Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22080/R

Business name: 
KOPEK plus s. r. o.
  (from: 08/25/2009)
PEKSPOL, s.r.o.
  (from: 02/07/2000 until: 08/24/2009)
Registered seat: 
Bernolákova 46
Dolné Kočkovce 020 01
  (from: 08/25/2009)
Záhradná 1381/9
Pezinok 902 01
  (from: 09/11/2004 until: 08/24/2009)
Horná 9
Šenkvice 900 81
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Identification number (IČO): 
35 781 131
  (from: 02/07/2000)
Date of entry: 
02/07/2000
  (from: 02/07/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/07/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2000)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/07/2000)
reklamná činnosť
  (from: 02/07/2000)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 08/25/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/18/2019)
Partners: 
Ing. Daniel Gerbel , PhD.
Strmý vŕšok 8007/7
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. Viliam Gerbel
Š. Moyzesa 385
Dolné Kočkovce 020 01
Slovak Republic
  (from: 08/25/2009)
Ľubica Wirghová
Okružná 1424/20
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 08/25/2009)
Ing. Darina Bočková
Nová 2905
Varnsdorf 407 47
Czech Republic
  (from: 08/25/2009)
AMBROPEK, spol. s r.o. IČO: 17 053 897
Kúpeľná 22
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
FRAMI - PEK, s.r.o. IČO: 31 425 062
Poľná 77
Šenkvice 900 81
Slovak Republic
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Alica Benická
292
Kráľová pri Senci 900 50
Slovak Republic
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Vladimír Blinka
Záhradná 1381/9
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 09/11/2004 until: 08/24/2009)
Ing. Jozef Zlehovec
Chrobákova 1
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Ing. Daniel Gerbel , PhD.
Strmý vŕšok 8007/7
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 08/25/2009 until: 05/16/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Daniel Gerbel , PhD.
  (from: 08/25/2009 until: 05/16/2022)
Ing. Daniel Gerbel , PhD.
Amount of investment: 2 457 EUR Paid up: 2 457 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. Viliam Gerbel
Amount of investment: 1 394 EUR Paid up: 1 394 EUR
  (from: 08/25/2009)
Ľubica Wirghová
Amount of investment: 1 394 EUR Paid up: 1 394 EUR
  (from: 08/25/2009)
Ing. Darina Bočková
Amount of investment: 1 394 EUR Paid up: 1 394 EUR
  (from: 08/25/2009)
AMBROPEK, spol. s r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Alica Benická
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
FRAMI - PEK, s.r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Ing. Jozef Zlehovec
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Vladimír Blinka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/11/2004 until: 08/24/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/18/2019)
Individual managing director
  (from: 09/11/2004 until: 05/17/2019)
konatelia
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Ing. Viliam Gerbel
Š. Moyzesa 385
Dolné Kočkovce 020 01
From: 08/17/2009
  (from: 08/25/2009)
Ing. Daniel Gerbel , PhD.
Strmý Vŕšok 8007/7
Bratislava 841 06
From: 11/15/2019
  (from: 02/01/2020)
Alica Benická
292
Kráľová pri Senci 900 50
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Alica Benická
292
Kráľová pri Senci 900 50
From: 02/07/2000 Until: 09/07/2004
  (from: 09/11/2004 until: 09/10/2004)
Vladimír Blinka
Záhradná 1381/9
Pezinok 902 01
From: 09/07/2004
  (from: 09/11/2004 until: 08/24/2009)
Vladimír Blinka
Záhradná 1381/9
Pezinok 902 01
From: 09/07/2004 Until: 08/17/2009
  (from: 08/25/2009 until: 08/24/2009)
Ing. Petr Boček
Nová 2905
Varnsdorf 407 47
Česká republika
From: 08/17/2009
  (from: 08/25/2009 until: 01/31/2020)
Ing. Petr Boček
Nová 2905
Varnsdorf 407 47
Česká republika
From: 08/17/2009 Until: 11/15/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Rastislav Čupka
SNP 16
Senec 903 01
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Rastislav Čupka
SNP 16
Senec 903 01
From: 02/07/2000 Until: 09/07/2004
  (from: 09/11/2004 until: 09/10/2004)
Ing. Jozef Zlehovec
Chrobákova 1
Bratislava 841 02
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Ing. Jozef Zlehovec
Chrobákova 1
Bratislava 841 02
From: 02/07/2000 Until: 09/07/2004
  (from: 09/11/2004 until: 09/10/2004)
Acting in the name of the company: 
Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej mene každý samostatne.
  (from: 08/25/2009)
Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Pri podpisovaní písomných dokladov uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.
  (from: 09/11/2004 until: 08/24/2009)
Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Pri podpisovaní písomných dokladov uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.
  (from: 02/07/2000 until: 09/10/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/25/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 08/24/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 24.1.2000 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 02/07/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.9.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.9.2004. Rastislav Čupka, Ing. Jozef Zlehovec, Alica Benická, deň skončenia funkcie konateľov: 7.9.2004.
  (from: 09/11/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2009. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.08.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného PEKSPOL, s. r. o. na nové KOPEK plus s. r. o.
  (from: 08/25/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/09/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
KOPEK s.r.o.
Bernolákova 48
Dolné Kočkovce 020 01
  (from: 01/09/2014)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person