Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10695/L

Business name: 
TuCon, a. s.
  (from: 08/12/2009)
Marti Contractors Slovakia a. s.
  (from: 06/19/2009 until: 08/11/2009)
Registered seat: 
K cintorínu 63
Žilina - Bánová 010 04
  (from: 07/12/2013)
Priemyselná 2
Žilina 010 01
  (from: 08/12/2009 until: 07/11/2013)
Panenská 13
Bratislava 811 03
  (from: 06/19/2009 until: 08/11/2009)
Identification number (IČO): 
44 802 030
  (from: 06/19/2009)
Date of entry: 
06/19/2009
  (from: 06/19/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/19/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/19/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/19/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/19/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/19/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/19/2009)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 06/19/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/19/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/19/2009)
banská činnosť
  (from: 01/13/2010)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3
  (from: 01/13/2010)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 01/13/2010)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/13/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/13/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/10/2010)
výroba a spracovanie výbušnín
  (from: 12/14/2012)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 07/12/2013)
montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
  (from: 09/12/2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 09/12/2013)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 03/09/2017)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 03/09/2017)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 03/09/2017)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 03/09/2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/09/2017)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 03/09/2017)
Inžinierska činnosť,stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/09/2017)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - elektrotechnická časť a stavebná časť
  (from: 07/07/2021)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 07/07/2021)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 07/07/2021)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/07/2021)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 07/07/2021)
opravy pracovných strojov
  (from: 07/07/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/19/2009)
Ing. Igor Schnierer - Member of the Board of Directors
Krátka 412/14
Handlová 972 51
From: 12/01/2020
  (from: 11/27/2020)
Ing. Viera Palanová - Vice-chairman of the Board of Directors
481
Rosina 013 22
From: 12/01/2020
  (from: 11/27/2020)
Ing. Ľubomír Gaňa - Member of the Board of Directors
Mikovíniho 1125/30
Žilina 010 15
From: 12/01/2020
  (from: 11/27/2020)
Ing. Miroslav Žák - Chairman of the Board of Directors
Komenského 2620/52
Žilina 010 01
From: 05/01/2021
  (from: 03/16/2022)
Ing. Tibor Bielokostolský - člen
Veľká Čausa 98
Prievidza 971 01
From: 08/18/2009
  (from: 09/30/2009 until: 09/04/2014)
Ing. Tibor Bielokostolský - člen
Veľká Čausa 98
Prievidza 971 01
From: 08/18/2009 Until: 05/22/2014
  (from: 09/05/2014 until: 09/04/2014)
Ing. Tibor Bielokostolský - člen predstavenstva
Veľká Čausa 98
Prievidza 971 01
From: 05/22/2014
  (from: 09/05/2014 until: 11/26/2020)
Ing. Tibor Bielokostolský - člen predstavenstva
Veľká Čausa 98
Prievidza 971 01
From: 05/22/2014 Until: 11/30/2020
  (from: 11/27/2020 until: 11/26/2020)
Ing. Ľubomír Gaňa
Mikovíniho 1125/30
Žilina - Závodie 010 15
From: 08/18/2009
  (from: 07/12/2013 until: 09/04/2014)
Ing. Ľubomír Gaňa
Mikovíniho 1125/30
Žilina - Závodie 010 15
From: 08/18/2009 Until: 05/22/2014
  (from: 09/05/2014 until: 09/04/2014)
Ing. Ľubomír Gaňa - člen
Jarná 2598/26
Žilina 010 00
From: 08/18/2009
  (from: 09/30/2009 until: 07/11/2013)
Ing. Ľubomír Gaňa - člen predstavenstva
Mikovíniho 1125/30
Žilina - Závodie 010 15
From: 05/22/2014
  (from: 09/05/2014 until: 11/26/2020)
Ing. Ľubomír Gaňa - člen predstavenstva
Mikovíniho 1125/30
Žilina - Závodie 010 15
From: 05/22/2014 Until: 11/30/2020
  (from: 11/27/2020 until: 11/26/2020)
Ing. Jozef Hric - predseda predstavenstva
Nová Lehota 119
Handlová 972 51
From: 11/18/2009
  (from: 12/03/2009 until: 09/04/2014)
Ing. Jozef Hric - predseda predstavenstva
Nová Lehota 119
Handlová 972 51
From: 11/18/2009 Until: 05/22/2014
  (from: 09/05/2014 until: 09/04/2014)
Ing. Jozef Hric - predseda predstavenstva
Nová Lehota 72
Handlová 972 51
From: 05/22/2014
  (from: 09/05/2014 until: 11/26/2020)
Ing. Jozef Hric - predseda predstavenstva
Nová Lehota 72
Handlová 972 51
From: 05/22/2014 Until: 11/30/2020
  (from: 11/27/2020 until: 11/26/2020)
Ing. Jozef Hric - Chairman of the Board of Directors
Nová Lehota 72
Handlová 972 51
From: 12/01/2020
  (from: 11/27/2020 until: 05/25/2021)
Ing. Jozef Hric - Chairman of the Board of Directors
Nová Lehota 72
Handlová 972 51
From: 12/01/2020 Until: 04/30/2021
  (from: 05/26/2021 until: 05/25/2021)
Ing. Viera Palanová - podpredseda predstavenstva
481
Rosina 013 22
From: 11/18/2009
  (from: 12/03/2009 until: 09/04/2014)
Ing. Viera Palanová - podpredseda predstavenstva
481
Rosina 013 22
From: 11/18/2009 Until: 05/22/2014
  (from: 09/05/2014 until: 09/04/2014)
Ing. Viera Palanová - podpredseda predstavenstva
481
Rosina 013 22
From: 05/22/2014
  (from: 09/05/2014 until: 11/26/2020)
Ing. Viera Palanová - podpredseda predstavenstva
481
Rosina 013 22
From: 05/22/2014 Until: 11/30/2020
  (from: 11/27/2020 until: 11/26/2020)
Ing. Viera Palanová - predseda
481
Rosina 013 22
From: 08/18/2009
  (from: 09/30/2009 until: 12/02/2009)
Ing. Viera Palanová - predseda
481
Rosina 013 22
From: 08/18/2009 Until: 11/18/2009
  (from: 12/03/2009 until: 12/02/2009)
Ing. Gustav Schnierer - predseda
A. Hlinku 474/3
Bojnice 972 01
From: 06/19/2009
  (from: 06/19/2009 until: 09/29/2009)
Ing. Gustav Schnierer - predseda
A. Hlinku 474/3
Bojnice 972 01
From: 06/19/2009 Until: 08/18/2009
  (from: 09/30/2009 until: 09/29/2009)
Ing. Miroslav Žák - Member of the Board of Directors
Sad na Studničkách 8964/2A
Žilina 010 01
From: 12/01/2020
  (from: 11/27/2020 until: 06/03/2021)
Ing. Miroslav Žák - Member of the Board of Directors
Sad na Studničkách 8964/2A
Žilina 010 01
From: 12/01/2020 Until: 04/30/2021
  (from: 06/04/2021 until: 06/03/2021)
Ing. Miroslav Žák - Chairman of the Board of Directors
Sad na Studničkách 8964/2A
Žilina 010 01
From: 05/01/2021
  (from: 05/26/2021 until: 03/15/2022)
Rolf Hugo Schmid - člen
Froburgstrasse 7
Olten CH-4600
Švajčiarska konfederácia
From: 06/19/2009
  (from: 06/19/2009 until: 09/29/2009)
Rolf Hugo Schmid - člen
Froburgstrasse 7
Olten CH-4600
Švajčiarska konfederácia
From: 06/19/2009 Until: 08/18/2009
  (from: 09/30/2009 until: 09/29/2009)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje: a) buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo b) podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 11/27/2020)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/30/2009 until: 11/26/2020)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z členov predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/19/2009 until: 09/29/2009)
Capital: 
3 000 000 EUR Paid up: 3 000 000 EUR
  (from: 09/15/2010)
600 000 EUR Paid up: 600 000 EUR
  (from: 11/10/2009 until: 09/14/2010)
500 000 EUR Paid up: 500 000 EUR
  (from: 06/19/2009 until: 11/09/2009)
Shares: 
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: žiadne
  (from: 11/10/2009)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 09/15/2010)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: žiadne
  (from: 06/19/2009 until: 11/09/2009)
Stockholder: 
Marti Tunnel AG
Seedorffeldstrasse 21
Moosseedorf 3302
Švajčiarska konfederácia
  (from: 05/31/2018)
Marti Contractors Ltd.
Freiburgstrasse 133
Bern 3018
Švajčiarska konfederácia
  (from: 06/19/2009 until: 08/11/2009)
Marti Contractors Ltd.
Grubenstrasse 11
Urtenen-Schönbühl 3322
Švajčiarska konfederácia
  (from: 08/12/2009 until: 12/02/2009)
Marti Contractors Ltd.
Seedorffeldstrasse 21
Moosseedorf 3302
Švajčiarska konfederácia
  (from: 08/10/2010 until: 05/30/2018)
Trabera AG
Am Guggenberg 22
Zürich 8053
Švajčiarska konfederácia
  (from: 12/03/2009 until: 08/09/2010)
Supervisory board: 
Peter Krcho
Stodolova 14
Žilina 010 15
From: 02/06/2019
  (from: 03/23/2019)
Olivier Laurent Bőckli
route d ´Eissy 19
Domdidier CH-1564
Švajčiarska konfederácia
From: 12/01/2020
  (from: 11/27/2020)
Ing. Jozef Hric
Nová Lehota 72
Handlová 972 51
From: 06/15/2021
  (from: 07/07/2021)
Oto Dežerický
J. A. Komenského 134/10
Ráztočno 972 31
From: 01/11/2011
  (from: 01/22/2011 until: 03/22/2019)
Oto Dežerický
J. A. Komenského 134/10
Ráztočno 972 31
From: 01/11/2011 Until: 02/05/2019
  (from: 03/23/2019 until: 03/22/2019)
Mgr. Marian Fridrichovský
Tallerova 7
Bratislava 811 02
From: 10/22/2009
  (from: 12/03/2009 until: 08/09/2010)
Mgr. Marian Fridrichovský
Tallerova 7
Bratislava 811 02
From: 10/22/2009 Until: 07/20/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Bruno Bernhard Gisi
Stöckerenweg 7
Innerberg CH-3044
Švajčiarska konfederácia
From: 11/26/2012
  (from: 12/14/2012 until: 11/26/2020)
Bruno Bernhard Gisi
Stöckerenweg 7
Innerberg CH-3044
Švajčiarska konfederácia
From: 11/26/2012 Until: 11/30/2020
  (from: 11/27/2020 until: 11/26/2020)
Mgr. Viktor Mišík
Zámocká 1
Bratislava 811 01
From: 10/22/2009
  (from: 12/03/2009 until: 08/09/2010)
Mgr. Viktor Mišík
Zámocká 1
Bratislava 811 01
From: 10/22/2009 Until: 07/20/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Ing. Gustav Schnierer
A. Hlinku 474/3
Bojnice 972 01
From: 07/21/2010
  (from: 08/10/2010 until: 01/21/2011)
Ing. Gustav Schnierer
A. Hlinku 474/3
Bojnice 972 01
From: 07/21/2010 Until: 12/20/2010
  (from: 01/22/2011 until: 01/21/2011)
Ing. Gustav Schnierer
A. Hlinku 747/3
Bojnice 972 01
From: 08/18/2009
  (from: 09/30/2009 until: 12/02/2009)
Ing. Gustav Schnierer
A. Hlinku 747/3
Bojnice 972 01
From: 08/18/2009 Until: 10/22/2009
  (from: 12/03/2009 until: 12/02/2009)
Reto Manuel Marti
Hardeggstrasse 10
Zürich CH-8049
Švajčiarska konfederácia
From: 12/21/2010
  (from: 03/16/2022)
Paul Johan Balmer
Bifitstrasse 67
Niederscherli CH-3145
Švajčiarska konfederácia
From: 06/19/2009
  (from: 06/19/2009 until: 09/29/2009)
Paul Johan Balmer - predseda
Bifitstrasse 67
Niederscherli CH-3145
Švajčiarska konfederácia
From: 06/19/2009
  (from: 09/30/2009 until: 12/02/2009)
Paul Johan Balmer - predseda
Bifitstrasse 67
Niederscherli CH-3145
Švajčiarska konfederácia
From: 06/19/2009 Until: 10/22/2009
  (from: 12/03/2009 until: 12/02/2009)
Rudolf Bartholet
Hofackerstrasse 11
Dielsdorf 8157
Švajčiarska konfederácia
From: 10/22/2009
  (from: 12/03/2009 until: 08/09/2010)
Rudolf Bartholet
Hofackerstrasse 11
Dielsdorf 8157
Švajčiarska konfederácia
From: 10/22/2009 Until: 07/20/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Reto Marti
Hardeggstrasse 10
Zürich CH-8049
Švajčiarska konfederácia
From: 07/21/2010
  (from: 08/10/2010 until: 01/21/2011)
Reto Marti
Hardeggstrasse 10
Zürich CH-8049
Švajčiarska konfederácia
From: 07/21/2010 Until: 12/20/2010
  (from: 01/22/2011 until: 01/21/2011)
Wolfgang Meinhardt
Bachstrasse 23
Biberist CH-4562
Švajčiarska konfederácia
From: 07/21/2010 Until: 12/20/2010
  (from: 01/22/2011 until: 01/21/2011)
Wolfgang Meinhardt
Bachstrasse 23
Biberist CH-4562
Švajčiarska konfederácia
From: 06/19/2009
  (from: 06/19/2009 until: 12/02/2009)
Wolfgang Meinhardt
Bachstrasse 23
Biberist CH-4562
Švajčiarska konfederácia
From: 07/21/2010
  (from: 08/10/2010 until: 01/21/2011)
Wolfgang Meinhardt
Bachstrasse 23
Biberist CH-4562
Švajčiarska konfederácia
From: 06/19/2009 Until: 10/22/2009
  (from: 12/03/2009 until: 12/02/2009)
Bernhard Schleich
Risiweg 33
Meilen CH-8706
Švajčiarska konfederácia
From: 07/21/2010
  (from: 08/10/2010 until: 01/21/2011)
Bernhard Schleich
Risiweg 33
Meilen CH-8706
Švajčiarska konfederácia
From: 07/21/2010 Until: 12/20/2010
  (from: 01/22/2011 until: 01/21/2011)
Bernard Schleich
Risiweg 33
Meilen CH-8706
Švajčiarska konfederácia
From: 12/21/2010
  (from: 01/22/2011 until: 07/11/2013)
Daniel Max Schorro
Velgaweg 2
Liebistorf CH 3213
Švajčiarska konfederácia
From: 06/19/2009 Until: 10/22/2009
  (from: 12/03/2009 until: 12/02/2009)
Daniel Max Schorro
Velgaweg 2
Liebistorf CH 3213
Švajčiarska konfederácia
From: 06/19/2009
  (from: 06/19/2009 until: 12/02/2009)
Pius Schumacher
Lusberghalde 8
Reiden 6260
Švajčiarska konfederácia
From: 10/22/2009
  (from: 12/03/2009 until: 08/09/2010)
Pius Schumacher
Lusberghalde 8
Reiden 6260
Švajčiarska konfederácia
From: 10/22/2009 Until: 07/20/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Reto Marti
Hardeggstrasse 10
Zürich CH-8049
Švajčiarska konfederácia
From: 12/21/2010
  (from: 01/22/2011 until: 03/15/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 152/2009, Nz 15270/2009 zo dňa 12.5.2009, jej zmeny zo dňa 1.6.2009 pod č. N 178/2009, Nz 18134/2009 a jej zmeny zo dňa 12.6.2009 pod č. N 197/2009, Nz 19769/2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 06/19/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 250/2009, Nz 25666/2009 zo dňa 30.7.2009- zmena sídla, zmena obchodného mena.
  (from: 08/12/2009)
Kúpa časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TUBAU, a.s., IČO: 35 801 999 ako predávajúcim zo dňa 24.10.2009, schválenej rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 22.10.2009.
  (from: 01/13/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/24/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
MartiSlavia a.s.
Panenská 13
Bratislava 811 03
  (from: 07/24/2013)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person