Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14403/B

Business name: 
Malý trh s.r.o.
  (from: 04/15/1997 until: 01/17/2007)
Registered seat: 
Laurinská 3
Bratislava 811 01
  (from: 09/16/2002 until: 01/17/2007)
Šancová 4
Bratislava 811 04
  (from: 06/04/1999 until: 09/15/2002)
Bellova 95
Bratislava 831 01
  (from: 04/15/1997 until: 06/03/1999)
Identification number (IČO): 
35 714 913
  (from: 04/15/1997)
Date of entry: 
04/15/1997
  (from: 04/15/1997)
Date of deletion: 
01/12/2007
  (from: 01/18/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 03.07.2006, pod č.k. 4K 31/03-272, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.08.2006, bol zrušený konkurz vyhlásený uznesením súdu zo dňa 04.11.2003 pod č.k. 4K 31/03-75 na majetok úpadcu Malý trh s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava, po splnení rozvrhového uznesenia. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/313/2006 zo dňa 26.10.2006 súd začal konanie o výmaz spoločnosti Malý trh s.r.o. z obchodného registra. V y m a z uj e s a : z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Malý trh s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 714 913, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 14403/B.
  (from: 01/18/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/15/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/15/1997 until: 01/17/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/15/1997 until: 01/17/2007)
Partners: 
bauControlGmbH
Marktstrasse 3
Eisenstadt 7000
  (from: 06/06/2001 until: 08/29/2001)
bauControlGmbH
Marktstrasse 3
Eisenstadt 7000
  (from: 06/04/1999 until: 06/05/2001)
Pavol Bílek Production, s.r.o. IČO: 35 756 411
49
Blatné 900 82
Slovak Republic
  (from: 05/20/1999 until: 06/03/1999)
Ing. Milada Bednárová
Studenohorská 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/24/1999 until: 05/19/1999)
Ing. Milada Bednárová
Studenohorská 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/15/1997 until: 03/23/1999)
IMMORENT Slovensko s.r.o. IČO: 35 734 507
Nám. SNP 1
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
Malý Trh Hungária Tanácsadó Korlálot Felelőssegű Társaság
Batthyány utca 49.9.em. 1
Budapešť 1015
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
bauControlGmbH
Marktstrasse 3
Eisenstadt 7000
  (from: 08/30/2001 until: 01/17/2007)
E & S Bauholding Építésí Tanácsadó Társaság
Batthány utca 49.9. em. 1
Budapešť 1015
Republic of Hungary
  (from: 08/30/2001 until: 01/17/2007)
Mag. Josef Boszotta
Wiener Strasse 110
Eisenstadt 7000
Rakúsko
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Milada Bednárová
Amount of investment: 100 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/15/1997 until: 03/23/1999)
Ing. Milada Bednárová
Amount of investment: 200 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 05/19/1999)
Pavol Bílek Production, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/20/1999 until: 06/03/1999)
bauControlGmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/04/1999 until: 06/05/2001)
bauControlGmbH
Amount of investment: 840 000 Sk Paid up: 840 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 08/29/2001)
IMMORENT Slovensko s.r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
Malý Trh Hungária Tanácsadó Korlálot Felelőssegű Társaság
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
Mag. Josef Boszotta
Amount of investment: 620 000 Sk Paid up: 620 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
bauControlGmbH
Amount of investment: 480 000 Sk Paid up: 480 000 Sk
  (from: 08/30/2001 until: 01/17/2007)
E & S Bauholding Építésí Tanácsadó Társaság
Amount of investment: 360 000 Sk Paid up: 360 000 Sk
  (from: 08/30/2001 until: 01/17/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/20/1999 until: 01/17/2007)
Individual managing director
  (from: 04/15/1997 until: 05/19/1999)
Ing. Milada Bednárová
Studenohorská 35
Bratislava
  (from: 04/15/1997 until: 05/19/1999)
Lucia Bílková
49
Blatné 900 82
  (from: 05/20/1999 until: 06/03/1999)
Gabriel Kónya
Židovská 5
Bratislava
From: 06/25/2002 Until: 08/14/2002
  (from: 09/16/2002 until: 10/14/2002)
Ing. Tomáš Lacko
Podunajská 54
Bratislava 823 01
Until: 06/25/2002
  (from: 06/04/1999 until: 09/15/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/20/1999 until: 01/17/2007)
Konateľ koná samostatne.
  (from: 04/15/1997 until: 05/19/1999)
Capital: 
1 690 000 Sk Paid up: 1 690 000 Sk
  (from: 09/16/2002 until: 01/17/2007)
1 690 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 09/15/2002)
200 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 06/05/2001)
100 000 Sk
  (from: 04/15/1997 until: 03/23/1999)
Supervisory board: 
Dr. Robert Eberhardt
Esterhazystr. 33
Eisenstadt 7000
Rakúsko
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
Mag. Josef Boszotta
Wiener Strasse 110
Eisenstadt 7000
Rakúsko
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
Dr. Klaus Dornhöfer
Lisztgasse 1
Eisenstadt 7000
Rakúsko
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 126/97, Nz 123/97 napísanej dňa 14.3.1997 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 21412
  (from: 04/15/1997 until: 01/17/2007)
Notárska zápisnica N 389/98, Nz 383/98 zo dňa 31.7.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a dodatok k zakladateľskej listine v súlade s ust. Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 03/24/1999 until: 01/17/2007)
Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.5.1999 č. N 58/99, Nz 56/99.
  (from: 05/20/1999 until: 01/17/2007)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.5.1999 č. N 211/99, Nz 171/99
  (from: 06/04/1999 until: 01/17/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2001. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 19.2.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.2.2001.
  (from: 06/06/2001 until: 01/17/2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenie per rollam zo dňa 7.5.2001.
  (from: 08/30/2001 until: 01/17/2007)
Notárska zápisnica č. Nz 407/02 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúca pirebeh valného zhromaždenia. Notárska zápisnica č. Nz 236/2002 zo dňa 25.6.2002 osvedčujúca pirebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní Ing. Tomáša Lacka z funkcie konateľa ku dňu 25.6.2002 a zmene sídla.
  (from: 09/16/2002 until: 01/17/2007)
Notárska zápisnica č. Nz 306/2002 zo dňa 14.8.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo prerokované odstúpenie p. Gabriela Kónyu z funkcie konateľa.
  (from: 10/15/2002 until: 01/17/2007)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 31/03-75 zo dňa 04.11.2003 bol vyhlásený konkurz na majetok Malý trh s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 714 913. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár, Kukučínova 11, P.O.BOX 188, 921 01 Piešťany.
  (from: 04/16/2004 until: 01/17/2007)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 31/03 zo dňa 26.1.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.2.2004 súd konštatuje, že schôdza konkurzných veriteľov konaná dňa 19.1.2004 odvolala správcu konkurznej podstaty JUDr. Stanislava Volára, ktorému týmto dňom zanikla funkcia. Schválila voľbu nového správcu JUDr. Petra Jesenského, so sídlom Drotárska 39, Bratislava.
  (from: 09/20/2004 until: 01/17/2007)
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Alexader Floriš, advokát, so sídlom Paulínska 24, Trnava
  (from: 10/17/2006 until: 01/17/2007)
Date of updating data in databases:  03/02/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person