Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10691/L

Business name: 
OMNIA KLF, a. s.
  (from: 01/01/2008)
Registered seat: 
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (from: 07/16/2009)
Identification number (IČO): 
00 211 095
  (from: 12/01/1990)
Date of entry: 
12/01/1990
  (from: 12/01/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/01/1990)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/14/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/14/2005)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2005)
vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
  (from: 04/14/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/14/2005)
prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/14/2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/14/2005)
prenájom hardware
  (from: 04/14/2005)
činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
  (from: 04/14/2005)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 04/14/2005)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 04/14/2005)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
  (from: 04/01/2007)
kováčstvo
  (from: 04/01/2007)
zámočníctvo
  (from: 04/01/2007)
kovoobrábanie
  (from: 04/01/2007)
výroba nástrojov
  (from: 04/01/2007)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/01/2007)
skladovanie výrobkov a materiálov
  (from: 04/01/2007)
marketingové služby
  (from: 04/01/2007)
prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
  (from: 04/01/2007)
kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ), administratívne práce
  (from: 04/01/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 04/01/2007)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (from: 04/01/2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 04/01/2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )
  (from: 04/01/2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )
  (from: 04/01/2007)
spracovanie údajov
  (from: 04/01/2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 04/01/2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/01/2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 04/01/2007)
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (from: 04/01/2007)
opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (from: 04/01/2007)
poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti
  (from: 04/01/2007)
overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
  (from: 04/01/2007)
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
  (from: 12/31/2011)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
  (from: 12/31/2011)
povrchová úprava kovov
  (from: 12/31/2011)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 12/31/2011)
výroba kovového tovaru
  (from: 12/31/2011)
výroba drevených obalov
  (from: 12/31/2011)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/13/2021)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/13/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/1992)
Ing. Igor Kováč , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
From: 01/15/2021
  (from: 03/03/2021)
Mgr. Peter Duchovič - Member of the Board of Directors
J. Mazúra 4428/4
Martin 036 01
From: 08/02/2023
  (from: 09/09/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 12/02/2023)
Capital: 
11 745 000 EUR Paid up: 11 745 000 EUR
  (from: 09/19/2020)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 345 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, okrem prípadov, kedy je podľa Stanov možný prevod bez obmedzenia.
  (from: 11/24/2020)
Number of shares: 640
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, okrem prípadov, kedy je podľa Stanov možný prevod bez obmedzenia.
  (from: 11/24/2020)
Supervisory board: 
Ing. Robert Spišák , PhD.
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 03/11/2020
  (from: 04/01/2020)
Mgr. Miriam Krošláková
Stredná ulica 189/1
Hviezdoslavov 930 41
From: 03/11/2020
  (from: 01/03/2023)
Ing. Vladimír Kestler - predseda dozornej rady
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020)
Rudolf Sihlovec , MBA - člen dozornej rady
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
From: 01/15/2021
  (from: 03/03/2021)
Ing. Miloš Ješko
Pod Zečákom 1477/52
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 09/20/2021
  (from: 10/07/2021)
Augustín Lokaj
421
Divina 013 31
From: 02/17/2022
  (from: 03/09/2022)
Jaroslav Máček
Litovelská 607/7
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 03/31/2023
  (from: 06/05/2024)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.6.1990. Stary spis: Sa 132
  (from: 12/01/1990)
V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 Obch. zák.č. 513/1991 Zb. boli na valnom zhromaždení dňa 22.4.1992 schválené stanovy a.s. a prispôsobené Obch. zákonníku. Stary spis: Sa 132
  (from: 09/21/1992)
Notárska zápisnica zo dňa 17.3.1993 N 246/93, Nz 244/93. Stary spis: Sa 132
  (from: 10/11/1993)
Notárska zápisnica N 152/14, Nz 141/94 z valného zhromaždenia konaného 1.12.1994 ktorou bolo prijaté úplné znenie stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 132
  (from: 03/02/1995)
Notárska zápisnica N 102/95, Nz 100/95 napísaná dňa 19.06.1995 notárom JUDr. Katarínou Pohronskou, osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, uznesenie UZ č. 12/95 zo dňa 20.06.1995. Stary spis: Sa 132
  (from: 09/06/1995)
Uznesenie dozornej rady OMNIA, a.s. č. 7/94 zo dňa 10.02.1994. Stary spis: Sa 132
  (from: 12/18/1995)
Notárska zápisnica N 59/96, Nz 56/96 zo dňa 29.3.1996 a stanovy spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení dňa 29.3.1996. Stary spis: Sa 132
  (from: 08/19/1996)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.5.1997 pod č. N 94/97, NZ 94/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 132
  (from: 03/26/1998)
Uznesenie Krajského obchodného súdu v Brne č.k. Firm 17748/97 Rg. A 9143/3/35 zo dňa 23.3.1998
  (from: 04/06/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 177/99 spísanou JUDr. Katarínou Pohronskou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.1999 a zo dňa 4.10.1999.
  (from: 10/27/1999)
Notárska zápisnica N 215/2000, Nz 194/2000 zo dňa 22.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam č. 19/2000 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.2000. Záznam č. 3/2000 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.9.2000.
  (from: 11/29/2000)
Notárska zápisnica N 216/2001, Nz 204/2001 zo dňa 9. 7. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 01/09/2002)
Notárska zápisnica č. N 392/2001, Nz 377/2001 zo dňa 5. 11. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a úplné znenie stanov, ktoré tvorí jej prílohu.
  (from: 04/16/2002)
Notárska zápisnica číslo N 266/2002, NZ 258/2002 zo dňa 14. 6. 2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a. s. konaného dňa 14. 6. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/13/2002)
Zápisnica družstva - 23.01.2004.
  (from: 04/20/2004)
Osvedčnie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 51/2005, Nz 12366/2005, NCRls 12211/2005 spísanej JUDr. Katarínou Pohronskou - zmena predmetu podnikania
  (from: 04/14/2005)
Notárska zápisnica č.N 84/2005, Nz 21825/2005, NCRls 21567/2005 zo dňa 17.05.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/24/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.07.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 122/2006, NZ 27663/2006 zo dňa 13.07.2006.
  (from: 08/01/2006)
Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 34287/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.
  (from: 09/26/2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a.s. zo dňa 05.03.2007 o zlúčení ku dňu 01.04.2007 so spoločnosťou OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 54/2007, Nz 9697/2007, NCRIs 9763/ 2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou dňa 13.03.2007. Spoločnosť OMNIA, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B je právnym nástupcom spoločnosti OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 04/01/2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1082007, Nz 22968/2007 zo dňa 12.06.2007 o zlúčení so spoločnosťou CASL, a.s., so sídlom Štrková 23, 010 09 Žilina, IČO: 36 413 429, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10392/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 110/2007, Nz 22976/2007 zo dňa 12.06.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti CASL, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2007)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 25.07.2007.
  (from: 08/24/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.6.2008.
  (from: 08/06/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2008.
  (from: 01/22/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 8/2009, Nz 1863/2009, NCRls 1837/2009 spísanej dňa 23.01.2009.
  (from: 02/04/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2009
  (from: 02/12/2009)
Notárska zápisnica N 81/2009, Nz 19682/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 07/16/2009)
Notárska zápisnica N 48/2020, Nz 7598/2020, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2020 obsahujúca nové Stanovy spoločnosti
  (from: 04/01/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/05/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CASL, a.s. 36413429 ,
Štrková
23
  (from: 07/01/2007)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KLF - ZVL MTK spol. s r.o. 36387631 ,
Robotnícka
14
  (from: 12/31/2011)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KLF KOVÁČŇA, a.s. 36396559 ,
Kukučínova
2734
  (from: 01/24/2008)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
OMNIMETAL, a.s. 36386642 ,
Kukučínova
1
  (from: 04/01/2007)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person