Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14363/B

Business name: 
Ebys, s. r. o.
  (from: 03/15/2013)
Registered seat: 
Bajkalská 22
Bratislava 821 09
  (from: 03/15/2013)
Identification number (IČO): 
35 714 506
  (from: 04/08/1997)
Date of entry: 
04/08/1997
  (from: 04/08/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/08/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/11/2000)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/11/2000)
prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
  (from: 05/11/2000)
výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 05/11/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/11/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/11/2000)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/11/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/05/2007)
organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/05/2007)
výroba audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora
  (from: 07/05/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/05/2007)
vizažistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela
  (from: 07/05/2007)
administratívne práce
  (from: 07/05/2007)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 07/05/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/05/2007)
leasing motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/05/2007)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 07/05/2007)
kopírovacie práce
  (from: 07/05/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/05/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/05/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávaterská činnosť
  (from: 07/05/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/05/2007)
fotografické práce
  (from: 07/05/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 07/05/2007)
producentská činnosť v oblasti televíznej videotorby
  (from: 07/05/2007)
natáčanie videokamerou
  (from: 07/05/2007)
počítačové spracovanie videa a zvuku
  (from: 07/05/2007)
technické služby súvisiace s produkciou filmu alebo videozáznamu
  (from: 07/05/2007)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 07/05/2007)
prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/05/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/01/2008)
počítačové služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2008)
reklamné a marketingové služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2008)
poradenstvo v oblasti reklamy, propagácie, inzercie a marketingu
  (from: 04/01/2008)
Partners: 
Ing. Juraj Kmec
55
Kráľová pri Senci 900 50
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Kmec
Amount of investment: 7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/11/2009)
Ing. Juraj Kmec
55
Kráľová pri Senci 900 50
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z konateľov samostatne.
  (from: 05/11/2000)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 08/11/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 19. 2. 1997 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 21372
  (from: 04/08/1997)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 12.10.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.1998 v súlade s ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 04/12/1999)
Prevody častí obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 11.1.2000. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.3.2000. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.3.2000. Zmena obchodného mena z pôvodného Knut & Knut, creative studio, s.r.o. na nové Benefit plus, s.r.o.
  (from: 05/11/2000)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.4.2001. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.4.2001.
  (from: 06/06/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 05/19/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2007.
  (from: 07/05/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.02.2008 - zmena obchodného mena spoločnosti na eBys, s.r.o..
  (from: 02/23/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.7.2009.
  (from: 08/11/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009.
  (from: 12/18/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.03.2013.
  (from: 03/15/2013)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person