Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14435/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SMB s.r.o.
  (from: 03/04/2004)
Olympijská marketingová spoločnosť, s.r.o.
  (from: 04/17/1997 until: 03/03/2004)
Registered seat: 
Sitnianska 21
Banská Bystrica 974 11
  (from: 03/04/2004)
Kukučínova 26
Bratislava 831 03
  (from: 10/27/2003 until: 03/03/2004)
Trnavská cesta 37
Bratislava 831 04
  (from: 07/14/2000 until: 10/26/2003)
Pražská 11
Bratislava 816 36
  (from: 07/24/1997 until: 07/13/2000)
Majakovského 9
Bratislava 811 04
  (from: 04/17/1997 until: 07/23/1997)
Identification number (IČO): 
35 715 260
  (from: 04/17/1997)
Date of entry: 
04/17/1997
  (from: 04/17/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/17/1997)
Objects of the company: 
marketingová činnosť
  (from: 04/17/1997)
organizačné poradenstvo
  (from: 04/17/1997)
reklamná činnosť
  (from: 04/17/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/17/1997)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/17/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/17/1997)
Partners: 
Marián Pačikovský
Sitnianska 21
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 03/04/2004)
Slovenský olympijský výbor IČO: 30 811 082
Junácka 6
Bratislava 832 80
Slovak Republic
  (from: 11/06/2002 until: 03/03/2004)
Slovenský olympijský výbor IČO: 30 811 082
Junácka 6
Bratislava 832 80
Slovak Republic
  (from: 10/04/1999 until: 11/05/2002)
Slovenský olympijský výbor IČO: 30 811 082
Junácka 6
Bratislava 832 80
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 10/03/1999)
Združenie pre prípravu kandidatúry ZOH Poprad-Tatry 2006
Štefánikova 156
Poprad
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 10/03/1999)
Slovenský olympijský výbor IČO: 30 811 082
Junácka 6
Bratislava 832 80
Slovak Republic
  (from: 04/17/1997 until: 01/24/1999)
Združenie pre prípravu kandidatúry ZOH Poprad-Tatry 2006
Štefánikova 156
Poprad
Slovak Republic
  (from: 04/17/1997 until: 01/24/1999)
Contribution of each member: 
Marián Pačikovský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/04/2004)
Združenie pre prípravu kandidatúry ZOH Poprad-Tatry 2006
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/17/1997 until: 01/24/1999)
Slovenský olympijský výbor
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/17/1997 until: 01/24/1999)
Združenie pre prípravu kandidatúry ZOH Poprad-Tatry 2006
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 10/03/1999)
Slovenský olympijský výbor
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 10/03/1999)
Slovenský olympijský výbor
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/04/1999 until: 11/05/2002)
Slovenský olympijský výbor
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/06/2002 until: 03/03/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/04/2004)
konatelia
  (from: 04/17/1997 until: 03/03/2004)
Marián Pačikovský
Sitnianska 21
Banská Bystrica 974 11
From: 12/18/2003
  (from: 03/04/2004)
Prof. Dr. Vladimír Černušák, CSc.
Godrova 3
Bratislava 811 06
Until: 04/18/2002
  (from: 04/17/1997 until: 11/05/2002)
Dr. Július Dubovský
Drobného 25
Bratislava 841 01
Until: 12/18/2003
  (from: 04/17/1997 until: 03/03/2004)
Ing. Viliam Guderna
Hlaváčikova 28
Bratislava 841 05
Until: 12/18/2003
  (from: 04/17/1997 until: 03/03/2004)
PhDr. František Chmelár
Lachova 27
Bratislava 851 03
From: 04/18/2002 Until: 12/18/2003
  (from: 11/06/2002 until: 03/03/2004)
Dr. Ján Smerek, CSc.
Milosrdenstva 14
Košice 040 00
  (from: 04/17/1997 until: 09/13/1999)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/04/2004)
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne s nasledovnými obmedzeniami: -záväzky spoločnosti vo finančnom vyjadrení do 100 000 Sk prijíma konateľ samostatne, -záväzky spoločnosti vo finančnom vyjadrení do 1 000 000 Sk prijímajú najmenej dvaja konatelia spoločne, -záväzky spoločnosti vo finančnom vyjadrení nad 1 000 000 Sk príjmajú najmenej traja konatelia spoločne. Konatelia sú oprávnení vykonávať menom spoločnosti nasledujúce opatrenia a úkony len so súhlasom valného zhromaždenia: -nadobúdanie, scudzenie alebo zaťaženie nehnuteľností, -zriadenie a zrušenie organizačnej zložky podniku, -uzatváranie úverových zmlúv, -uzatváranie nájomných zmlúv na dobu dlhšiu ako 3 roky, -preberanie ručenia a pristúpenia k dlhu, -vyplácanie záloh na predpokladaný nárok na podiel zo zisku, -uzatváranie zmlúv, ktorých hodnota v jednotlivom prípade alebo spolu prekročí sumu 5 000 000 Sk v kalendárnom roku.
  (from: 04/17/1997 until: 03/03/2004)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/04/2004)
200 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 03/03/2004)
100 000 Sk
  (from: 04/17/1997 until: 01/24/1999)
Supervisory board: 
Ing. Peter Chudý
26
Štrbské Pleso 059 85
  (from: 04/17/1997 until: 05/11/2000)
Dr. Anton Ihring
Haanova 39
Bratislava 851 04
  (from: 04/17/1997 until: 05/11/2000)
Ing. Martin Benko
Ušiakova 2
Bratislava 841 01
Until: 12/18/2003
  (from: 04/17/1997 until: 03/03/2004)
Ing. Andrej Glatz
Matúškova 3517/7
Bratislava 811 04
Until: 12/18/2003
  (from: 05/12/2000 until: 03/03/2004)
Mgr. Ľubomír Kadnár
Bullova 3
Bratislava 841 01
Until: 12/18/2003
  (from: 05/12/2000 until: 03/03/2004)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.3.1997 v súlade s §§ 105 až 153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21444
  (from: 04/17/1997)
Zápisnica č. 1/97 z valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.1997, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 21444
  (from: 07/24/1997)
Zvýšenie základného imania a zmena spoločenskej zmluvy v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z. schválené na valnom zhromaždení dňa 30.6.1998.
  (from: 01/25/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.08.1999, na ktorom bola schválená zmena konateľa.
  (from: 09/14/1999)
Zápisnica z VZ konaného dňa 22.9.1999 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 10/04/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1999.
  (from: 05/12/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.2.2000.
  (from: 07/14/2000)
Zánik funkcie konateľa Prof.Dr. Vladimíra Černušáka, CSc. dňa 18.4.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.4.2002.
  (from: 11/06/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.11.2002.
  (from: 10/27/2003)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 15.12.2003 o prevode obchodného podielu. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 18.12.2003 - notárska zápisnica č. N 499/03, Nz 123836/03 spísaná notárkou JUDr. Pohronskou o zmene konateľov a novom znení zakladateľskej listiny.
  (from: 03/04/2004)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person