Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4850/B

Business name: 
SyfTo, a. s. v likvidácii
  (from: 06/07/2011 until: 05/14/2012)
Registered seat: 
Žitná 25
Bratislava 831 06
  (from: 09/24/2009 until: 05/14/2012)
Identification number (IČO): 
44 953 232
  (from: 09/24/2009)
Date of entry: 
09/24/2009
  (from: 09/24/2009)
Date of deletion: 
05/15/2012
  (from: 05/15/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/15/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/24/2009)
Capital: 
25 200 EUR Paid up: 25 200 EUR
  (from: 09/24/2009 until: 05/14/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/01/2011
  (from: 05/15/2012)
 Liquidators:
Ing. Mgr. Zoltán Gyurcsovics
Robotnícka 2/A
Hurbanovo 947 03
From: 04/01/2011 Until: 05/15/2012
  (from: 06/07/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne, za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/07/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/31/2011
  (from: 05/15/2012)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2011, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť SyfTo, a. s. v likvidácii, so sídlom Žitná 25, 831 06 Bratislava, IČO: 44 953 232, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 4850/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 05/15/2012)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person