/05/2019)
Viliam Zahorčák - člen
Hollého 61
Michalovce 071 01
From: 06/11/2015
  (from: 06/29/2017 until: 07/22/2020)
Viliam Zahorčák - člen
Hollého 61
Michalovce 071 01
From: 06/11/2015 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Viliam Záhorčák
Hollého 61
Michalovce 071 01
From: 05/12/2011
  (from: 06/17/2011 until: 07/07/2015)
Viliam Záhorčák
Hollého 61
Michalovce 071 01
From: 05/12/2011 Until: 06/10/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
Viliam Záhorčák - člen
Hollého 61
Michalovce 071 01
From: 04/05/2007
  (from: 06/06/2007 until: 06/16/2011)
Viliam Záhorčák - člen
Hollého 61
Michalovce 071 01
From: 04/05/2007 Until: 05/11/2011
  (from: 06/17/2011 until: 06/16/2011)
Viliam Záhorčák - člen
Hollého 61
Michalovce 071 01
From: 06/11/2015
  (from: 07/08/2015 until: 06/28/2017)
Ing. István Zachariaš - člen
Záhradná 68
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 05/07/2014
  (from: 06/11/2014 until: 11/08/2019)
Ing. István Zachariaš - člen
Záhradná 68
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 05/07/2014 Until: 10/14/2019
  (from: 11/09/2019 until: 11/08/2019)
Ing. István Zachariáš - člen
Záhradná 68
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/06/2010)
Ing. István Zachariáš - člen
Záhradná 68
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 06/02/2006 Until: 06/02/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Ing. István Zachariáš - člen
Záhradná 68
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 06/03/2010
  (from: 07/07/2010 until: 06/10/2014)
Ing. István Zachariáš - člen
Záhradná 68
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 06/03/2010 Until: 05/06/2014
  (from: 06/11/2014 until: 06/10/2014)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/14/2006)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Košice
  (from: 03/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Rastislavova 77
Košice
  (from: 03/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Gabriel Fedák
478
Drienovec
From: 1.8.2003
  (from: 03/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Revúca
  (from: 04/27/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Reussova 718/5
Revúca 050 80
  (from: 04/27/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Miroslav Klima
Krosnianska 55
Košice 040 22
From: 1.2.2004
  (from: 04/27/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Prešov
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Jarková 31
Prešov 081 51
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Jozef Polomský, od: 01.05.2003
420
Brezovica
Until: 22.7.2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Trebišov
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Komenského 1872
Trebišov
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Michal Leškanič, od:01.05.2003
ul. Mostová 1610/34
Sečovce
Until: 22.7.2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Svidník
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Stropkovská 643/79
Svidník
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Michal Kačmár, od:01.05.2003
Mládeže 495/3
Svidník
Until: 22.7.2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Michalovce
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 50
Michalovce
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Oliver Petrík, od:01.05.2003
Štefánikova 11
Michalovce
Until: 22.7.2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Bardejov
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Dukelská 3
Bardejov
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Michal Ševčík, od:01.05.2003
Komenského 45
Bardejov
Until: 22.7.2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Mlynská 1348
Vranov nad Topľou
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Imrich Vasil, od:01.05.2003
Viničná 431/2
Vranov nad Topľou
Until: 22.7.2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Humenné
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Osloboditeľov 108
Humenné
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Michal Danko, od:01.05.2003
62
Lackovce
Until: 22.7.2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Košice
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Rastislavova 77
Košice
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Gabriel Fedák
478
Drienovec
From: 1.8.2003 Until: 22.7.2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Revúca
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Reussova 718/5
Revúca 050 80
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Miroslav Klima
Krosnianska 55
Košice 040 22
From: 1.2.2004 Until: 22.7.2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Trebišov
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Komenského 1872
Trebišov
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Michal Leškanič, od:01.05.2003
ul. Mostová 1610/34
Sečovce
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Svidník
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Stropkovská 643/79
Svidník
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Michal Kačmár, od:01.05.2003
Mládeže 495/3
Svidník
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Michalovce
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 50
Michalovce
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Head: 
Oliver Petrík, od:01.05.2003
Štefánikova 11
Michalovce
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Bardejov
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Dukelská 3
Bardejov
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Head: 
Michal Ševčík, od:01.05.2003
Komenského 45
Bardejov
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Mlynská 1348
Vranov nad Topľou
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Head: 
Imrich Vasil, od:01.05.2003
Viničná 431/2
Vranov nad Topľou
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Humenné
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Osloboditeľov 108
Humenné
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Michal Danko, od:01.05.2003
62
Lackovce
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Prešov
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Registered seat: 
Jarková 31
Prešov 081 51
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Head: 
Ing. Jozef Polomský, od: 01.05.2003
420
Brezovica
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Revúca
  (from: 04/30/2003 until: 04/26/2004)
Registered seat: 
Reussova 718/5
Revúca 050 80
  (from: 04/30/2003 until: 04/26/2004)
Head: 
Ing. Igor Hock, od:01.05.2003
A. Hlinku 1031/3
Revúca
Until: 31.1.2004
  (from: 04/30/2003 until: 04/26/2004)
 
 
Name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Košice
  (from: 04/30/2003 until: 03/29/2004)
Registered seat: 
Rastislavova 77
Košice
  (from: 04/30/2003 until: 03/29/2004)
Head: 
Ing. Rudolf Kočiško, od:01.05.2003
ul. Stálicová 1481/18
Košice
  (from: 04/30/2003 until: 03/29/2004)
 
 
Capital: 
230 837 178 EUR Paid up: 230 837 178 EUR
  (from: 07/29/2021)
232 166 240,54 EUR Paid up: 232 166 240,54 EUR
  (from: 10/15/2014 until: 07/28/2021)
243 883 339,43 EUR Paid up: 243 883 339,43 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 10/14/2014)
7 348 097 000 Sk Paid up: 7 348 097 000 Sk
  (from: 04/30/2003 until: 04/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 6995066
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená zákonom.
  (from: 07/29/2021)
Number of shares: 6995066
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (from: 10/15/2014 until: 07/28/2021)
Number of shares: 7348097
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (from: 04/22/2009 until: 10/14/2014)
Number of shares: 7348097
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (from: 04/30/2003 until: 04/21/2009)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňova ul. č. 27
Bratislava 821 01
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
Supervisory board: 
JUDr. Ondrej Brendza
Letná 1578/12
Stropkov 091 01
From: 06/21/2018
  (from: 07/04/2018)
Ing. Karol Pataky
Lajosa Kossutha 69
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019)
Ing. Róbert Puci
29. augusta 373/5
Trebišov 075 01
From: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019)
Michal Domik
Edelényska 2026/1
Rožňava 048 01
From: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019)
Ing. Richard Majza , MBA - predseda dozornej rady
Lesná 3974/10
Košice 040 01
From: 08/26/2019
  (from: 09/28/2019)
RNDr. Daniela Babincová
Lieskova 1
Humenné 066 01
From: 04/30/2020
  (from: 05/23/2020)
Ing. Martin Dunčko
Juhoslovanská 7
Košice 040 13
From: 04/30/2020
  (from: 05/23/2020)
Marta Bačová
Švermova 416/49
Trebišov 075 01
From: 04/30/2020
  (from: 05/23/2020)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Ing. Kristián Babinec
Lieskova 2381/1
Humenné 066 01
From: 01/23/2009
  (from: 05/21/2009 until: 08/26/2010)
Ing. Kristián Babinec
Lieskova 2381/1
Humenné 066 01
From: 01/23/2009 Until: 07/19/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
Ing. Michal Bartko
Partizánska 16
Svidník 089 01
From: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/31/2009)
Ing. Michal Bartko
Partizánska 16
Svidník 089 01
From: 06/02/2006 Until: 06/11/2009
  (from: 08/01/2009 until: 07/31/2009)
Ing. Michal Bartko
Partizánska 16
Svidník 089 01
From: 06/11/2009
  (from: 08/01/2009 until: 08/04/2011)
Ing. Michal Bartko
Partizánska 16
Svidník 089 01
From: 06/11/2009 Until: 06/15/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Dušan Benco
Kyjevská 15
Rožňava 048 01
From: 07/19/2007
  (from: 08/16/2007 until: 08/26/2010)
Dušan Benco
Kyjevská 15
Rožňava 048 01
From: 07/19/2007 Until: 07/19/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
Ing. Milan Benč - člen
M. Nešpora 1
Prešov
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
Ing. Milan Benč - člen
M. Nešpora 1
Prešov
From: 05/01/2003 Until: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/13/2006)
Ing. Anton Brath
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 05/01/2003
  (from: 07/14/2006 until: 06/20/2007)
Ing. Anton Brath
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 05/01/2003 Until: 05/18/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/20/2007)
Ing. Anton Brath - predseda
Tupolevova č. 4
Bratislava
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
MVDr. Eva Cireňová
Jilemnického 98/11
Revúca 050 80
From: 06/12/2015
  (from: 07/08/2015 until: 06/17/2019)
MVDr. Eva Cireňová
Jilemnického 98/11
Revúca 050 80
From: 06/12/2015 Until: 06/04/2019
  (from: 06/18/2019 until: 06/17/2019)
JUDr. Marián Cserhalmi - člen
Banícka 11
Prešov
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
JUDr. Marián Cserhalmi - člen
Banícka 11
Prešov
From: 05/01/2003 Until: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/13/2006)
Ing. Martin Dunčko
Juhoslovanská 2503/7
Košice 040 13
From: 07/20/2010
  (from: 08/27/2010 until: 05/19/2015)
Ing. Martin Dunčko
Juhoslovanská 2503/7
Košice 040 13
From: 07/20/2010 Until: 04/30/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/19/2015)
Ing. Martin Dunčko
Juhoslovanská 7
Košice 040 13
From: 05/01/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/22/2020)
Ing. Martin Dunčko
Juhoslovanská 7
Košice 040 13
From: 05/01/2015 Until: 04/30/2020
  (from: 05/23/2020 until: 05/22/2020)
Karol Horník
Budovateľská 954
Dobšiná 049 25
From: 06/16/2011
  (from: 08/05/2011 until: 07/22/2014)
Karol Horník
Budovateľská 954
Dobšiná 049 25
From: 06/16/2011 Until: 06/18/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Karol Horník
Budovateľská 954
Dobšiná 049 25
From: 06/19/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/07/2015)
Karol Horník
Budovateľská 954
Dobšiná 049 25
From: 06/19/2014 Until: 06/11/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
Ing. Tomáš Jarima - člen
Kysucká 12
Košice 040 11
From: 07/22/2004
  (from: 10/30/2004 until: 08/15/2007)
Ing. Tomáš Jarima - člen
Kysucká 12
Košice 040 11
From: 07/22/2004 Until: 07/19/2007
  (from: 08/16/2007 until: 08/15/2007)
Miroslav Jurčišin
Federálov 1/6497
Prešov 080 01
From: 07/20/2010
  (from: 08/27/2010 until: 05/19/2015)
Miroslav Jurčišin
Federálov 1/6497
Prešov 080 01
From: 07/20/2010 Until: 04/30/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/19/2015)
Miroslav Jurčišin
Federátov 1
Prešov 080 01
From: 05/01/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/22/2020)
Miroslav Jurčišin
Federátov 1
Prešov 080 01
From: 05/01/2015 Until: 04/30/2020
  (from: 05/23/2020 until: 05/22/2020)
Mária Kajatyová
51
Kokšov - Bakša 044 13
From: 05/01/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/22/2020)
Mária Kajatyová
51
Kokšov - Bakša 044 13
From: 05/01/2015 Until: 04/30/2020
  (from: 05/23/2020 until: 05/22/2020)
Ján Kapajka
Hlavná 42
Novosad 076 02
From: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/31/2009)
Ján Kapajka
Hlavná 42
Novosad 076 02
From: 06/02/2006 Until: 06/11/2009
  (from: 08/01/2009 until: 07/31/2009)
Ján Kapajka
Hlavná 42
Novosad 076 02
From: 06/11/2009
  (from: 08/01/2009 until: 08/04/2011)
Ján Kapajka
Hlavná 42
Novosad 076 02
From: 06/11/2009 Until: 06/15/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Ing. František Kardoš
Rožňavská Baňa 3
Rožňava 048 01
From: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 02/12/2008)
Ing. František Kardoš
Rožňavská Baňa 3
Rožňava 048 01
From: 06/02/2006 Until: 01/11/2008
  (from: 02/13/2008 until: 02/12/2008)
RNDr. Pavol Kvačkay - člen
Murgašova 17
Šaľa
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
RNDr. Pavol Kvačkay - člen
Murgašova 17
Šaľa
From: 05/01/2003 Until: 07/22/2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
MUDr. Vladislav Laciak
Zlatá 31
Rožňava 048 01
From: 01/11/2008
  (from: 02/13/2008 until: 08/04/2011)
MUDr. Vladislav Laciak
Zlatá 31
Rožňava 048 01
From: 01/11/2008 Until: 06/15/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Ing. Vladimír Lošák - člen
Furdekova 2
Bratislava
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Ing. Vladimír Lošák - člen
Furdekova 2
Bratislava
From: 05/01/2003 Until: 07/22/2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Ing. Richard Majza
Krosnianska 85
Košice 040 22
From: 01/11/2008
  (from: 02/13/2008 until: 08/04/2011)
Ing. Richard Majza
Krosnianska 85
Košice 040 22
From: 01/11/2008 Until: 06/15/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Ing. Richard Majza
Krosnianska 85
Košice 040 22
From: 06/16/2011
  (from: 08/05/2011 until: 10/14/2011)
Ing. Richard Majza - predseda dozornej rady
Krosnianska 85
Košice 040 22
From: 06/16/2011
  (from: 10/15/2011 until: 07/22/2014)
Ing. Richard Majza - predseda dozornej rady
Krosnianska 85
Košice 040 22
From: 06/16/2011 Until: 06/18/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Richard Majza , MBA
Lesná 3974/10
Košice 040 01
From: 06/19/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2019)
Ing. Richard Majza , MBA
Lesná 3974/10
Košice 040 01
From: 06/19/2014 Until: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
Ing. Richard Majza , MBA
Lesná 3974/10
Košice 040 01
From: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019 until: 09/27/2019)
Andrej Mergeš - člen
SNP 80
Trebišov 075 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/30/2004 until: 08/15/2007)
Andrej Mergeš - člen
SNP 80
Trebišov 075 01
From: 07/22/2004 Until: 07/19/2007
  (from: 08/16/2007 until: 08/15/2007)
Ing. Miloslav Mihok - člen
Sibírska 11
Prešov
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 10/29/2004)
Ing. Miloslav Mihok - člen
Sibírska 11
Prešov
From: 05/01/2003 Until: 07/22/2004
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/31/2009)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/02/2006 Until: 06/11/2009
  (from: 08/01/2009 until: 07/31/2009)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/11/2009
  (from: 08/01/2009 until: 12/10/2012)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/11/2009 Until: 06/13/2012
  (from: 12/11/2012 until: 12/10/2012)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/14/2012
  (from: 12/11/2012 until: 07/07/2015)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/14/2012 Until: 06/14/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
PhDr. Pavol Mutafov
Moldavská 27
Košice 040 11
From: 05/01/2003
  (from: 07/14/2006 until: 07/31/2009)
PhDr. Pavol Mutafov
Moldavská 27
Košice 040 11
From: 05/01/2003 Until: 06/11/2009
  (from: 08/01/2009 until: 07/31/2009)
PhDr. Pavol Mutafov
Moldavská 27
Košice 040 11
From: 06/11/2009
  (from: 08/01/2009 until: 08/04/2011)
PhDr. Pavol Mutafov
Moldavská 27
Košice 040 11
From: 06/11/2009 Until: 06/15/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
PhDr. Pavol Mutafov - člen
Moldavská 27
Košice
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
MUDr. Peter Obrimčák
Chotčanská 142/47
Stropkov 091 01
From: 06/16/2011
  (from: 08/05/2011 until: 07/22/2014)
MUDr. Peter Obrimčák
Chotčanská 142/47
Stropkov 091 01
From: 06/16/2011 Until: 06/18/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
MUDr. Peter Obrimčák
Chotčanská 142/47
Stropkov 091 01
From: 06/19/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/03/2018)
MUDr. Peter Obrimčák
Chotčanská 142/47
Stropkov 091 01
From: 06/19/2014 Until: 06/21/2018
  (from: 07/04/2018 until: 07/03/2018)
Ing. Oliver Petrík
Kapušianska 71
Michalovce 071 01
From: 07/19/2007
  (from: 08/16/2007 until: 05/20/2009)
Ing. Oliver Petrík
Kapušianska 71
Michalovce 071 01
From: 07/19/2007 Until: 01/22/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/20/2009)
Ing. Jozef Polomský
420
Brezovica 082 74
From: 07/19/2007
  (from: 08/16/2007 until: 08/26/2010)
Ing. Jozef Polomský
420
Brezovica 082 74
From: 07/19/2007 Until: 07/19/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
Ing. Róbert Puci
29. augusta 373/5
Trebišov 075 01
From: 06/16/2011
  (from: 08/05/2011 until: 07/22/2014)
Ing. Róbert Puci
29. augusta 373/5
Trebišov 075 01
From: 06/16/2011 Until: 06/18/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Róbert Puci
29. augusta 373/5
Trebišov 075 01
From: 06/19/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2019)
Ing. Róbert Puci
29. augusta 373/5
Trebišov 075 01
From: 06/19/2014 Until: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
Danka Saboslajová
Krásnovce 172
Pozdišovce 072 01
From: 07/20/2010
  (from: 08/27/2010 until: 05/19/2015)
Danka Saboslajová
Krásnovce 172
Pozdišovce 072 01
From: 07/20/2010 Until: 04/30/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/19/2015)
Jozef Seliga - člen
Zupkova 33
Košice 040 22
From: 07/22/2004
  (from: 10/30/2004 until: 08/15/2007)
Jozef Seliga - člen
Zupkova 33
Košice 040 22
From: 07/22/2004 Until: 07/19/2007
  (from: 08/16/2007 until: 08/15/2007)
Mgr. Igor Sidor
Abovská 85
Košice 040 17
From: 06/16/2011
  (from: 08/05/2011 until: 06/12/2013)
Mgr. Igor Sidor
Abovská 85
Košice 040 17
From: 06/16/2011 Until: 09/09/2012
  (from: 06/13/2013 until: 06/12/2013)
Mgr. Igor Sidor , PhD., MBA
Abovská 85
Košice 040 17
From: 06/19/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2019)
Mgr. Igor Sidor , PhD., MBA
Abovská 85
Košice 040 17
From: 06/19/2014 Until: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
Mgr. Igor Sidor , PhD., MBA - podpredseda dozornej rady
Abovská 85
Košice 040 17
From: 09/10/2012
  (from: 06/13/2013 until: 07/22/2014)
Mgr. Igor Sidor , PhD., MBA - podpredseda dozornej rady
Abovská 85
Košice 040 17
From: 09/10/2012 Until: 06/18/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Ľuboslava Sosenková - člen
Medzilaborecká 25
Bratislava
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
Ing. Ľuboslava Sosenková - člen
Medzilaborecká 25
Bratislava
From: 05/01/2003 Until: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/13/2006)
MUDr. František Stano - člen
Marhuľová 12
Bratislava
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2006)
MUDr. František Stano - člen
Marhuľová 12
Bratislava
From: 05/01/2003 Until: 06/02/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/13/2006)
JUDr. Peter Šimko
Ovocinárska 31
Žilina 010 01
From: 05/18/2007
  (from: 06/21/2007 until: 10/24/2007)
JUDr. Peter Šimko
Ovocinárska 31
Žilina 010 01
From: 05/18/2007 Until: 10/05/2007
  (from: 10/25/2007 until: 10/24/2007)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/15/2015 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/15/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/22/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 106/2003, Nz 25638/2003 zo dňa 8.4.2003 podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/30/2003)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person