Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10691/L

Business name: 
OMNIA KLF, a. s.
  (from: 01/01/2008)
OMNIA, a.s.
  (from: 09/13/2002 until: 12/31/2007)
OMNIA a.s.
  (from: 12/01/1990 until: 09/12/2002)
Registered seat: 
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (from: 07/16/2009)
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (from: 08/01/2006 until: 07/15/2009)
Šancova 54
Bratislava 814 81
  (from: 09/13/2002 until: 07/31/2006)
Šancova 54
Bratislava 811 05
  (from: 04/16/2002 until: 09/12/2002)
Dunajská 4-6
Bratislava
  (from: 12/01/1990 until: 04/15/2002)
Identification number (IČO): 
00 211 095
  (from: 12/01/1990)
Date of entry: 
12/01/1990
  (from: 12/01/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/01/1990)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/14/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/14/2005)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2005)
vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
  (from: 04/14/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/14/2005)
prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/14/2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/14/2005)
prenájom hardware
  (from: 04/14/2005)
činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
  (from: 04/14/2005)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 04/14/2005)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 04/14/2005)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
  (from: 04/01/2007)
kováčstvo
  (from: 04/01/2007)
zámočníctvo
  (from: 04/01/2007)
kovoobrábanie
  (from: 04/01/2007)
výroba nástrojov
  (from: 04/01/2007)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/01/2007)
skladovanie výrobkov a materiálov
  (from: 04/01/2007)
marketingové služby
  (from: 04/01/2007)
prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
  (from: 04/01/2007)
kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ), administratívne práce
  (from: 04/01/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 04/01/2007)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (from: 04/01/2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 04/01/2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )
  (from: 04/01/2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )
  (from: 04/01/2007)
spracovanie údajov
  (from: 04/01/2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 04/01/2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/01/2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 04/01/2007)
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (from: 04/01/2007)
opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (from: 04/01/2007)
poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti
  (from: 04/01/2007)
overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
  (from: 04/01/2007)
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
  (from: 12/31/2011)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
  (from: 12/31/2011)
povrchová úprava kovov
  (from: 12/31/2011)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 12/31/2011)
výroba kovového tovaru
  (from: 12/31/2011)
výroba drevených obalov
  (from: 12/31/2011)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/13/2021)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/13/2021)
činnosť colného deklaranta
  (from: 07/01/2007 until: 07/12/2021)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 07/01/2007 until: 07/12/2021)
výroba ložísk
  (from: 01/01/2008 until: 07/12/2021)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2008 until: 07/12/2021)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 04/01/2007 until: 07/12/2021)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 04/01/2007 until: 07/12/2021)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 04/01/2007 until: 07/12/2021)
opravy a montáž strojov a zariadení
  (from: 04/01/2007 until: 07/12/2021)
administratívne práce
  (from: 04/14/2005 until: 03/31/2007)
Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 21.8.1990 Č.j.: 483/13/90, Registr.č.:108000948 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
1. Vývoz a dovoz ložísk, inštalačných armatúr a materiálov, elektrických spotrebičov pre domácnosť, šijacích a pletacích strojov, svietidiel, spotrebenej elektroniky, prepravných prostriedkov, zariadení pre sklady, strojov a zariadení pre zváranie, spájkovanie a rezanie kovov,vykurovacích a varných zariadení,zariadení pre ústredné vykurovanie, technických prostriedkov pre hromadnú zábavu a krematóriá.
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
2. Vývoz a dovoz ďalších vecí s výnimkou položiek stanovených v prílohe,ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia a u ktorých nie je organizácia uvedená.
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
3. Kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR na základe zmlúv o obchodnom zastupovaní, alebo zmlúv o sprostredkovaní spočívajúcich v sprostredkovaní uzatvárania a sledovania plnenia zmlúv o dodávkach tovaru, alebo poskytovania služieb medzi zastupovanou zahraničnou osobou a československou osobou oprávnenou k vykonávaniu zahranično-obchodnej činnosti alebo k poskytovaniu zahranično- hospodárskych služieb.
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv v obstarávaní záležitostí v mene organizácie a na účet čs. osôb.
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
6. Poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímania služieb od zahraničných osôb.
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Okrem toho pre sortimentnú skladbu dovozu organizácia zabezpečuje aj tuzemskú obchodnoodbytovú činnosť.
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
obchodné zastupovanie
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
konzultačná činnosť
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
marketing a reklama
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
  (from: 10/11/1993 until: 04/13/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/11/1993 until: 04/13/2005)
obchodné zastupovanie
  (from: 10/11/1993 until: 04/13/2005)
konzultačná činnosť
  (from: 10/11/1993 until: 04/13/2005)
marketing a reklama
  (from: 10/11/1993 until: 04/13/2005)
vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
  (from: 10/11/1993 until: 04/13/2005)
vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
  (from: 10/11/1993 until: 04/13/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/19/1996 until: 04/13/2005)
operatívny leasing motorových vozidiel
  (from: 08/19/1996 until: 04/13/2005)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 08/19/1996 until: 04/13/2005)
upratovacie služby
  (from: 03/26/1998 until: 04/13/2005)
inžinierska činnosť(okrem vybraných činností v stavebníctve)
  (from: 03/26/1998 until: 04/13/2005)
neverejná cestná nehromadná nepravidelná doprava osôb
  (from: 03/26/1998 until: 04/13/2005)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (from: 03/26/1998 until: 04/13/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/09/2002 until: 04/13/2005)
poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/09/2002 until: 04/13/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 01/09/2002 until: 04/13/2005)
poradenská služba ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 01/09/2002 until: 04/13/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/09/2002 until: 04/13/2005)
prenájom hardware
  (from: 01/09/2002 until: 04/13/2005)
organizačné poradenstvo
  (from: 01/09/2002 until: 04/13/2005)
poradenské služby v oblasti obchodu
  (from: 01/09/2002 until: 04/13/2005)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 12/24/2004 until: 04/13/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/1992)
Managing board
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Ing. Igor Kováč , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
From: 01/15/2021
  (from: 03/03/2021)
Mgr. Peter Duchovič - Member of the Board of Directors
J. Mazúra 4428/4
Martin 036 01
From: 08/02/2023
  (from: 09/09/2023)
Ing. Jana Babálová
Bullova 25
Bratislava
  (from: 11/29/2000 until: 09/12/2002)
Ing. Imrich Bako
Bezručova 6
Nové Zámky
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Ing. Vladimír Baláž - člen
Alstrova 62
Bratislava
  (from: 10/28/1994 until: 08/18/1996)
Ing. Vladimír Baláž - člen
Alstrova 62
Bratislava
  (from: 08/19/1996 until: 10/26/1999)
Ing. Ján Dovalovský
Ladislava Szántoa 27
Bratislava
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Ing. Josef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
Ing. Josef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Ing. Jozef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 08/01/2008
  (from: 08/06/2008 until: 01/21/2009)
Ing. Jozef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 08/01/2008 Until: 01/01/2009
  (from: 01/22/2009 until: 01/21/2009)
Bc. Peter Duchovič - podpredseda
Jana Mazura 4
Martin 036 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/17/2010 until: 08/04/2014)
Mgr. Peter Duchovič - člen predstavenstva
Jana Mazura 4
Martin 036 01
From: 08/01/2018
  (from: 08/22/2018 until: 09/08/2023)
Mgr. Peter Duchovič - člen predstavenstva
Jana Mazura 4
Martin 036 01
From: 08/01/2018 Until: 08/01/2023
  (from: 09/09/2023 until: 09/08/2023)
Mgr. Peter Duchovič - podpredseda
Jana Mazura 4
Martin 036 01
From: 07/01/2010
  (from: 08/05/2014 until: 08/21/2018)
Mgr. Peter Duchovič - podpredseda
Jana Mazura 4
Martin 036 01
From: 07/01/2010 Until: 08/01/2018
  (from: 08/22/2018 until: 08/21/2018)
Ing. Ján Falath - člen
Pifflova 4
Bratislava
  (from: 10/11/1993 until: 10/27/1994)
Ing. Jozef Fedor - podpredseda
Gelnická 16
Bratislava 831 06
From: 08/01/2008
  (from: 08/06/2008 until: 01/21/2009)
Ing. Jozef Fedor - podpredseda
Gelnická 16
Bratislava 831 06
From: 08/01/2008 Until: 01/01/2009
  (from: 01/22/2009 until: 01/21/2009)
Ing. Jozef Fedor - predseda
Gelnická 16
Bratislava 831 06
From: 01/01/2009
  (from: 01/22/2009 until: 07/16/2010)
Ing. Jozef Fedor - predseda
Gelnická 16
Bratislava 831 06
From: 01/01/2009 Until: 07/01/2010
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Ing. Jiří Frolka - Member of the Board of Directors
Čajakova 2172/6
Žilina 010 01
From: 06/15/2021
  (from: 07/13/2021 until: 09/20/2022)
Ing. Jiří Frolka - Member of the Board of Directors
Karpatská 3106/2
Žilina 010 08
From: 06/15/2021
  (from: 09/21/2022 until: 04/13/2023)
Ing. Jiří Frolka - Member of the Board of Directors
Karpatská 3106/2
Žilina 010 08
From: 06/15/2021 Until: 04/03/2023
  (from: 04/14/2023 until: 04/13/2023)
Ing. Vilam Jančovič , CSc.
Tekovská 18
Zlaté Moravce
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Ing. Vladimír Kestler - podpredseda
Schiffelova 8
Bratislava
  (from: 10/11/1993 until: 08/18/1996)
Ing. Vladimír Kestler - podpredseda
Sklenárova 8
Bratislava
  (from: 08/19/1996 until: 11/28/2000)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
From: 09/22/2000
  (from: 09/13/2002 until: 09/25/2006)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
From: 09/22/2000 Until: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 6442/24
Bratislava
  (from: 02/13/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Sklenárova 8
Bratislava
  (from: 11/29/2000 until: 02/12/2001)
Ing. Igor Kováč , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
From: 10/01/2020
  (from: 10/21/2020 until: 03/02/2021)
Ing. Igor Kováč , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
From: 10/01/2020 Until: 01/14/2021
  (from: 03/03/2021 until: 03/02/2021)
Ing. František Kovačovský - člen
Rajecká 4
Bratislava
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Ing. Edmund Kozel - predseda predstavenstva
Jakubíkova 12
Bratislava
  (from: 10/27/1999 until: 11/28/2000)
Ing. Viliam Krajčovič - generálny riaditeľ
kpt. Nálepku 5
Trnava
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda
Agátová 9
Trnava
  (from: 07/19/2000 until: 11/28/2000)
Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda predstavenstva
Agátová 9
Bratislava
  (from: 10/27/1999 until: 07/18/2000)
Ing. Viliam Krajčovič - predseda
Agátova 9
Trnava
  (from: 08/19/1996 until: 10/26/1999)
Ing. Viliam Krajčovič - predseda
kpt. Nálepku 5
Trnava
  (from: 09/21/1992 until: 08/18/1996)
Ing. Peter Kubík - člen predstavenstva
Radoľa 437
Radoľa 023 36
From: 08/01/2018
  (from: 08/22/2018 until: 11/08/2018)
Ing. Peter Kubík - člen predstavenstva
Radoľa 437
Radoľa 023 36
From: 08/01/2018 Until: 10/26/2018
  (from: 11/09/2018 until: 11/08/2018)
Ing. Peter Kubík - predseda
437
Radoľa 023 36
From: 07/01/2010
  (from: 07/17/2010 until: 08/21/2018)
Ing. Peter Kubík - predseda
437
Radoľa 023 36
From: 07/01/2010 Until: 08/01/2018
  (from: 08/22/2018 until: 08/21/2018)
Mgr. Martin Laca
Kozmonautická 5
Bratislava 821 02
From: 06/14/2002
  (from: 09/13/2002 until: 07/31/2006)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 06/14/2002
  (from: 08/01/2006 until: 09/25/2006)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 06/14/2002 Until: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Ing. Miroslav Lukáč - podpredseda
Novosická 1862
Púchov 020 01
From: 01/01/2009
  (from: 01/22/2009 until: 07/16/2010)
Ing. Miroslav Lukáč - podpredseda
Novosická 1862
Púchov 020 01
From: 01/01/2009 Until: 07/01/2010
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Eduard Mikuš - podpredseda
Lysáková 16
Bratislava
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava
  (from: 11/29/2000 until: 09/12/2002)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
From: 09/22/2000
  (from: 09/13/2002 until: 09/25/2006)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
From: 09/22/2000 Until: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
Ing. Michal Mišo - podpredseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Ing. Michal Mišo - predseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 08/05/2008)
Ing. Michal Mišo - predseda
Hornádska 24
Bratislava 821 07
From: 04/01/2007 Until: 07/31/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/05/2008)
Ing. Martin Mravec - člen
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
Ing. Martin Mravec - člen
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Ing. Martin Mravec - podpredseda
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 08/05/2008)
Ing. Martin Mravec - podpredseda
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
From: 04/01/2007 Until: 07/31/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/05/2008)
Ing. Martin Mravec - predseda
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
From: 08/01/2008
  (from: 08/06/2008 until: 01/21/2009)
Ing. Martin Mravec - predseda
Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
From: 08/01/2008 Until: 01/01/2009
  (from: 01/22/2009 until: 01/21/2009)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc.
Pred poľom 12
Trenčín
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Ing. Alfréd Richter
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Rudolf Sihlovec , MBA - predseda predstavenstva
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
From: 08/01/2018
  (from: 08/22/2018 until: 03/02/2021)
Rudolf Sihlovec , MBA - predseda predstavenstva
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
From: 08/01/2018 Until: 01/14/2021
  (from: 03/03/2021 until: 03/02/2021)
Ing. Ján Spúra
Allendeho 2767
Poprad
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Ing. Eva Stalmašková
Žukovova 32
Bratislava
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Ing. Martin Švaňa - člen
Dunajov 218
Dunajov 023 02
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 11/27/2007)
Ing. Martin Švaňa - člen
Dunajov 218
Dunajov 023 02
From: 08/31/2006 Until: 11/06/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/27/2007)
Ing. Július Tóth - predseda
Muránska 8
Košice
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Ing. Jan Vehovský - člen
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
From: 07/01/2010
  (from: 03/01/2011 until: 08/21/2018)
Ing. Jan Vehovský - člen
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
From: 07/01/2010 Until: 08/01/2018
  (from: 08/22/2018 until: 08/21/2018)
Ing. Jan Vehovský - Member of the Board of Directors
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
From: 01/15/2021
  (from: 03/03/2021 until: 09/08/2023)
Ing. Jan Vehovský - podpredseda predstavenstva
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
From: 08/01/2018
  (from: 08/22/2018 until: 10/20/2020)
Ing. Jan Vehovský - podpredseda predstavenstva
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
From: 08/01/2018 Until: 10/01/2020
  (from: 10/21/2020 until: 10/20/2020)
Ing. Ján Vehovský - člen
Ľudmily Podjavorinskej 2451/13
Čadca 022 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/17/2010 until: 02/28/2011)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
From: 11/06/2007
  (from: 11/28/2007 until: 08/05/2008)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
From: 11/06/2007 Until: 07/31/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/05/2008)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
From: 01/01/2009
  (from: 01/22/2009 until: 04/28/2010)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
From: 01/01/2009 Until: 03/31/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Jan Vehovský - Member of the Board of Directors
U Hluška 3304
Čadca 022 01
From: 01/15/2021 Until: 04/29/2024
  (from: 06/05/2024 until: 06/04/2024)
Ing. Jan Vehovský - Member of the Board of Directors
U Hluška 3304
Čadca 022 01
From: 01/15/2021
  (from: 09/09/2023 until: 06/04/2024)
Ing. Jiří Němec
Mla-dé fronty 1621
Praha 4
Česká republika
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 12/02/2023)
V mene spoločnosti koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.
  (from: 08/22/2018 until: 12/01/2023)
Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 09/21/1992 until: 08/21/2018)
Spoločnosť navonok zastupuje a podpisuje generálny riaditeľ Ing. Viliam Krajčovič.
  (from: 12/01/1990 until: 09/20/1992)
Procuration: 
Ing. Vladimír Baláž
Alstrova 62
Bratislava
  (from: 10/27/1999 until: 09/12/2002)
Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a skratku "prok".
  (from: 10/27/1999 until: 09/12/2002)
Branch of the enterprise: 
Name: 
OMNIA a.s. Bratislava - organizačná zložka Brno
  (from: 12/18/1995 until: 04/05/1999)
Registered seat: 
Jedovnická 10
Brno 628 00
Česká republika
  (from: 12/18/1995 until: 04/05/1999)
Head: 
Ing. Miroslav Zboja
Plovdivská 3
Brno
Česká republika
  (from: 12/18/1995 until: 04/05/1999)
 
 
Capital: 
11 745 000 EUR Paid up: 11 745 000 EUR
  (from: 09/19/2020)
7 745 000 EUR Paid up: 7 745 000 EUR
  (from: 12/12/2017 until: 03/31/2020)
5 345 000 EUR Paid up: 5 345 000 EUR
  (from: 08/05/2014 until: 12/11/2017)
5 344 220,93896 EUR Paid up: 5 344 220,93896 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 08/04/2014)
161 000 000 Sk Paid up: 161 000 000 Sk
  (from: 09/13/2002 until: 02/03/2009)
161 000 000 Sk
  (from: 03/02/1995 until: 09/12/2002)
116 000 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 03/01/1995)
89 000 000 Sk
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 345 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, okrem prípadov, kedy je podľa Stanov možný prevod bez obmedzenia.
  (from: 11/24/2020)
Number of shares: 640
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, okrem prípadov, kedy je podľa Stanov možný prevod bez obmedzenia.
  (from: 11/24/2020)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 345 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 04/01/2020 until: 11/23/2020)
Number of shares: 640
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 04/01/2020 until: 11/23/2020)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 345 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 08/05/2014 until: 03/31/2020)
Number of shares: 240
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 12/12/2017 until: 03/31/2020)
Number of shares: 156
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 02/04/2009 until: 08/04/2014)
Number of shares: 45
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 02/04/2009 until: 08/04/2014)
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 02/04/2009 until: 08/04/2014)
Number of shares: 156
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/24/2005 until: 02/03/2009)
Number of shares: 45
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/24/2005 until: 02/03/2009)
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/24/2005 until: 02/03/2009)
Number of shares: 161000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/27/1999 until: 05/23/2005)
Number of shares: 161000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/02/1995 until: 10/26/1999)
Number of shares: 1160
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 03/01/1995)
Number of shares: 890
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Stockholder: 
OMNIA HOLDING, SE
Václavské náměstí 802/56
Praha 110 00
Česká republika
  (from: 12/05/2014 until: 12/11/2017)
Supervisory board: 
Ing. Robert Spišák , PhD.
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 03/11/2020
  (from: 04/01/2020)
Mgr. Miriam Krošláková
Stredná ulica 189/1
Hviezdoslavov 930 41
From: 03/11/2020
  (from: 01/03/2023)
Ing. Vladimír Kestler - predseda dozornej rady
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020)
Rudolf Sihlovec , MBA - člen dozornej rady
Dubíkova 173/42
Nitra 949 01
From: 01/15/2021
  (from: 03/03/2021)
Ing. Miloš Ješko
Pod Zečákom 1477/52
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 09/20/2021
  (from: 10/07/2021)
Augustín Lokaj
421
Divina 013 31
From: 02/17/2022
  (from: 03/09/2022)
Jaroslav Máček
Litovelská 607/7
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 03/31/2023
  (from: 06/05/2024)
Ing. Rudolf Autner
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
From: 07/09/2001
  (from: 09/13/2002 until: 09/25/2006)
Ing. Rudolf Autner
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
From: 07/09/2001 Until: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Rudolf Autner
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
Ing. Rudolf Autner
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Ing. Rudolf Autner
Račianska 8
Bratislava
  (from: 01/09/2002 until: 09/12/2002)
JUDr. Rudolf Bača - člen
ČSA 1190/3
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 07/25/2007
  (from: 08/24/2007 until: 04/13/2018)
JUDr. Rudolf Bača - člen
ČSA 1190/3
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 07/25/2007 Until: 03/01/2018
  (from: 04/14/2018 until: 04/13/2018)
Ing. Imrich Bako - člen
Bezručová 6
Nové Zámky
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava
  (from: 11/29/2000 until: 01/08/2002)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava
  (from: 01/09/2002 until: 09/12/2002)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava 811 02
From: 07/09/2001
  (from: 09/13/2002 until: 09/25/2006)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava 811 02
From: 07/09/2001 Until: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava 811 02
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 4198/5
Bratislava 811 02
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Ing. Ján Danko - člen
Jakubovo nám. 11
Bratislava
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Ing. Ladislav Debnár - člen
Svätoplukova 684/13
Bojnice
  (from: 10/11/1993 until: 10/27/1994)
Ing. Ján Dovalovský - člen
L. Szántoa 27
Bratislava
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Ing. Josef Droščin - podpredseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 08/05/2008)
Ing. Josef Droščin - podpredseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 04/01/2007 Until: 07/31/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/05/2008)
Ing. Ján Falath - člen
Piffalova 4
Bratislava 851 01
  (from: 10/28/1994 until: 03/01/1995)
Ing. Ján Falath - člen
Pifflova 4
Bratislava
  (from: 03/02/1995 until: 08/18/1996)
Ing. Jozef Fedor
Gelnická 16
Bratislava 831 06
From: 07/01/2010
  (from: 07/17/2010 until: 02/28/2011)
Ing. Jozef Fedor
Gelnická 16
Bratislava 831 06
From: 07/01/2010 Until: 02/14/2011
  (from: 03/01/2011 until: 02/28/2011)
Ing. Ján Gróf - člen
Víglašská 3
Bratislava
  (from: 10/11/1993 until: 10/27/1994)
Ing. Viliam Jančovič , CSc. - člen
Tekovská 18
Zlaté Moravce
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Ing. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 03/11/2020
  (from: 04/01/2020 until: 05/14/2020)
Ing. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 03/11/2020 Until: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020 until: 05/14/2020)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2020)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
From: 04/01/2007 Until: 03/10/2020
  (from: 04/01/2020 until: 03/31/2020)
Ing. Marián Komáromy , CSc. - člen
G. Bethlena 23
Nové Zámky
  (from: 10/11/1993 until: 10/27/1994)
JUDr. Eva Komrsková
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (from: 11/29/2000 until: 01/08/2002)
JUDr. Eva Komrsková
Hrobákova 2480/24
Bratislava
  (from: 01/09/2002 until: 09/12/2002)
JUDr. Eva Komrsková
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
From: 07/09/2001
  (from: 09/13/2002 until: 04/19/2004)
JUDr. Eva Komrsková - člen
Hrobákova 24
Bratislava
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
JUDr. Eva Komrsková - členka
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (from: 10/28/1994 until: 08/18/1996)
JUDr. Eva Komrsková - členka
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (from: 08/19/1996 until: 11/28/2000)
JUDr. Eva Komrsková - podpredseda
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
From: 07/09/2001
  (from: 04/20/2004 until: 09/25/2006)
JUDr. Eva Komrsková - podpredseda
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
From: 07/09/2001 Until: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
JUDr. Eva Komrsková - podpredseda
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
JUDr. Eva Komrsková - podpredseda
Hrobákova 2480/24
Bratislava 851 02
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Ing. Edmund Kozel - podpredseda
Jakubíkova 28
Bratislava
  (from: 11/29/2000 until: 01/08/2002)
Ing. Edmund Kozel - podpredseda
Jakubíkova 28
Bratislava
  (from: 01/09/2002 until: 09/12/2002)
Ing. Edmund Kozel - podpredseda
Jakubíkova 28
Bratislava 831 01
From: 07/09/2001
  (from: 09/13/2002 until: 04/19/2004)
Ing. Edmund Kozel - podpredseda
Jakubíkova 28
Bratislava 831 01
From: 07/09/2001 Until: 01/23/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Ing. Viliam Krajčovič
Agátová 9
Bratislava
  (from: 11/29/2000 until: 02/12/2001)
Ing. Vladimír Krajčovič
Agátová 9
Trnava
  (from: 02/13/2001 until: 01/08/2002)
Mgr. Miriam Krošláková
Hviezdoslavov 189
Hviezdoslavov 930 41
From: 03/11/2020
  (from: 04/01/2020 until: 01/02/2023)
Ing. Stanislav Kudláč - člen
Miškovecká 1
Košice
  (from: 10/11/1993 until: 10/27/1994)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 07/16/2010)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 04/01/2007 Until: 07/01/2010
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 05/01/2015
  (from: 06/17/2015 until: 03/31/2020)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 05/01/2015 Until: 03/10/2020
  (from: 04/01/2020 until: 03/31/2020)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 03/11/2020
  (from: 04/01/2020 until: 05/14/2020)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 03/11/2020 Until: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020 until: 05/14/2020)
Mgr. Martin Laca - podpredseda dozornej rady
Papraďová 5
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 01
From: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020 until: 03/02/2021)
Mgr. Martin Laca - podpredseda dozornej rady
Papraďová 5
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 01
From: 03/17/2020 Until: 01/14/2021
  (from: 03/03/2021 until: 03/02/2021)
Ing. Miroslav Lukáč
Novonosická 1862/146
Púchov 020 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/17/2010 until: 06/16/2015)
Ing. Miroslav Lukáč
Novonosická 1862/146
Púchov 020 01
From: 07/01/2010 Until: 04/30/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/16/2015)
Ing. Zuzana Maslíková
Turzovka Stred 328
Turzovka 023 54
From: 03/01/2018
  (from: 04/14/2018 until: 07/12/2021)
Ing. Zuzana Maslíková
Turzovka Stred 328
Turzovka 023 54
From: 03/01/2018 Until: 04/19/2021
  (from: 07/13/2021 until: 07/12/2021)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 08/05/2008)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc. - podpredseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 04/01/2007
  (from: 08/06/2008 until: 02/11/2009)
Doc. Ing. Peter Mihók , CSc. - podpredseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 04/01/2007 Until: 01/01/2009
  (from: 02/12/2009 until: 02/11/2009)
Doc.Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 09/25/2006)
Doc.Ing. Peter Mihók , CSc.
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 01/01/2006 Until: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Michal Mišo
Miletičova 565/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 08/01/2008
  (from: 04/14/2018 until: 03/31/2020)
Ing. Michal Mišo
Miletičova 565/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 08/01/2008 Until: 03/10/2020
  (from: 04/01/2020 until: 03/31/2020)
Ing. Michal Mišo - člen
Hornádska 24
Bratislava 821 07
From: 08/01/2008
  (from: 08/06/2008 until: 04/13/2018)
Ing. Pavel Mockovčiak
Svetlá 5754/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 03/11/2020
  (from: 04/07/2020 until: 10/06/2021)
Ing. Pavel Mockovčiak
Svetlá 5754/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 03/11/2020 Until: 09/20/2021
  (from: 10/07/2021 until: 10/06/2021)
JUDr. Pavol Ovšonka
344
Nová Lesná
  (from: 11/29/2000 until: 01/08/2002)
JUDr. Pavol Ovšonka
344
Nová Lesná
  (from: 01/09/2002 until: 09/12/2002)
JUDr. Pavol Ovšonka
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
From: 07/09/2001
  (from: 09/13/2002 until: 04/19/2004)
JUDr. Pavol Ovšonka - člen
385
Gánovce
  (from: 10/11/1993 until: 10/27/1994)
JUDr. Pavol Ovšonka - člen
385
Gánovce
  (from: 10/28/1994 until: 08/18/1996)
JUDr. Pavol Ovšonka - člen
385
Gánovce
  (from: 08/19/1996 until: 11/28/2000)
JUDr. Pavol Ovšonka - predseda
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
From: 07/09/2001
  (from: 04/20/2004 until: 09/25/2006)
JUDr. Pavol Ovšonka - predseda
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
From: 07/09/2001 Until: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
JUDr. Pavol Ovšonka - predseda
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
From: 08/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/31/2007)
JUDr. Pavol Ovšonka - predseda
Nová Lesná 344
Nová Lesná 059 86
From: 08/31/2006 Until: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007 until: 03/31/2007)
Ing. František Palič - predseda
Pri Štadióne 964/25
Svätý Jur
  (from: 01/09/2002 until: 09/12/2002)
Ing. František Palič - predseda
Pri Štadióne 964/25
Svätý Jur 900 21
From: 07/09/2001
  (from: 09/13/2002 until: 04/19/2004)
Ing. František Palič - predseda
Pri Štadióne 964/25
Svätý Jur 900 21
From: 07/09/2001 Until: 01/23/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Mgr. Juraj Papcun - člen
Tomášikova 10/A
Bratislava 821 03
From: 07/25/2007
  (from: 08/24/2007 until: 04/13/2018)
Mgr. Juraj Papcun - člen
Tomášikova 10/A
Bratislava 821 03
From: 07/25/2007 Until: 03/01/2018
  (from: 04/14/2018 until: 04/13/2018)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - člen
Pred Poľom 12
Trenčín
  (from: 09/21/1992 until: 03/01/1995)
Ing. Marián Podolák
1435
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 03/01/2018
  (from: 04/14/2018 until: 01/25/2023)
Ing. Marián Podolák
1435
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 03/01/2018 Until: 12/19/2022
  (from: 01/26/2023 until: 01/25/2023)
Ing. Alexander Rezeš - člen
Kremnická 43
Košice 040 01
  (from: 10/28/1994 until: 09/05/1995)
Prof.JUDr. Florián Sivák , CSc.
Astrová 10
Bratislava 821 06
  (from: 08/19/1996 until: 11/28/2000)
Ing. Ján Skrak - člen
Bellova 67
Bratislava
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
RNDr. Ján Smerek , CSc
Rosná 5
Košice 040 01
  (from: 09/06/1995 until: 08/18/1996)
RNDr. Ján Smerek , CSc
Rosná 5
Košice 040 01
  (from: 08/19/1996 until: 11/28/2000)
Ing. Ján Spúra - člen
Allendeho 2767
Poprad
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Doc. Ing. Jozef Šalak - podpredseda
Fábryho 9
Košice
  (from: 03/02/1995 until: 08/18/1996)
Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. - podpredseda
Fábryho 9
Košice
  (from: 08/19/1996 until: 11/28/2000)
Doc. Ing. Jozef Šalka - podpredseda
Fábryho 9
Košice 040 01
  (from: 10/28/1994 until: 03/01/1995)
PhDr. Marián Šarišský - predseda
Michalovská 1
Košice
  (from: 10/11/1993 until: 10/27/1994)
Ing. Jozef Škvarenina - člen
Kalinčiakova 4
Zlaté Moravce
  (from: 10/11/1993 until: 10/27/1994)
Ing. Eva Štalmašková
Žukovova 32
Bratislava
  (from: 10/28/1994 until: 03/01/1995)
Ing. Eva Štalmašková - člen
Žukovova 32
Bratislava
  (from: 09/21/1992 until: 03/01/1995)
Ing. Martin Švaňa
Dunajov 218
Dunajov 023 02
From: 11/06/2007
  (from: 11/28/2007 until: 07/16/2010)
Ing. Martin Švaňa
Dunajov 218
Dunajov 023 02
From: 11/06/2007 Until: 07/01/2010
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Ing. Milan Tomšo - člen
Muškátova 40
Bratislava
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Ing. Július Tóth - predseda
Muráňska 8
Košice 040 01
  (from: 10/28/1994 until: 08/18/1996)
Ing. Július Tóth , CSc. - predseda
Muránska 8
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 10/10/1993)
Ing. Július Tóth , CSc. - predseda
Muráňska 8
Košice 040 01
  (from: 08/19/1996 until: 11/28/2000)
Jaroslav Máček
485
Rudina 023 31
From: 03/31/2023
  (from: 04/14/2023 until: 06/04/2024)
Zdeněk Barvínek - člen
Za Klášterem 613
Fulnek
Česká republika
  (from: 10/11/1993 until: 10/27/1994)
Ing. Jiří Němec - podpredseda
Mladé fronty 1621
Praha 4 - Chodov
Česká republika
  (from: 09/21/1992 until: 03/01/1995)
Ing. Vladimír Vlček - predseda
Sklopčická 595
Ostrava - Krásné Pole
Česká republika
  (from: 11/29/2000 until: 01/08/2002)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.6.1990. Stary spis: Sa 132
  (from: 12/01/1990)
V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 Obch. zák.č. 513/1991 Zb. boli na valnom zhromaždení dňa 22.4.1992 schválené stanovy a.s. a prispôsobené Obch. zákonníku. Stary spis: Sa 132
  (from: 09/21/1992)
Notárska zápisnica zo dňa 17.3.1993 N 246/93, Nz 244/93. Stary spis: Sa 132
  (from: 10/11/1993)
Notárska zápisnica N 152/14, Nz 141/94 z valného zhromaždenia konaného 1.12.1994 ktorou bolo prijaté úplné znenie stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 132
  (from: 03/02/1995)
Notárska zápisnica N 102/95, Nz 100/95 napísaná dňa 19.06.1995 notárom JUDr. Katarínou Pohronskou, osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, uznesenie UZ č. 12/95 zo dňa 20.06.1995. Stary spis: Sa 132
  (from: 09/06/1995)
Uznesenie dozornej rady OMNIA, a.s. č. 7/94 zo dňa 10.02.1994. Stary spis: Sa 132
  (from: 12/18/1995)
Notárska zápisnica N 59/96, Nz 56/96 zo dňa 29.3.1996 a stanovy spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení dňa 29.3.1996. Stary spis: Sa 132
  (from: 08/19/1996)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.5.1997 pod č. N 94/97, NZ 94/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 132
  (from: 03/26/1998)
Uznesenie Krajského obchodného súdu v Brne č.k. Firm 17748/97 Rg. A 9143/3/35 zo dňa 23.3.1998
  (from: 04/06/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 177/99 spísanou JUDr. Katarínou Pohronskou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.1999 a zo dňa 4.10.1999.
  (from: 10/27/1999)
Notárska zápisnica N 215/2000, Nz 194/2000 zo dňa 22.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam č. 19/2000 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.2000. Záznam č. 3/2000 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.9.2000.
  (from: 11/29/2000)
Notárska zápisnica N 216/2001, Nz 204/2001 zo dňa 9. 7. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 01/09/2002)
Notárska zápisnica č. N 392/2001, Nz 377/2001 zo dňa 5. 11. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a úplné znenie stanov, ktoré tvorí jej prílohu.
  (from: 04/16/2002)
Notárska zápisnica číslo N 266/2002, NZ 258/2002 zo dňa 14. 6. 2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a. s. konaného dňa 14. 6. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/13/2002)
Zápisnica družstva - 23.01.2004.
  (from: 04/20/2004)
Osvedčnie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 51/2005, Nz 12366/2005, NCRls 12211/2005 spísanej JUDr. Katarínou Pohronskou - zmena predmetu podnikania
  (from: 04/14/2005)
Notárska zápisnica č.N 84/2005, Nz 21825/2005, NCRls 21567/2005 zo dňa 17.05.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/24/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.07.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 122/2006, NZ 27663/2006 zo dňa 13.07.2006.
  (from: 08/01/2006)
Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 34287/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.
  (from: 09/26/2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a.s. zo dňa 05.03.2007 o zlúčení ku dňu 01.04.2007 so spoločnosťou OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 54/2007, Nz 9697/2007, NCRIs 9763/ 2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou dňa 13.03.2007. Spoločnosť OMNIA, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B je právnym nástupcom spoločnosti OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 04/01/2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1082007, Nz 22968/2007 zo dňa 12.06.2007 o zlúčení so spoločnosťou CASL, a.s., so sídlom Štrková 23, 010 09 Žilina, IČO: 36 413 429, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10392/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 110/2007, Nz 22976/2007 zo dňa 12.06.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti CASL, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2007)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 25.07.2007.
  (from: 08/24/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.6.2008.
  (from: 08/06/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2008.
  (from: 01/22/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 8/2009, Nz 1863/2009, NCRls 1837/2009 spísanej dňa 23.01.2009.
  (from: 02/04/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2009
  (from: 02/12/2009)
Notárska zápisnica N 81/2009, Nz 19682/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 07/16/2009)
Notárska zápisnica N 48/2020, Nz 7598/2020, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2020 obsahujúca nové Stanovy spoločnosti
  (from: 04/01/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2007 until: 12/30/2011)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2011 until: 06/04/2024)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2011 until: 06/04/2024)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/05/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CASL, a.s. 36413429 ,
Štrková
23
  (from: 07/01/2007)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KLF - ZVL MTK spol. s r.o. 36387631 ,
Robotnícka
14
  (from: 12/31/2011)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KLF KOVÁČŇA, a.s. 36396559 ,
Kukučínova
2734
  (from: 01/24/2008)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
OMNIMETAL, a.s. 36386642 ,
Kukučínova
1
  (from: 04/01/2007)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KLF KOVÁČOVŇA, a.s. 36396559 ,
Kukučínova
2734
  (from: 01/01/2008 until: 01/23/2008)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person